KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2021 május
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Közérdekű adatok - Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok II.01.
 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét

meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

 

-          Magyarország Alaptörvénye

-          Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

-          az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

-          a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati

-          XCVI. törvény

-          a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes

-          centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX.

-          törvény

-          a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

-          évi CXL. törvény

-          a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

-          a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

-          a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

-          a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

-          a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

-          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

-          2011. évi CXII. törvény

 

21.2014. KT SZMSZ

9.2019 KT SZMSZ módosítás 

Adatvédelmi szabályzat

Jogszabályok jegyzéke

 

Archiv adattartalom (2014.12.09.)

Archiv adattartalom (2016.06.07.)


Kapcsolt tartalmak