KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47.

Ügyfélfogadás
 • Hétfő800-1200
 • 1300-1730
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök800-1200
 • 12301600
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda900-1200
 • Polgármester
 • Szerda1400-1600
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
További információk

ESEMÉNYNAPTÁR
2017 December
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Szerverzetek - Alapítványok - "Segítünk" Alapítvány
 

Az alapítvány neve:

„SEGÍTÜNK” a Gubányi Károly Általános Iskola Alapítványa

 

Az alapítvány székhelye: 2721. Pilis Kossuth L. u. 30.

 

Az alapítvány telephelye: 2721. Pilis Szabadság tér 1.

 

Adószám: 18676893-1-13

 

 

Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét, az alapítók az Alapítványt nem vonhatják vissza. Az Alapítvány nyitott, így valamennyi magyar állampolgár, külföldi állampolgár és jogi személy a célok megvalósításához sokoldalúan kapcsolódhat, ha jelen Alapítvány rendelés céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármely más eszközzel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is.

 


 

Az Alapítvány céljai

 

Az Alapítvány közvetlenül vagy az iskolán keresztül támogatja az intézmény székhelyén (2721. Pilis Kossuth L. u. 30.) és a 2721. Pilis Szabadság tér 1. szám alatti telephelyén tanuló diákokat.

 

-          tanórán kívüli foglalkozások, tehetséggondozó szakkörök szervezésének támogatása,

-          kiváló tanulmányi eredményeket elért tanulók elismerése, támogatása,

-          tanulmányi- és sport versenyek szervezése, versenyeken való részvétel feltételeinek megteremtése, - utazási költségek fedezése,

-          hátrányos helyzetű tehetséges tanulók támogatása,

-          számítástechnikai informatikai ismeretek oktatásának bővítése, korszerűsítése,

-          belföldi és külföldi cserekapcsolatok, tapasztalatszerző utazások, tanulmányi kirándulások támogatása,

-          kiemelkedő eredményeket elért pedagógusok és más iskolai dolgozók elismerése, támogatása,

-          az iskolából nyugállományba vonult pedagógusok eseti támogatása.

-          Az Alapítvány támogatja az intézmény székhelyén (2721. Pilis, Kossuth L. u. 30.) és a 2721. Pilis Szabadság tér 1. szám alatti telephelyen tanuló diákokat.

 

Az alapítók az ismertetett célokat elfogadó és támogató szülőket, bel- és külföldi gazdálkodó és társadalmi szervezeteket, a kutató és művészeti műhelyeket, az iskola volt diákjait, a volt és jelenlegi pedagógusokat, a magyar szellemi és kulturális élet jeles személyiségeit csatlakozásra hívja fel!

A támogatás formái lehetnek:

Ösztöndíjak és pályázatok kiírása, eseti dologi vagy pénzbeli juttatások, vagy bármilyen egyéb mód, amely az alapítványi célok elérését szolgálja.

 

Az alapítvány mentes minden politikai, ideológiai, hitbeli vagy egyéb kizárólagosságtól. Független a pártoktól, azoktól támogatást nem kap. Országgyűlési képviselő jelöltet jelen rendelkező nyilatkozatot megelőző utolsó választáson nem állított és nem támogatott, valamint ezt jelen Alapító Okiratban teljességgel kizárja.

Az Alapítvány működése során kerüli az emberek bármilyen megkülönböztetését, származásuk vagy egyéb okok alapján.

 

…..

 Az Alapítvány szervezete

 

a./ az Alapítvány szervei: - a kuratórium

                                         - az irodavezető.

 

-          a kuratórium az Alapítvány döntést hozó szerve és az Alapítványi vagyon kezelője, tevékenységét jelen Alapító Okiratban és hatályos jogszabályokban foglaltak szerint végzi.

-          A kuratórium tagjait, elnökét az alapítók kérik fel és bízzák meg. A kuratórium legalább 5 (öt) tagból áll. A kuratóriumot az elnök vezeti.

-          A kuratórium tagjai külön nyilatkozatban vállalják a kuratóriumi tagságot

-          A kuratórium működési helye: az Alapítvány székhelye.

-          A kuratórium évente legalább 1 alkalommal ülést tart. A kuratórium határozat képes, ha a tagoknak a fele jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazat-egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium üléseit az elnök hívja össze és vezeti le.

-          A kuratórium tagság megszűnik:

             aa/ az Alapítvány megszűnésével,

             ab/ a tag lemondásával,

             ac/ a tag halálával,

             ad/ a tag visszahívásával.

 

A tagság megszűnése esetén az alapítók új tagot jelölhetnek ki.

 

b./ a kuratórium tagjainak neve és lakcíme:

Elnök: Major Pálné 2721. Pilis, Bocskai u. 2.

Tag: Simó Gáborné 2721. Pilis, Dánosi út 14.

Tag: Villandné Pintér Judit 2721. Pilis, Csokonai u. 16.

Tag: Dr. Ubrankovics Zsolt 2721. Pilis, Vadász u. 8. szám alatti lakosok.