KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2020 július
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Csernai Pál Közösségi Központ - október
 

Szakmai beszámoló a Csernai Pál Közösségi Központ építési munkáinak előmeneteléről

2017. október hó


Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Alpolgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Úr!
Tisztelt Aljegyző Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

A szakmai beszámoló készítésének célja, hogy Pilis Város Önkormányzata, mint a Csernai Pál Közösségi Központ építtetője megismerje az építési beruházás megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket. Az Átrium MM. Bt. projektmenedzsmenti feladatainak ellátása során folyamatos beszámolási, kapcsolattartási és monitoring tevékenységet végez. Végrehajtja továbbá azokat a feladatokat, és biztosítja azokat a szolgáltatásokat, amelyek a fejlesztés sikeres megvalósításához szükségesek és Pilis Város Önkormányzata, mint megbízó a hatáskörébe rendel.  

Elvégzett építési tevékenységek:

Kitűzési munkák:
- cölöpök tengelyeinek kitűzése (második fázis),
- elkészült cölöpök tengelyeinek bemérése,
- talpgerendák kitűzése (első fázis),
- talpgerendák és cölöpfejek, fogadó sík szintezése,

Cölöpalapozás
A cölöpalapozási munkák a tervezett határidőre, 2017. október 12.-re elkészültek. Az alapozási munkáról kivitelezőnek Átadási dokumentációt kellett készíteni, az alábbi struktúrának megfelelően:
- cölöpözési napló (minden cölöp esetében rögzítésre került az átmérő, az elkészült cölöp hossza és pozíciója),
- cölöptengelyek bemérési vázrajza, 
- megvalósulási tervlapok („D” terv), 

Talpgerendák készítése
A talpgerendák készítéséhez szükséges a cölöpfejek visszavésése, melyet folyamatosan végeznek. A talpgerendák és cölöpfejek geometriai méreteinek kialakításához szükséges földmunkák végzése során, valamint a szerelőbeton készítése során folyamatosan szinteznek. A talpgerendák sarok- és töréspontjai meghatározásra kerültek. A talpgerendák és cölöpfejek vasszerelési munkái során alkalmazott betonacélok geometriai paraméterei, az alkalmazott toldási hosszak terv szerintiek. A zsaluzatok kialakításának módját, az alkalmazott zsaluelemek típusának megfelelőségét, a zsalutáblák felületkezelésének módját folyamatosan ellenőrizzük. 
Kivitelező tájékoztatott arról, hogy a talpgerendák betonozási munkáit szakaszosan szeretné végrehajtani, melyhez az alábbi feltételekkel járultam hozzá: 
- alaprajzon jelölve kértem meghatározni az ütemezést, a tervezett munkahézagok pozícióját és a munkahézag kialakításának módját, 
- az esőzések következtében a szerelőbeton felületére került szennyeződéseket el kell távolítani a betonozási munkák megkezdése előtt. 
Az esőzések következtében, az épület kontúrjának környezetében megjelenő felszíni- és rétegvíz korlátozza az előrehaladást, ezért a kivitelezési munkák feltételrendszerének megteremtése érdekében talajvízszint- süllyesztésre kerül sor. A munkák megkezdésének feltétele a víztelenítési terv legitimációja.

Egyéb, az építési beruházáshoz kapcsolódó információk:

1. 2017. október 02-án a szakági tervezőkkel és a DAKÖV képviselőivel egyeztettük a szennyvíz csatorna telekhatáron belüli fogadóaknájának lehetséges pozícióját, valamint a külső csatlakozóvezeték tervezéséhez szükséges paramétereket (várható napi szennyvíz-kibocsátás: 4 m3/nap, a mértékadó csúcsterhelés 4,9 liter/s, a szennyvíz-vezeték a telekhatárhoz 138,25m Bf. folyásfenék-szinttel érkezik, ami a tervezett terepszintet figyelembe véve kb. 1,75 méter mélységet jelent). 
2. A Gubányi út felé eső területről megkezdték az illegálisan lerakott hulladék elszállítását.
3. Ünnepélyes alapkőletétel előkészítő és organizációs feladatainak ellátása során: 
- pozícionáltuk az alapkő helyét, 
- meghatároztuk a készülő akna geometriai méreteit, 
- rögzítettük a munkaterület lehatárolásának módját, 
- kijelöltük az ideiglenes parkolók helyét, 
- közreműködtünk a rendezvényhez kapcsolódó arculati és kommunikációs feladatok előkészítési feladataiban,
Ünnepélyes alapkőletétel időpontja: 2017. október 19. (csütörtök) 16.00. óra. 
Fotódokumentáció: https://www.facebook.com/pg/Pilis-Város-Önkormányzatának-Oldala 
4. Kértem a kivitelezőtől, hogy a Gubányi úton, az ideiglenes elektromos bekötés utat érintő nyomvonalában a megsüllyedt útpályaszerkezetet javítsa ki. 
5. A tervezett Csernai Pál utca kialakítására vonatkozó pályázati dokumentációban rögzített útépítési és közműépítési paraméterek, valamint a folyamatban lévő építési beruházás infrastrukturális fejlesztésének összehangolása érdekében szakági tervezők és a DAKÖV képviselőinek közreműködésével újabb egyeztetést kezdeményeztem, melynek kitűzött időpontja 2017. november 02. (csütörtök) 13.00 óra.  
 

Fotódokumentáció:

Minden kooperáció során fotódokumentáció készül (e-napló melléklete).
A munkaterületről minden hónapban légifelvétel készül.
Melléklet: Fotódokumentáció_2017. október hó


Szolnok, 2017. október 31.
                                                                                                                                 Jánosi László
projektmenedzser/műszaki ellenőr

Fotódokumentáció (kronológiai sorrendben)

é