KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2020 szeptember
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Önkormányzati rendeletek
 

1. Adózás

Száma Tárgya
24/2009. (VIII.05.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a talajterhelési díjról
26/2007. (X.03.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az idegenforgalmi adóról
26/2015. (XI. 30.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi iparűzési adóról
28/2013. (XI.04.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az építményadóról
29/2013. (XI.04.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

2. Állattartás

Száma Tárgya
23/2012. (VI.04.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az állattartás helyi szabályairól

3. Árak, díjak

Száma Tárgya
18/2015. (V.31.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről
10/2017. (VI.28.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről
27/2009. (VIII.05.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a közműves szennyvíz gerincvezeték hálózatra történő rákötéssel összefüggő ún. szennyvíz érdekeltségi hozzájárulásról
32/2009. (XI.04.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az ivóvíz hálózatra történő rákötéssel összefüggő ún. érdekeltségi hozzájárulásról, a hatósági kötelezések rendjéről, valamint a rákötéssel összefüggő ún. általános üzemeltetői feladatokról

4. Címer, zászló, lobogózás, névhasználat

Száma Tárgya
3/2008. (III.05.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról
15/2012. (VI.04.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi címer- és zászló alkotásáról, használatáról, előállításáról, terjesztéséről, forgalomba hozataláról, a város szlogenjének használatáról, a településnév használatáról, továbbá a díszpolgári cím és az önkormányzat által adományozható egyéb kitüntetésekről, elismerésekről

5. Kitüntetések

Száma Tárgya
7/2009. (III.04.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a kiemelkedő pedagógiai munka elismeréséről
16/2007. (VI.07.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a kiemelkedő egészségügyi és szociális munka elismeréséről

6. Közszolgáltatások

6.1. Szociális és gyermekvédelmi ellátás

Száma Tárgya
1/2020. (I.31.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a szociális ellátások helyi rendszeréről
 6/2019. (XI.18.)  Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az évi egyszeri természetbeni juttatásokról
35/2013. (XII.13.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

6.2. Közoktatás

Száma Tárgya
1/2006. (II. 09.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányaival összefüggésben fizetendő szolgáltatási díj mértékéről, a díjkedvezmény, díjmentesség igénybevétele feltételeiről
19/2007. (VII.01.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az alapfokú zeneművészeti képzés keretein belül fizetendő térítési díjról és tandíjról
28/2011. (VIII.26.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Gubányi Károly Általános Iskola felső tagozatán tanulmányokat folytató diákok részére önkormányzati ösztöndíjrendszer, valamint tanulmányi pályázati rendszer alapításának, megállapításának és folyósításának szabályairól, valamint az „Öveges József Ösztöndíj”, az „Arany János Ösztöndíj”, továbbá a „Nyilas Misi Tanulmányi Pályázati Díj” adományozásáról

6.3. Közművelődés

Száma Tárgya
16/2018. (VIII. 31.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

6.4. Egészségügy

Száma Tárgya
13/2015. (III.29.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az egészségügyi szolgáltatásokról
26/2014. (XI.09.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

6.5. Sport

Száma Tárgya
17/2009. (V.07.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a sportról

7. Településrendezés

7.1. Szabályozási tervek, helyi építési szabályzatok

Száma Tárgya

6/2017. (IV.12.)

Településfejlesztési Koncepció

Településfejlsztési Koncepció 2009.évi felülvizsgált anyag

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
13/2016. (VI.02.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Helyi Építési Szabályzatáról M4
10/2010. (VI.02.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Helyi Építési Szabályzatáról 
18/2013. (VI.30.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól

24/2014. (XI.09.)

19/2017. (XII.14.) rendelet hatályon kívül helyezte!

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről

25/2014. (XI.09.)

19/2017. (XII.14.)  rendelet hatályon kívül helyezte!

