KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 február
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Városháza - Polgármesteri Hivatal - Hatósági és Műszaki Iroda - Szociális Iroda
 

Formanyomtatványok

Szociális Iroda feladat és hatásköre

 

1./ Irodavezető vonatkozásában:

1.1./ Részletes vezetői, kapcsolattartói igazgatási-szervezési feladatok:

a) A központi és helyi jogszabályok változásának határidőben történő, folyamatos figyelemmel kísérése, a helyi szociális és gyámügyi jogszabályok hatályosulásának, érvényesülésének vizsgálata, értékelése.

b) A központi jogszabályok változásából adódó önkormányzati rendelet vagy (belső) szabályzat-tervezetek illetékes szakbizottság, a képviselő-testület felé történő előkészítése.

c) Folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a szociális illetve gyámügyi gondoskodást, feladatokat ellátó önkormányzati (mikro térségi) intézmény(rendszer) vezetőivel.

d) Lakossági tájékoztatás,

e) A Helyi Szociális Kerekasztal munkájának koordinálása.

f) A Helyi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció hatályosulásának, érvényesülésének vizsgálata, értékelése, koordinálása.

g) A település közigazgatási területén működő szociális és gyermekjóléti intézményekről - belső szabályzat(ok)ban részletesen meghatározott - teljes körű helyi nyilvántartás vezetése, a szociális és gyermekjóléti gondoskodás területén kiadott és módosított működési engedélyek nyilvántartása, adatszolgáltatás a Gazdálkodási Iroda részére.

h) Az Önkormányzat által fenntartott, a szociális illetve gyámügyi gondoskodást, feladatokat ellátó önkormányzati (mikro térségi) intézmény(rendszer) működtetéséhez, a működés engedély kiadásához, módosításához kapcsolódó döntés előkészítő, koordináló, illetve végrehajtó feladatok elvégzése, ellátása.

i) A munkaterületéhez tartozó valamennyi (intézményi: szociális és gyermekjóléti) beszámolók tartalmi vizsgálata és elemzése.

j) A szociális és gyermekjóléti gondoskodás körébe tartozó ellátásokkal kapcsolatos feladatok előkészítése - a jegyző vezetése mellett: a képviselő-testület, bizottságok részére előterjesztések, beszámolók előkészítése és összeállítása.

 

1.2.Általános feladatok:

A Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociális Iroda munkatársai munkájának szervezése és irányítása, az Irodán belüli munkavégzés ellenőrzése és koordinálása (eljárási modellek készítése, helyi önkormányzati rendelet mellékletét vagy függelékét képező formanyomtatványok felülvizsgálata, határozatminták felülvizsgálata, az ügyintézők szakmai munkájának ellenőrzése, az ügyintézők iratkezelésének és adminisztrációs feladatainak vizsgálata, folyamatba épített vezetői ellenőrzés gyakorlása).

 

1.3./ Részletes szociális igazgatási feladatok

a) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. normatív lakásfenntartási ügyek teljeskörű intézése (BETŰSORRENDBEN L BETŰTŐL – ZS BETŰIG)

 b) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. méltányossági ápolási díj ügyek teljeskörű intézése (BETŰSORRENDBEN L BETŰTŐL – ZS BETŰIG):

 c) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. aktív korúak ellátása ügyeinek teljeskörű intézése(BETŰSORRENDBEN L BETŰTŐL – ZS BETŰIG)

  f) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. temetési segély ügyek teljeskörű intézése(BETŰSORRENDBEN L BETŰTŐL – ZS BETŰIG)

 g) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. köztemetési ügyek teljeskörű intézése (BETŰSORRENDBEN L BETŰTŐL – ZS BETŰIG)

h) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. méltányossági közgyógyellátásra való jogosultsági ügyek teljeskörű intézése (BETŰSORRENDBEN L BETŰTŐL – ZS BETŰIG)

i) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. kiskorúakkal kapcsolatos rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyek intézése (BETŰSORRENDBEN P BETŰTŐL – ZS BETŰIG).

