KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2020 július
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Csernai Pál Közösségi Központ - december
 

Szakmai beszámoló a Csernai Pál Közösségi Központ építési munkáinak előmeneteléről
2017. december hó


Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Alpolgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Úr!
Tisztelt Aljegyző Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

A szakmai beszámoló készítésének célja, hogy Pilis Város Önkormányzata, mint a Csernai Pál Közösségi Központ építtetője megismerje az építési beruházás megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket. 

Tárgyidőszakban elvégzett építési munkák:

Kitűzési munkák:
 • lábazati falak tengelyeinek kitűzése,
 • épületgépészeti alapvezetékek nyomvonalainak kitűzése,
 • monolit vasbeton pillérek tengelyeinek kitűzése,
 • monolit vasbeton falszerkezetek kitűzése, 
 • teherhordó falszerkezetek kitűzése,
 • +1,0 m-es szint rögzítése 

Lábazati falak készítése
A lábazati falak építése során Kivitelező betartotta a zsalukőből készítetett szerkezetekre vonatkozó kivitelezés-technológiai előírásokat (vízszintes-, függőleges és sarokerősítő vasalatok elhelyezése, 3 soronkénti kibetonozás). 

Vasalt aljzat alatti ágyazat készítése
A különböző szemszerkezetű homokos kavics ágyazatok, rétegenkénti tömörítéssel elkészültek. Az Alapozási tervben, a vasalt aljzat készítéshez szükséges felület minőségével kapcsolatban rögzített követelmények (E2= 65 MN/m2) teljesítését, Kivitelező 5 db tárcsás terheléses vizsgálat - jegyzőkönyvekben rögzített - eredményeivel igazolta. A mért paraméterek alapján (E2= 95 és 130 MN/m2 közötti értékek), a vasalt aljzat készítéséhez szükséges előkészítő munkák megkezdéséhez hozzájárultam.   

Épületgépészeti alapvezetékek készítése
A szennyvíz és a csapadékvíz alapvezetékek, a tervezett anyagtípusnak (Geberit) és geometriai méreteknek megfelelően, hegesztett kötésekkel készítve kerültek elhelyezésre. A lejtésviszonyok ellenőrzését követően az eltakarási engedélyt megadtam. 

Vasalt aljzat készítése
A monolit vasbeton lemez szegélyzsaluzatának készítését követően - az S-M-01 és S-M-02/1 tervlapokon rögzítetteknek megfelelően - 940 m2 felületen, Ø8/150*150 hegesztett betonacél háló alkalmazásával, 15 cm vastagságban készült el a vasalt aljzat. Alkalmazott betonminőség C30/37-XC2-XA1-16-F2. 

Teherhordó falszerkezetek készítése
A helyszínre szállított Porotherm falazóelemek (PTH 44K) és zsalukövek (ZS40 és ZS30) típusát, valamint a falszerkezetek kitűzésének helyességét ellenőriztem. 
A zsalukő falszerkezetek építése során alkalmazott anyagok, a vízszintes és függőleges vasalás geometriai méretei, a vasszerelés kialakításának módja terv szerinti, kivitelezés-technológia utasításokat betartják. 

A PTH falszerkezetek kivitelezése folyamatban van. Szakági kivitelezővel egyeztettem az elvárt minőségi követelményeket (állófugák kötésben, az N+F-nek megfelelően a csatlakozások szoros kialakítása, - falvégek, csorbázatok kialakítása, fektető habarcs vastagsága 13 mm +/- 20%,),

Monolit vasbeton pillérek-, falak, liftakna
Ellenőriztem, a helyszínre szállított PERI típusú zsaluzati elemek megfelelőségét. A pillérek és falszerkezetek kitűzését követően a sarokpontok rögzítésre kerültek, a geometria méretellenőrzést követően az átlók mérésével visszacsatolás kontroll méréseket végeztettem. A pillérek vasszerelésének rögzítése során korrekciót kértem a kitüskézéssel érintett keresztmetszetekben a fővasak pozíciójára vonatkozóan, melynek alapján biztosítható vált az előírt 2,5 cm-es betontakarás kialakításának feltételrendszere. A zsaluzatok kialakításának módját, a zsalutáblák felületkezelésének módját folyamatosan ellenőrizzük. A P1 jelű pillérek és a liftakna esetében, a betonozási munkák 2017. december 18-án, az első ütem részeként elkészültek.  A Nézőtér és Kávézó határoló falszerkezeteinél lévő P1 jelű pillérek vasszerelése elkészült, a zsaluzási munkák folyamatban vannak. 

Egyéb, az építési beruházáshoz kapcsolódó információk:

1. Kivitelezővel és a DAKÖV képviselőjével történt egyeztetés alapján meghatározásra került:
- a szennyvíz csatorna külső közműcsatlakozását biztosító, 68 fm hosszban kiépítendő, Ø90 KPE típusú szennyvízvezeték nyomvonala,
- a szabványos méretű vákuum szelepakna pozíciója (a Wass Albert utca tengelyével párhuzamosan, 1.0 méterre a telekhatártól),
- a Gubányi Károly úti víz gerincvezetékre történő csatlakozási pont,
- a tervezett vízóra akna pozíciója és az akna geometriai méretei (1,0*1,5*1,2 m) és a csatlakozó vezeték típusa (Ø80 KPE),
2. Megrendelővel közösen meghatározásra került a Csernai emlékhely és az alapkő kapszulájának pozíciója (Szélfogó, díszterem határoló falszerkezeténél, mivel a szemközti oldalra a tűzvédelmi főkapcsoló van tervezve). Megrendelő egyezteti az emlékhelyen elhelyezendő képek és tárgyak méreteit, melyet követően meghatározásra kerül a falfülke geometriai mérete. Az alapkő kapszulája, a falfülke tengelyében, a padlóburkolatban kerül elhelyezésre. 
3. A tervezett Csernai Pál utca kialakítására vonatkozó pályázati dokumentációban rögzített útépítési és közműépítési paraméterek, valamint a folyamatban lévő építési beruházás infrastrukturális fejlesztésének összehangolása érdekében szakági tervezők közreműködésével újabb egyeztetésre került sor 2017. december 18-án. 


Melléklet: Fotódokumentáció_2017. december hó

Szolnok, 2017. január 08.
Jánosi László
projektmenedzser/műszaki ellenőr

Fotódokumentáció (kronológiai sorrendben)