KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Városháza - Polgármesteri Hivatal - Gazdálkodási Iroda
 

Mint gazdasági szervezet: ellátja az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház, a Játékország Óvoda, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat alábbiakban felsorolt gazdasági feladatait.

 • Közreműködik az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletének, a    köztisztviselők juttatásairól szóló cafetéria szabályzatának előkészítésében, módosításaiban, a módosítások átvezetésében.
 • Előkészíti a képviselő-testület gazdálkodásával, pénzügyeivel, az intézmények pénzellátásával kapcsolatos döntéseket, illetve végrehajtja azokat.
 • Közreműködik az önkormányzat és szervei gazdálkodási feladatait meghatározó jogszabályok érvényesítésében.
 • Éves finanszírozási terv alapján vagy időarányos teljesítésnek megfelelően biztosítja az önálló költségvetési szervek pénzellátását.
 • Elkészíti a számviteli törvényben előírt szabályzatokat, gondoskodik azok betartásáról.
 • Gondoskodik a hitelek és hitelkamatok törlesztéséről.
 • Kiegyenlíti a pénzügyi fedezettel bíró számlákat, intézi az alaptevékenységgel és a kapcsolatos bevételek beszedését.
 • Felhatalmazás alapján gondoskodik az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétre történő elhelyezéséről.
 • Közreműködik az előirányzat-módosítások döntés-előkészítésében.
 • Előkészíti az éves költségvetési koncepciót és tervet, az annak végrehajtásáról szóló beszámolót.
 • Megállapítja az éves pénzmaradványt.
 • Közreműködik az éves költségvetés előkészítésében, annak módosításában, átvezeti annak módosításait.
 • Számítógépes feldolgozás útján lebonyolítja a polgármesteri hivatal könyvelését.
 • Nyilvántartja az önkormányzat vagyonát, vezeti a vagyonnyilvántartást;
 • Pénzügyi információt szolgáltat a jegyző utasítása alapján.
 • Végzi a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a jegyző intézkedése szerint.
 • Ellátja a képviselők díjazásával kapcsolatos teendőket.
 • Kapcsolatot tart a MÁK-kal, a NAV-val, a pénzmozgásokhoz kapcsolódó partnerekkel, ellenőrzés esetén szakmai segítséget biztosít.
 • Az államháztartás igényeinek megfelelően havi, féléves, háromnegyed-éves és éves információt szolgáltat.
 • Ellátja a polgármesteri hivatal munkaügyi feladatait, havi jelentéseket, igényléseket készít a munkaügyi feladatokkal kapcsolatosan.
 • Folyamatos kapcsolatot tart és együttműködik a város- és térségfejlesztés intézményeivel (Gerje – Forrás Kft, DAKÖV Kft, Többcélú Kistérségi Társulás).
 • Intézi a közműellátással kapcsolatos ügyeket.
 • Részt vesz az osztály hatáskörét érintő önkormányzati rendelet tervezetek előkészítésében, módosításában.

     A pályázati támogatással megvalósuló feladatok esetében:

 • Vezeti a pályázati támogatással megvalósuló beruházások egyedi pénzügyi nyilvántartásait.
 • Közreműködik a támogatási szerződések megkötéséhez szükséges adatok gyűjtésében, rendszerezésében és továbbítja azt a Támogató felé.
 • Ellátja a megnyert támogatási források felhasználásával kapcsolatos feladatokat.
 • Átveszi és ellenőrzi, valamint a támogató által megkövetelt elemekkel felszereli a számlákat, és teljesítésigazolással együtt.
 • Előkészíti és benyújtja az időközi és záró projekt előrehaladási jelentéseket és kifizetési kérelmeket.
 • Közreműködik a lezárt fejlesztések után követési és monitoring jelentési feladatait az érintett szervezetek bevonásával.
 • Együttműködik és kapcsolatot tart a támogató és közreműködő szervezetek munkatársaival.