j)A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, a hátrányos,halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek alap nyilvántartása, ennek tényéről határozat kiadása (BETŰSORRENDBEN P BETŰTŐL – ZS BETŰIG).

k) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, a feladatkörébe tartozó ügykörök tekintetében az ún. szociális alapnyilvántartások adatainak számítógépes programban történő felrögzítése, folyamatos, határidőre történő vezetése.

l) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, a feladatkörébe tartozó ügykörök tekintetében a pénzügyi utalásokhoz kapcsolódó adatok Gazdálkodási Iroda részére határidőre történő, teljeskörű feladása.

m) Szociális ügyekben környezettanulmány készítése.

n) Ellátja mindazokat a feladatokat, amivel a jegyző, állandó, vagy eseti jelleggel megbízza.

 

A helyettesítés rendje: a köztisztviselőt a szociális igazgatási ügyintéző helyettesíti. A helyettesítés rendjét részletesen a köztisztviselő munkaköri leírása tartalmazza.

 

2./ 1 fő szociális  igazgatási ügyintéző vonatkozásában:

 

2.1./ Általános feladatok:

a) A központi és helyi jogszabályok változásának határidőben történő, folyamatos figyelemmel kísérése, a helyi szociális jogszabályok hatályosulásának, érvényesülésének vizsgálata, értékelése.

b) A központi jogszabályok változásából adódó önkormányzati rendelet vagy (belső) szabályzat-tervezetek illetékes szakbizottság, képviselő-testület felé történő előkészítése.

c) Lakossági tájékoztatás

d) A Helyi Szociális Kerekasztal munkájának segítése.

e) A Helyi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció hatályosulásának, érvényesülésének vizsgálata, értékelése, koordinálása.

f) A szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok előkészítése - a jegyző irányítása és a csoportvezető vezetése mellett: a képviselő-testület, bizottságok részére előterjesztések, beszámolók előkészítése és összeállítása.

 

2.2./ Szociális igazgatási feladatok:

a) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. egyszeri gyógyszertámogatási ügyek teljeskörű intézése.

b) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. szociális otthoni elhelyezés ügyek teljeskörű intézése.

c) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. normatív lakásfenntartási ügyek teljeskörű intézése (BETŰSORRENDBEN A BETŰTŐL – K BETŰIG).

d) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. méltányossági ápolási díj ügyek teljeskörű intézése (BETŰSORRENDBEN A BETŰTŐL – K BETŰIG).

e) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. aktív korúak ellátása ügyeinek teljeskörű intézése (BETŰSORRENDBEN A BETŰTŐL – K BETŰIG).

f) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. temetési segély ügyek teljeskörű intézése (BETŰSORRENDBEN A BETŰTŐL – K BETŰIG).

g) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. köztemetési ügyek teljeskörű intézése (BETŰSORRENDBEN A BETŰTŐL – K BETŰIG).

h) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. méltányossági közgyógyellátásra való jogosultsági ügyek teljeskörű intézése (BETŰSORRENDBEN A BETŰTŐL – K BETŰIG).

i) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. kiskorúakkal kapcsolatos rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyek intézése (BETŰSORRENDBEN H BETŰTŐL – O BETŰIG).

j)A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, a hátrányos,halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek alap nyilvántartása, ennek tényéről határozat kiadása (BETŰSORRENDBEN H BETŰTŐL – O BETŰIG).

k) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, a feladatkörébe tartozó ügykörök tekintetében az ún. szociális alapnyilvántartások adatainak számítógépes programban történő felrögzítése, folyamatos, határidőre történő vezetése.

l) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, a feladatkörébe tartozó ügykörök tekintetében a pénzügyi utalásokhoz kapcsolódó adatok Gazdálkodási Iroda részére határidőre történő, teljeskörű feladása.

m) Szociális ügyekben környezettanulmány készítése.

