KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47.

Ügyfélfogadás
 • Hétfő800-1200
 • 1300-1730
 • Keddnincs
 • Szerda
 • Jegyző900-1200
 • Polgármester1400-1600
 • Csütörtök800-1200
 • 123016:00
 • Pénteknincs
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
További információk

ESEMÉNYNAPTÁR
2017 október
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Intézmények - Egyházak - Pilisi Református Gyülekezet
 

A Pilisen élő reformátusok életének egyik legfontosabb dátuma 1948. április, amikor az egyházkerület Főző László lelkipásztort a fiókegyház tagjainak pásztorolásával bízta meg. Az addig aprócska gyülekezet az elmúlt közel ötven évben, több nyáregyházi lelkész szolgálata alatt külső és belső épülésen ment keresztül.

.

Különösen igaz ez Gál Géza lelkipásztor szolgálatának idejére, az ő áldozatos munkája indította el a pilisi református gyülekezet fej lődését és a templomépítést. Először a Rákóczi úton vásároltak épületet gyülekezeti ház céljára, majd 1994-ben kezdték el építeni a templomot, melynek tornya 2004-ben készült el. Bár még nincs teljesen kész, már az is öröm, hogy a templomépület jellegzetes formája egyértelműen jelzi, hol gyülekeznek a reformátusok.

.

Több alkalommal koncert és gyülekezetben 20-25 fős énekkar tiszteleteken szólal meg.

A 2001-es népszámláláskor Pilisen már 1048 személy vallotta magát reformátusnak. Közel 100 gyermek részére tartanak hittanoktatást, a gyerekekkel való szolgálat során nyaranta egy-két nyári tábort, játszódélutánokat és egyéb játékos alkalmakat szerveznek, a konfirmáció utáni korosztály számára ifjúsági bibliaórákat tartanak.

Erdélyi testvérgyülekezetük a Káposztásszentmiklós-Csibai Gyülekezet, amellyel évek óta jó kapcsolatot ápolnak.

.

A gyülekezet előtt álló jeles alka­lom a történelmi jelentőségű torony és templomszentelés lesz. Gyülekezetük támogatására jött létre a Pilisi Református Templom Építési Alap Alapítvány, mely évek óta támogatást ad az építéshez.

.

A gyülekezet vezetői, lelkésze aktí­van vesznek részt a helyi közéletben, két évvel ezelőtt civil önszervező­désként megalakították a Baba-mama kört, mellyel összefogják és hasznos programokkal segítik a fiatal, kezdő édesanyákat. Ebből a körből indult ki a "Mi játszóteret szeretnénk" programsorozat.

2004-ben adták ki először a Békekövet c. újságot, mely 16-20 oldalon ad nem csupán fontos információkat, de szórakoztató írásokat is a gyülekezeti olvasóknak.

.

Egyházközségünk honlapjának címe: http://pilis.reformatus.hu