KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Közérdekű adatok - Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok II.01.
 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét

meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

 

-          Magyarország Alaptörvénye

-          Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

-          az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

-          a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati XCVI. törvény

-          a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális                 alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény

-          az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

-          a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

-          a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

-          a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

-          a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

-          a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

-          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.                   törvény

 

21.2014. KT SZMSZ

9.2019 KT SZMSZ módosítás 

Adatvédelmi szabályzat

Jogszabályok jegyzéke

Közzétételi szabályzat

 

Archiv adattartalom (2014.12.09.)

Archiv adattartalom (2016.06.07.)


Kapcsolt tartalmak