KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Önkormányzati rendeletek
 

1. Adózás

Száma Tárgya
24/2009. (VIII.05.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a talajterhelési díjról
26/2007. (X.03.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az idegenforgalmi adóról
26/2015. (XI. 30.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi iparűzési adóról
28/2013. (XI.04.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az építményadóról
29/2013. (XI.04.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

2. Állattartás

Száma Tárgya
23/2012. (VI.04.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az állattartás helyi szabályairól

3. Árak, díjak

Száma Tárgya
18/2015. (V.31.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének egységees rendelete az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről
10/2017. (VI.28.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről
27/2009. (VIII.05.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a közműves szennyvíz gerincvezeték hálózatra történő rákötéssel összefüggő ún. szennyvíz érdekeltségi hozzájárulásról
32/2009. (XI.04.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az ivóvíz hálózatra történő rákötéssel összefüggő ún. érdekeltségi hozzájárulásról, a hatósági kötelezések rendjéről, valamint a rákötéssel összefüggő ún. általános üzemeltetői feladatokról

4. Címer, zászló, lobogózás, névhasználat

Száma Tárgya
 15/2012. (VI.04.)  Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi címer- és zászló alkotásáról, használatáról, előállításáról, terjesztéséről, forgalomba hozataláról, a város szlogenjének használatáról, a településnév használatáról, továbbá a díszpolgári cím és az önkormányzat által adományozható egyéb kitüntetésekről, elismerésekről

5. Kitüntetések

Száma Tárgya
7/2022. (IV.28.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a díszpolgári cím és az önkormányzat által alapított és adományozható egyéb kitüntetésekről

6. Közszolgáltatások

6.1. Szociális és gyermekvédelmi ellátás

Száma Tárgya
4/2022. (II.25.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről
6/2019. (XI.18.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az évi egyszeri természetbeni juttatásokról
15/2022. (IX.30.)   Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a hatósági áras tűzifa beszerzéséhez nyújtott egyszeri támogatásról 

6.2. Közoktatás

Száma Tárgya
 19/2007. (VII.01.)  Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az alapfokú zeneművészeti képzés keretein belül fizetendő térítési díjról és tandíjról

6.3. Közművelődés

Száma Tárgya
19/2022. (X.28.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

6.4. Egészségügy

Száma Tárgya
13/2015. (III.29.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az egészségügyi szolgáltatásokról
26/2014. (XI.09.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
 20/2022. (X.28.) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testületének rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról
  

6.5. Sport

Száma Tárgya
16/2020. (IX.25.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a sportról

7. Településrendezés

7.1. Szabályozási tervek, helyi építési szabályzatok

Száma Tárgya

6/2017. (IV.12.)

 

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
19/2017. (XII.14.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Pilis Város Településképi rendeletéről
10/2010. (VI.02.)
SZT-1
SZT-2
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Helyi Építési Szabályzatáról, Bel- és Külterületi Szabályozási Tervéről

8. Környezetvédelem

8.1. Közterületek, ingatlanok rendje

Száma Tárgya
1/2019. (II.01.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Közúti Szabályozás módosításáról

10/2022. (VII.01.)

Mellékletek  

Pilis Város Önkormányzatának rendelete a helyi közutak forgalmi és eltérő használati rendjének egyes helyi szabályairól
9/2021. (III.25.) Pilis Város Önkormányzatának rendelete a helyi közutak kezelésének szabályairól
6/2014.(III. 14.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a közterület használat rendjéről
11/2014.(III.30.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
21/2015. (IX.27.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a közterületek elnevezésének rendje és a házszám rendezésszabályairól

8.2. Környezetvédelem

Száma Tárgya
18/2012. (VI.04.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a fák védelmének helyi szabályairól, illetve a fapótlási kötelezettségről
19/2012. (VI.04.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Gerje patak és forrásvidéke helyi jelentőségű természetvédelmi területté történő nyilvánításáról
22/2008. (IX.03.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Környezetvédelmi Alapról, valamint annak felhasználása helyi szabályairól

22/2012. (VI.04.)

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi környezet védelméről
11/2022. (VII.01.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az avar és a kerti hulladék égetéséről
  

8.3. Hulladékkezelés (folyékony, szilárd)

Száma Tárgya
17/2020. (IX.25.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról

9. Közigazgatási hatósági eljárások

Száma Tárgya
 25/2005. (X.19.)
 Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

10. Szervezet és működés (képviselő-testület és szervei)

Száma Tárgya

21/2014. (X.30.)

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

22/2014. (X.30.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról, és a részükre nyújtandó természetbeni juttatásokról
24/2022. (XII.16.)

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

11. Gazdálkodás

Száma Tárgya
10/2016. (VI.1.)
melléklet
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának meghatározásáról

9/2017. (V.25.)
melléklet

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának meghatározásáról

11.1 Költségvetési gazdálkodás

Száma Tárgya

 4/2023. (II.24.)
 Mellékletei

 Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
 9/2022. (V.27.)
 Mellékletei
 Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város  Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

 3/2022. (II.25.)
 Mellékletei

 Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
  2/2021. (II.25.) 
  Módosítás és táblázatai
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

  14/2021 (V.27.)   Mellékletei

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

 24/2020 (XI.30.)

Pilis Város Önkormányzata Polgármesterének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

  4/2020 (II.28.)
  Mellékletei
  Módosítás

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak módosításáról
10/2020 (VI.26.)  
 Mellékletei
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról

 3/2020 (II.28.)

 Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosításáról

 7/2019. (XII.02.)

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosításáról

 2/2019 (III.01.) 
 Mellékletei

 Módosítás

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Pilis Város Önkormányzata Polgármesterének 8/2020 (V.29.)rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019 (III.01.) rendelet módosításáról
 3/2019 (V.30.)
  Mellékletei 
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
15/2018. (VIII. 31.) 
Költségvetési rendelet
módosítás
Pilis Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018 (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2018. (III.14.) 
1. melléklet
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
 7/2018. (IV. 27.) 
- mellékletek 
- mellékletei módosításhoz
 Pilis Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

11.2. Vagyongazdálkodás

Száma Tárgya
9/2014. (III.14.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének egységes rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, elidegenítéséről és a lakbérek mértékéről

8/2022. (V.02.)

Melléklet 

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbeadásáról
2/2020. (I.31.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének egységes rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről

22/2013. (VII.29.)

Melléklet  

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Nemzeti vagyonáról

11.3. Beruházások, felújítások (önkormányzati és nem önkormányzati)

Száma Tárgya
18/2006.(VII. 26.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

12. Egyéb

Száma Tárgya
 6/2023. (II.27.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a deregulációról
7/2017.(IV.27.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a vásárokról és piacról
2/2014. (II.16.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselők, ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
2/2015. (III.01.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása nyújtásának, a támogatás felhasználása ellenőrzésének rendjéről
35/2006. (XII.06.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely építési kötelezettségről, a parkolóhely építési kötelezettség megváltásának módjáról
12/2012. (IV.30.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
17/2014. (VI.28.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
20/2014. (VIII.31.)  Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 
24/2012. (VI.04.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól
24/2021. (VI.25.) Pilis Város Önkormányzatának rendelete a Taxiállomás igénybevételének rendjéről
 7/2021. (III.25.) Pilis Város Önkormányzatának rendelete a közterületi térfigyelő kamerarendszerről