KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Európai Uniós támogatottságú pályázatok - 2. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP-3.A.2) pályázat
 

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0026 Szervezetfejlesztés Pilis Város Önkormányzatánál

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretén belül ÁROP-3.A.2-2013 „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára” tárgyú felhívást tett közzé, melyre a kedvezményezett Pilis Város Önkormányzata (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.) ÁROP-3.A.2-2013-2013-0026 azonosító számon regisztrált. A támogató 2013.10.31. napján kelt támogató levél szerint Pilis Város Önkormányzata 21.997.670.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2013.12.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014.11.30.

 

A projekt célja: a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési programra támaszkodva és az ÁROP célokkal összhangban végezze el az Önkormányzat a szervezetének fejlesztését. A közigazgatás megreformálásával és a járási rendszer kialakításával járó változásokhoz gyorsan és könnyen tudjon alkalmazkodni Pilis városa. A projekt középpontjában az áll, hogy minél hatékonyabb, gazdaságosabb erőforrás-felhasználást és jobb teljesítményt érjen el Önkormányzatunk.

 

A projekt a Magyary Program által lefektetett közigazgatási reformra épül. 2013. január 01-je óta jelentősen megváltozott az önkormányzatok helyzete, feladata és jogköre. A polgármesteri hivatalok tevékenysége és hatásköre jelentősen visszaszorul, viszont hangsúlya áttevődik a közösség-, vállalkozás- és településfejlesztésre. Ahhoz, hogy az elméletben megfogalmazottak gyakorlatban is teljesüljenek és az önkormányzatok szervezetten és már felkészülten tudjanak reagálni a változásokra, szükség van ezek felmérésére, megtervezésére, megvalósítására és az eredmények visszacsatolására. Projektünktől azt várjuk, hogy az ügyintézés tekintetében az eljárások leegyszerűsödjenek, a helyi jogalkotási folyamat felgyorsuljon, a korábbi tevékenységek felülvizsgálatának megtervezése, annak érdekében, hogy megvalósuljon egy költséghatékony gazdálkodás és, hogy emelkedjen a közszolgáltatások színvonala. Hogy önkormányzatunk fenntarthatóan és ésszerűen szervezett szolgáltatáskínálattal, kötelezően előírt és szabadon választható feladatokkal minél magasabb szinten álljon ügyfelei és a lakosság rendelkezésére. Bennünk van a tudatos és fenntartható szervezetfejlesztés igénye, az, hogy teljes mértékben kihasználjuk a projekt nyújtotta lehetőségeket, hiszen ez nem csak önkormányzatunk, és az ott dolgozók, hanem ügyfeleink érdeke is. Azok az emberek, akik részt vesznek a polgármesteri hivatal munkájában, közvetve, vagy közvetlenül kapcsolódnak hozzá, kellő hozzáértéssel és képzettséggel, magas színvonalon végzik munkájukat, vesznek részt a közigazgatási feladatok megvalósításában. Szükségünk van azonban arra, hogy implementáljuk az ügyfélbarát, rugalmas és személyre szabott ügyintézési rendet, mely maximálisan szolgálja mind a hivatalban dolgozókat, mind pedig a lakosságot. Felelősségtudatunk és hozzáértésünk képessé tesz minket arra, hogy a projektet a legmagasabb szinten, maximális erőkifejtéssel és hozzáértéssel valósítsuk meg.

Projektünkkel tehát célunk, hogy Pilis Város Önkormányzata a reformokkal egyetértésben kialakítson egy olyan közigazgatási szervezeti rendszert, mely hatékony, fenntartható, ésszerűen szervezett szolgáltatáskínálattal áll ügyfelei és partnerei részére, valamint a dolgozók számára megfelelő munkakörülményeket biztosít. Mindemellett pedig költségcsökkentést és a hatékonyság növelését tudjunk elérni a projekt keretében megvalósuló szolgáltatások igénybevételével.