 

2.3./ Egyéb feladatok:

a) A szociális rendszeres/eseti ellátás nyújtásához kapcsolódó havi (más tárgyidőszaki) listák elkészítésében és összeállításában, ellenőrzésében való részvétel.

b) Pilis Város Önkormányzata, illetve a Polgármesteri Hivatal által, szociális illetve gyámügyi területhez kapcsolódóan benyújtandó pályázat előkészítésével, nyertes pályázat esetén annak végrehajtásával, menedzselésével, valamint utómonitoringgal összefüggő feladatok ellátása.

c) A csoportvezető által kimunkált, a Képviselő-testület és Bizottságai, a jegyző, a polgármester részére készített előterjesztések, beszámolók gépelése.

d) Ellátja mindazokat a feladatokat, amivel a jegyző, állandó, vagy eseti jelleggel megbízza.

 

A helyettesítés rendje: a köztisztviselőt az irodavezető helyettesíti. A helyettesítés rendjét részletesen a köztisztviselő munkaköri leírása tartalmazza.

 

3./ 1 fő szociális igazgatási ügyintéző vonatkozásában:

3.1./ Általános feladatai:

a) Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága rendes zárt üléseiről (I. fokú önkormányzati hatósági ügyek intézése tekintetében)  készült jegyzőkönyv vezetése, készítése, összeállítása.

b.) Központi jogszabályban meghatározottak, illetve az ügykezelésre vonatkozó helyi előírások figyelembevételével a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának iktatásával összefüggő feladatok teljeskörű ellátása, különös tekintettel az alábbiakra:

ba./ Beérkező iratok átvétele, érkeztetése, szignálásra történő benyújtása,

bb./ Az aljegyző szignálása alapján az ügyirat – központi számítógépes program szerinti - beiktatása, irattári jellel történő ellátása:

bc./ Kiszignált és beiktatott iratok illetékes ügyintéző részére történő továbbítása.

 

3.2./ Szociális igazgatás területén:

a) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az átmeneti segély(bizottsági) ügyek teljeskörű intézése.

b) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az un. azonnali átmeneti segély (polgármesteri) ügyek teljeskörű intézése.

c) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, a feladatkörébe tartozó ügykörök tekintetében a pénzügyi utalásokhoz kapcsolódó adatok Pénzügyi és Számviteli Iroda részére határidőre történő, teljeskörű feladása.

d) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. szemétszállítási díjak törlésére, vagy mérséklésére irányuló ügyek teljeskörű intézése.

 

3.3./ Gyámügyi igazgatás területén:

a) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. kiskorúakkal kapcsolatos rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyek intézése (Betűrendben A betűtől - G. betűig) .

b) Az óvodáztatási támogatás teljes körű ügyintézése.

c) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos segélyezési (bizottsági) ügyek teljeskörű intézése.

d) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos (polgármesteri) segélyezési ügyek teljeskörű intézése.

e) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, a hátrányos,halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek alap nyilvántartása, ennek tényéről határozat kiadása (Betűrendben A betűtől-G betűig).

f) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ún. gyámügyi alapnyilvántartások adatainak számítógépes programban illetve analitikus nyilvántartásban történő felrögzítése, folyamatos, határidőre történő vezetése.

g) A központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, a feladatkörébe tartozó ügykörök tekintetében a pénzügyi utalásokhoz kapcsolódó adatok Gazdálkodási Iroda részére határidőre történő teljeskörű feladása.

h) A gyámügyekben környezettanulmány készítése.

 

3.4./ Egyéb feladatok:

a) A szociális illetve gyámügyi rendszeres/eseti ellátás nyújtásához kapcsolódó havi (más tárgyidőszaki) listák elkészítésében és összeállításában, ellenőrzésében való részvétel.

b) A szociális illetve gyámügyi rendszeres/eseti ellátáshoz kapcsolódó (állami) normatíva igényléssel összefüggő előkészítő feladatok ellátása.

c./ Ellátja mindazokat a feladatokat, amivel a Jegyző, állandó, vagy eseti jelleggel megbízza.

 

A helyettesítés rendje: a köztisztviselőt a szociális igazgatási ügyintéző, valamint az irodavezető helyettesíti. A helyettesítés rendjét részletesen a köztisztviselő munkaköri leírása tartalmazza.