KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47.

Ügyfélfogadás
 • Hétfő800-1200
 • 1300-1730
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök800-1200
 • 12301600
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda900-1200
 • Polgármester
 • Szerda1400-1600
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
További információk

ESEMÉNYNAPTÁR
2018 április
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
OTTHON MELEGE PROGRAM
 
Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram

Megjelent a ZFR-KAZ/2017 kódszámú, „Otthon Melege Program – Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram”című pályázati lehetőség magánszemélyeknek!

Jelen  pályázati  kiírással  a  kimutatható  energia-megtakarítást  és  CO2  kibocsátás csökkenést  eredményező  fűtési  rendszerek  korszerűsítése,  felújítására  irányuló beruházások támogathatóak.

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3.500.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd-ötszázmillió forint

Támogatás igénybevételére jogosultak köre

·         Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot. A beruházással érintett ingatlanban a pályázónak tulajdonjoggal kell rendelkeznie

Pályázattal elnyerhető támogatás

·         A támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő, azaz utólagos finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy épületre/társasházi lakásra igényelhető.

·         A  támogatás  maximális  mértéke  az  elszámolható  bruttó  költségek  40%-a, de maximum 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint.

·         FIGYELEM!  Az elszámolható költségek nem haladhatják meg a fejlesztéssel elérhető energia-megtakarításra vetített 350,- Ft/kWh/év fajlagos költséget.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek:

·         hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra;

·         hőtermelő berendezés(ek) cseréje új gázkonvektor(ok)ra;

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

·         meglévő  fűtési  rendszer  hőleadóinak  és/vagy  csőhálózatának  korszerűsítése szükség szerinti kialakítása;

·         járulékos  munkálatok  (kéményátépítés/kialakítás,  fűtési-  és  használati  melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása);

·         energetikai  tanúsítás/számítás,  tervezési,  engedélyeztetési  és  egyéb,  átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek, a tulajdoni lap költsége.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

·         Pályázatot benyújtani 2017. június 06. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges a pályázati portálon (futeskorszerusites2017.nfsi.hu) ügyfélkapus azonosítást követően

A döntés folyamata

·         A befogadott pályázatok az értékelői javaslatok alapján, régiós megbontás szerint, szakaszosan kerülnek miniszteri előterjesztésre

A Kedvezményezettnek a támogatott beruházást a Támogatói Okirat elektronikus átvételét követően egy éven (12 hónapon) belül meg kell valósítania.

Fenntartási kötelezettség 3 év.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Palyazati_utmutato_170309_Kazáncsere.pdf

Csatolandó dokumentumok_Kazáncsere_170606.pdf

Tájékoztató_díjak_Solerte Tender_Kazáncsere_170606_beadás.pdf

 

Üdvözlettel:

Tari Kitti

  SOLERTE TENDER Kft.

  székhely: 1073 Budapest, Kertész u. 22., fszt. 3.
  iroda: 5100 Jászberény, Bem József u. 17., fszt.3-4.
  telefon/fax: 57/407-794
  mobil: 70/389-1686
  e-mail: kitti@solerte.hu
  honlap: www.solerte.hu