 

Az alábbi prioritások szerepelnek pályázatunkban:

 • A korábbi ÁROP-3.A.1 projekt - melyben részt vettünk- felülvizsgálata, annak érdekében, hogy kiderüljenek a még megoldásra váró, módosítandó feladatok, esetleges hibák.
 • Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata: az önkormányzat tulajdonában lévő, illetve vele feladat-ellátási szerződésben álló társaságokkal létrejött szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, különös tekintettel a szemétszállítás illetve városüzemeltetés kérdéskörére. Szükség van az ehhez kapcsolódó önkormányzati feladatok felmérésére és rendszerbe helyezésére, ahhoz hogy megfelelő képet kapjunk az önkormányzat és a cégek helyzetéről. Tervezzük egy olyan platform megszervezését is, amelyen a már feltárt eredmények, problémák megbeszélésre és összevetésre kerülnek. Itt azt kívánjuk áttekinteni, hogy a feladatok átalakulásával hogyan változik a feladatellátás rendje. Célunk ezzel a hatékonyabb működés elérése, a költségek optimalizálása mellett.
 • Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly kialakítására nagy hangsúlyt fektetünk, amely a projekt megvalósítása során kidolgozásra, az utolsó hónapokban pedig megvalósításra kerül. Értékelésre kerül az önkormányzat bevételi és kiadási struktúrája, tekintettel a költségcsökkentési és bevétel növelési lehetőségekre. A projekt keretében az önkormányzattal különböző feladatok ellátására szerződött szervezetek pénzügyi és költségvetési támogatását is felülvizsgáljuk. Kiemelten kívánunk foglalkozni azokkal, a költségvetést nagymértékben érintő támogatásokkal, amely pl.: a városüzemeltetéssel kapcsolatosan jelentkeznek. Kidolgozzuk annak lehetőségeit, hogy hogyan tudjuk a meglévő keretfeltételeket további kiaknázásra váró megoldási utakkal kiegészíteni, amelyek hatékonyságunk növelését eredményezhetik. A hatékonyabb működés stratégiájának kidolgozása elengedhetetlen költségcsökkentési és a hatékonyabb működésre vonatkozó céljaink megvalósításához.
 • Ez időszak alatt megtörténik az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének elemzése is.
 • Az esetleges problémák, feltárt eredmények megvitatása után kidolgozásra kerül a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opciói és stratégiája. Tanácsadás igénybevételére mindig szükség van, hogy megfelelően reagáljuk a változásokra, hogy elsajátítsuk azokat a kompetenciákat, melyek segítségünkre lesznek nem csak a projekt megvalósítása során, hanem a későbbiekben is.
 • Az étkezéssel kapcsolatban a jelenleginél hatékonyabb finanszírozási modell kidolgozása a cél, annak érdekében, hogy az étkeztetés finanszírozása optimalizálásra kerüljön. Különös tekintettel a HH-s gyermekétkeztetéssel foglalkozó finanszírozási modell és a diétás étrendet igénylő gyermekek étkeztetési modelljének felülvizsgálatára, mely szintén a hatékonyságnövelés a költségcsökkentés érdekében történik.
 • A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése is szükségessé válik, mert a megváltozott önkormányzati rendszerben a feladatok átstrukturálódnak, a szervezet újragondolása szükséges.
 • A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos nyomon követése fontossá válik, azért, hogy a későbbiekben a visszacsatolás megfelelő mértében és minősében menjen végbe.

Vállaljuk, hogy:

·      A települési közszolgáltatások összehangolása nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával megvalósuljon, annak érdekében, hogy erősítsék a partnerséget. Célunk egy olyan koncepció kidolgozása, mely tartalmazza a kötelező szolgáltatásokat, a feladatok leosztását, kiadását és a megbízásokat, és hogy javítsák azon szolgáltatások minőségét is, melyet nem Önkormányzatunk nyújt.

·      Szakmai támogató folyamatok felülvizsgálatát, kiválasztva 3 olyan munkafolyamatot, amely stratégiailag fontos területet érint. A megváltozott jogszabályi környezetben miként lehetne fejleszteni a feladatellátást, szervezettebbé tenni a munkát.

·      A lakossággal egyetértésben kívánjuk meghozni döntéseinket, bevonva őket. Ehhez egy átfogó elemzés elkészítése szükséges a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről.

·      Szoftverbeszerzést, amely segíti a megváltozott jogszabályi környezetben a feladatellátást, illetve integrálja a gazdasági folyamatokat.

·      Az esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatát,

·      Kidolgozzuk a horizontális fenntarthatóság biztosításának lehetőségét.

Támogatási szerződés