KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2020 július
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Csernai Pál Közösségi Központ - február
 

Szakmai beszámoló a Csernai Pál Közösségi Központ építési munkáinak előmeneteléről
2018. február hó


Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Alpolgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Úr!
Tisztelt Aljegyző Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

A szakmai beszámoló készítésének célja, hogy Pilis Város Önkormányzata, mint a Csernai Pál Közösségi Központ építtetője megismerje az építési beruházás megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket. 

Tárgyidőszakban elvégzett és folyamatban lévő építési munkák:

Geodéziai munkák:
 • monolit vasbeton pillérek tengelyeinek kitűzése,
 • monolit vasbeton falszerkezetek kitűzése,
 • monolit vasbeton lépcsők kitűzése, 
 • emeleti szint teherhordó falszerkezeteinek kitűzése,
 • földszint feletti födémek zsaluzási síkjainak szintezése,

Földszint
Monolit vasbeton pillérek- és falak, 
Ellenőriztem, a helyszínre szállított PERI típusú zsaluzati elemek megfelelőségét. A pillérek és falszerkezetek kitűzését követően a sarokpontok rögzítésre kerültek. A zsaluzatok kialakításának módját és a zsalutáblák felületkezelésének megfelelőségét folyamatosan ellenőrizzük. A P5 - P8, P10 - P19 jelű pillérek és az F1 jelű monolit vasbeton falszerkezet esetében, a betonozási munkák 2018. január 22 és január 30. közötti időintervallumban elkészültek.  

Monolit vasbeton födémek-, gerendák és lépcsők
Az L1 és L2 jelű, monolit vasbeton födém-mezők, a G22 – G33 jelű gerendák és az aula lépcső esetében (díszletraktár, lépcsőház a fedett teraszig, vizesblokk, kisterem, elektromos helyiség, szélfogó, aula az első pillérig, lépcső) ellenőriztem:
- a zsaluzat és dúcolat kialakításának módját, 
- az alkalmazott anyagok megfelelőségét (Multiflex rendszer, VT 20K tartók),  
- a lemezek- a gerendák és a lépcső vasszerelését (alsó és felső vasalás: geometriai méretek, pozíciók, darabszámok, toldási hosszak), 
- a födémáttörések pozícióját, geometriai méreteit, 
- az átszúródás elleni vasalás terv szerinti kialakítást,
- a vonalmenti hőszigetelés-, valamint az épületvillamossági szerelvények elhelyezését követően, a betonozási munkák megkezdéséhez hozzájárultam. 
Építésvezetővel és FMV-el egyeztettük a fsz. feletti monolit vb. lemezfödémek betonozási munkáinak ütemezését, a munkahézagok kialakításának módját. 
Födémmezők, gerendák és lépcső betonozási munkáinak időpontja:
- II. ütem: 2018. február 06., bedolgozott betonmennyiség 77 m3, 
- III. ütem: 2018. február 15., bedolgozott betonmennyiség 39,5 m3


Emeleti szint
Teherhordó falszerkezetek készítése
A helyszínre szállított zsalukövek (ZS40 és ZS30) típusát, valamint a falszerkezetek kitűzésének helyességét ellenőriztem. A zsalukő falszerkezetek építése során alkalmazott anyagok, a vízszintes és függőleges vasalás geometriai méretei, a vasszerelés kialakításának módja terv szerinti, kivitelezés-technológia utasításokat betartják. 

Monolit vasbeton szerkezetek
Ellenőriztem a Liftakna és a színpad-keret zsaluzatának kialakítását, az alkalmazott zsaluanyagok megfelelőségét, a munkaközi állapotú vasszerelés geometriai méreteit, a toldási hosszakat és az elhelyezés módját.

Egyéb, az építési beruházáshoz kapcsolódó információk:
1. Kivitelezővel egyeztettük a külső elektromos-, és gázellátás szolgáltatói igénybejelentésénél rögzítendő teljesítmény értékeket és paramétereket. A külső infrastruktúra (víz- szennyvíz-, csapadékvíz, - elektromos és gázellátás) hálózat kiépítéséhez szükséges egyeztetési/engedélyezési feladatok elvégzésére szakági tervezők kerültek bevonásra.

2. Építésztervező összeállította a berendezési tárgyak, a mobíliák, a színpad-technológia és az informatikai eszközök specifikációját. Az eszközbeszerzés ajánlati dokumentációjának összeállítását követően, várhatóan 2018. március végén indíthatók el a beszerzési/közbeszerzési eljárások. 
3. Megrendelő és kivitelező képviselőivel egyeztettük a területen lévő, jelentős mennyiségű belvíz ideiglenes vízelvezetésének lehetőségét. Megrendelő intézkedett a Gubányi úti vízelvezető árkok és átereszek kitakarításáról és a mélyterületeket összekötő övárkok elkészítéséről. A PTH raklapok áthelyezése szükségszerű.

4. Lauter Attila tervező elkészítette a  Csernai-, a Gubányi és a Beleznai utcák esetében, a útépítési és csapadékvíz-elvezetési terveket. A tervlapokon rögzítésre került a Gubányi út és a Művelődési Központ feltáró útjának csatlakozási szintje (140,25 m Bf.). Az infrastrukturális fejlesztések tervezési feladataiban közreműködő szakági tervezők bevonásával 2018. február 05-én került sor a pályázati dokumentációk koherencia-vizsgálatára és a műszaki tartalom tervezett beruházási költségeinek véglegesítésére. 

5. Kivitelező kérésemre aktualizált ütemtervet készített, melyet a szakmai beszámoló mellékleteként csatolok. Jelenlegi készültségi szint: 25,4%.

6. A mai napon felhívtam a kivitelező figyelmét arra, hogy az időjárási előrejelzések alapján péntekig, a napi átlaghőmérséklet nem fogja elérni a 0 C°-os hőmérsékletet, ezért a falszerkezetek és betonozási munkák technológiai utasításait figyelembe véve javasoltam az építési munkák szüneteltetését.

Melléklet: 
Fotódokumentáció_ 2018. február hó
Aktualizált ütemterv


Szolnok, 2018. február 26.
Jánosi László
projektmenedzser/műszaki ellenőr

Fotódokumentáció (kronológiai sorrendben)