KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47.

Ügyfélfogadás
 • Hétfő800-1200
 • 1300-1730
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök800-1200
 • 12301600
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda900-1200
 • Polgármester
 • Szerda1400-1600
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
További információk

ESEMÉNYNAPTÁR
2017 December
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Szervezetek - Alapítványok
 

                                                                           ALAPÍTVÁNYOK

 

 

1. Pilis Nagyközségért Közalapítvány

1997 óta Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselő – testülete kezdeményezésére bejegyzett kiemelkedően közhasznú szervezet. Célja: a község arculatának formálása, szabadidőpark kialakítása, kulturális és sportlétesítmények támogatása, a közterületek rendezése, utcák, terek parkosítása, fásítása, ezek folyamatos ápolása, a nagyközség központjának kialakítása.

 

2. A Zene Mindenkié, a Pilisi Általános és Zeneiskola Alapítványa

1998 – ban nyitott alapítványként került bejegyzésre. Célja: a zeneoktatás feltételeinek javítása, versenyek, rendezvények, tanulmányutak szervezése, támogatása, zenei kapcsolatok építése és ápolása. Tehetséges tanulók támogatása, jutalmazása.

 

3. „Segítünk Alapítvány” a Pilisi Általános és Zeneiskola Alapítványa

1997 – ben nyitott alapítványként került bejegyzésre. Célja: hátrányos helyzetű tehetséges tanulók jutalmazása. Tanulmányi kirándulások, versenyek, sporttevékenység, cserekapcsolatok költségeinek támogatása. Eredményei: minden évben két alsó, két felső tagozatos tanuló „Év tanulója” kitüntetésben részesül. A tanulmányi versenyen résztvevő diákokat jutalom kirándulásban részesítik.

 

4.Epres Alapítvány”

a Pilisi Széchenyi Iskola Alapítványa 1999 – től nyitott alapítványként van bejegyezve. Célja: Iskola oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, informatikai eszközök fejlesztése, iskolai szabadidős programok, tanulmányi, kulturális, sportversenyek szervezése.

 

5. Boldog Gyermekkor Alapítvány

1999 – ben az Óvodai Intézmény Rákóczi úti Óvoda kezdeményezésére nyitott közhasznú alapítványként került bejegyzésre. Célja: az óvodai tevékenység támogatása, szakmai folyóirat beszerzése, pályázatokhoz anyagi háttér biztosítása, kirándulásszervezés, sporttevékenység, újszerű pedagógiai programok bevezetése.

 

6. Napsugár Alapítvány

1998 – ban az Óvodai Intézmény Kávai úti Óvoda kezdeményezésére nyitott közhasznú alapítványként került bejegyzésre. Célja: az óvodai oktatáson keresztül támogatja az óvoda helyiségeinek fejlesztését, szakmai folyóiratok, óvodai foglalkozásokhoz szükséges felszerelések beszerzését, óvodai kirándulásokat, sporttevékenységeket, célja továbbá új és korszerű pedagógiai program bevezetése, szociális tevékenyég, gyermek és ifjúsági nevelésének támogatása.

 

7. Szivárvány Alapítvány

1998 – ban az Óvodai Intézmény Attila úti Óvoda kezdeményezésére nyitott közhasznú alapítványként került bejegyzésre. Célja az óvoda technikai eszközeinek bővítése, tárgyi feltételek javítása, bővítése, szakmai folyóiratok beszerzése, óvodai rendezvények, gyermekkirándulások szervezése, természetjáró túrákhoz szükséges pénzeszközök kiegészítése, óvodai sporttevékenység támogatása, új és korszerű pedagógiai program bevezetése.

 

8. Pilisi Római Katolikus Alapítvány

2002 – ben került bejegyzésre. Célja a katolikus templom felújítása, a fiatalokkal történő foglalkozás. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés. Hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének elősegítése.

 

9. Pilisi Református Templom Építési Alap Alapítvány

1996 – ban került bejegyzésre. Célja a református templom építése, az istentiszteleti szolgálat, és az ifjúság nevelése, a templomban és gyülekezeti teremben a gyermek – és ifjúság lelki – erkölcsi nevelésének elősegítése.

 

10. Evangélikusok Erős Vár Alapítvány

1996 – ban került bejegyzésre. Célja a Pilisi Evangélikus Gyülekezet segítése, a templom renoválásához hozzájárulás, egyházi táborok támogatása, tárgyi eszközök fejlesztése.

 

11. „SEGÍTÜNK” a Gubányi Károly Általános Iskola Alapítványa

Az Alapítvány közvetlenül vagy az iskolán keresztül támogatja az intézmény székhelyén (2721. Pilis Kossuth L. u. 30.) és a 2721. Pilis Szabadság tér 1. szám alatti telephelyén tanuló diákokat.