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a településképi véleményezési eljárásról
19/2017. (XII.14.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Pilis Város Településképi rendeletéről

8. Környezetvédelem

8.1. Közterületek, ingatlanok rendje

Száma Tárgya
6/2016. (IV.29.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
1/2019. (II.01.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Közúti Szabályozás módosításáról
7/2010. (VI.02.) Függelék 1-5 Függelék 7 Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzata tulajdonát képező közutak Közútkezelési Szabályzata kiadásáról
3/2015. (III.01.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről
6/2014.(III. 14.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a közterület használat rendjéről
11/2014.(III.30.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
16/2012. (VI.04.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az Önkormányzat tulajdonát képező utak forgalmi rendjének egyes helyi szabályairól
21/2015. (IX.27.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a közterületek elnevezésének rendje és a házszám rendezésszabályairól

8.2. Környezetvédelem

Száma Tárgya
18/2012. (VI.04.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a fák védelmének helyi szabályairól, illetve a fapótlási kötelezettségről
19/2012. (VI.04.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Gerje patak és forrásvidéke helyi jelentőségű természetvédelmi területté történő nyilvánításáról
22/2008. (IX.03.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Környezetvédelmi Alapról, valamint annak felhasználása helyi szabályairól

22/2012. (VI.04.)

Módosítás

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi környezet védelméről
Pilis Város Önkormányzata Polgármesterének 9/2020 (V.29.) rendelete a helyi környezet védelméről szóló 22/2012. (VI.04.) rendelet módosításáról

8.3. Hulladékkezelés (folyékony, szilárd)

Száma Tárgya
4/2015. (III.01.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról

9. Közigazgatási hatósági eljárások

Száma Tárgya
24/2005.(X.06.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény alkalmazásával kapcsolatos helyi szabályokról
25/2005. (X.19.)
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

10. Szervezet és működés (képviselő-testület és szervei)

Száma Tárgya

21/2014. (X.30.)

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

22/2014. (X.30.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról, és a részükre nyújtandó természetbeni juttatásokról
8/2019 (XII.13.)

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

11. Gazdálkodás

Száma Tárgya
10/2016. (VI.1.)
melléklet
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának meghatározásáról

9/2017. (V.25.)
melléklet

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának meghatározásáról

11.1 Költségvetési gazdálkodás

Száma Tárgya

 10/2020 (VI.26.)  Mellékletei

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról

 4/2020 (II.28.)
 Mellékletei
 Módosítás

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak módosításáról

3/2020 (II.28.)

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosításáról
3/2019 (V.30.) 
Mellékletei 
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

 2/2019 (III.01.) 
 Mellékletei

 Módosítás  

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Pilis Város Önkormányzata Polgármesterének 8/2020 (V.29.)rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019 (III.01.) rendelet módosításáról

 7/2019. (XII.02.)

 Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosításáról

15/2018. (VIII. 31.) 
Költségvetési rendelet módosítás

Pilis Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018 (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2018. (IV. 27.) 
- mellékletek 
- mellékletei módosításhoz
Pilis Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2018. (III.14.) 
1. melléklet
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
17/2016. (IX.30.) 
1. melléklet 
2. melléklet
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosításáról
9/2016. (VI.01.) 
1. melléklet 
2. melléklet
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosításáról
2/2016. (II.26.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosításáról
3/2016. (II.28.)Melléklet Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

11.2. Vagyongazdálkodás

Száma Tárgya
9/2014. (III.14.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének egységes rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, elidegenítéséről és a lakbérek mértékéről
5/2015. (III.01.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek díjának mértékéről
2/2020. (I.31.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének egységes rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről
22/2013. (VII.29.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Pilis Város Nemzeti vagyonáról

11.3. Beruházások, felújítások (önkormányzati és nem önkormányzati)

Száma Tárgya
18/2006.(VII. 26.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

12. Egyéb

Száma Tárgya
7/2020.(IV.16.) Pilis Város Önkormányzata Polgármesterének rendelete a Piac használatáról
7/2017.(IV.27.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a vásárokról és piacról
2/2014. (II.16.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselők, ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
2/2015. (III.01.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása nyújtásának, a támogatás felhasználása ellenőrzésének rendjéről
10/2001. (IX.13.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a település területén jelentkező prostitúció kezelésének egyes közrendvédelmi szabályairól
12/2012. (IV.30.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
17/2014. (VI.28.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
19/2009. (VI.04.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete azönkormányzati biztos kirendeléséről, kirendelése feltételeiről
20/2014. (VIII.31.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről
22/2006. (IX. 03.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Testvérvárosi kapcsolatok létesítéséről, fenntartásáról és megszüntetéséről
24/2012. (VI.04.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól
35/2006. (XII.06.) Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely építési kötelezettségről, a parkolóhely építési kötelezettség megváltásának módjáról