KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2020 július
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Csernai Pál Közösségi Központ - január
 

Szakmai beszámoló a Csernai Pál Közösségi Központ építési munkáinak előmeneteléről
2017. december – 2018. január hó


Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Alpolgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Úr!
Tisztelt Aljegyző Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

A szakmai beszámoló készítésének célja, hogy Pilis Város Önkormányzata, mint a Csernai Pál Közösségi Központ építtetője megismerje az építési beruházás megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket. 

Tárgyidőszakban elvégzett és folyamatban lévő építési munkák:

Geodéziai munkák:
- lábazati falak tengelyeinek kitűzése,
- épületgépészeti alapvezetékek nyomvonalainak kitűzése,
- monolit vasbeton pillérek tengelyeinek kitűzése,
- monolit vasbeton falszerkezetek kitűzése, 
- teherhordó falszerkezetek kitűzése,
- +1,0 m-es szint rögzítése,
- falegyen szintjének kitűzése,
- földszint feletti födémek zsaluzási síkjainak szintezése,

Lábazati falak készítése
A lábazati falak építése során Kivitelező betartotta a zsalukőből készítetett szerkezetekre vonatkozó kivitelezés-technológiai előírásokat (vízszintes-, függőleges és sarokerősítő vasalatok elhelyezése, 3 soronkénti kibetonozás). 

Vasalt aljzat alatti ágyazat készítése
A különböző szemszerkezetű homokos kavics ágyazatok, rétegenkénti tömörítéssel elkészültek. Az Alapozási tervben, a vasalt aljzat készítéshez szükséges felület minőségével kapcsolatban rögzített követelmények (E2= 65 MN/m2) teljesítését, Kivitelező 5 db tárcsás terheléses vizsgálat - jegyzőkönyvekben rögzített - eredményeivel igazolta. A mért paraméterek alapján (E2= 95 és 130 MN/m2 közötti értékek), a vasalt aljzat készítéséhez szükséges előkészítő munkák megkezdéséhez hozzájárultam.   

Épületgépészeti alapvezetékek készítése
A szennyvíz és a csapadékvíz alapvezetékek, a tervezett anyagtípusnak (Geberit) és geometriai méreteknek megfelelően, hegesztett kötésekkel készítve kerültek elhelyezésre. A lejtésviszonyok ellenőrzését követően az eltakarási engedélyt megadtam. 

Vasalt aljzat készítése
A monolit vasbeton lemez szegélyzsaluzatának készítését követően - az S-M-01 és S-M-02/1 tervlapokon rögzítetteknek megfelelően - 940 m2 felületen, Ø8/150*150 hegesztett betonacél háló alkalmazásával, 15 cm vastagságban készült el a vasalt aljzat. Alkalmazott betonminőség C30/37-XC2-XA1-16-F2. 

Teherhordó falszerkezetek készítése
A helyszínre szállított Porotherm falazóelemek (PTH 44K) és zsalukövek (ZS40 és ZS30) típusát, valamint a falszerkezetek kitűzésének helyességét ellenőriztem. 
A zsalukő falszerkezetek építése során alkalmazott anyagok, a vízszintes és függőleges vasalás geometriai méretei, a vasszerelés kialakításának módja terv szerinti, kivitelezés-technológia utasításokat betartják. 
A kerámia falszerkezetek esetében szakági kivitelezővel egyeztettem az elvárt minőségi követelményeket (állófugák kötésben, az N+F-nek megfelelően a csatlakozások szoros kialakítása, falvégek, csorbázatok kialakítása, fektető habarcs vastagsága 13 mm +/- 20%, monolit vasbeton pillérek csatlakozási síkjánál 2 soronként bekötővasak alkalmazása). A PTH nyílásáthidalók elhelyezése terv szerint készült. A földszinti szélső- és közbenső PTH falszerkezetek elkészültek, minőségi-, síkpontossági követelmények rendben.

Monolit vasbeton pillérek-, falak, liftakna
Ellenőriztem, a helyszínre szállított PERI típusú zsaluzati elemek megfelelőségét. A pillérek és falszerkezetek kitűzését követően a sarokpontok rögzítésre kerültek, a geometria méretellenőrzést követően az átlók mérésével kontroll méréseket végeztettem. A pillérek vasszerelésének rögzítése során korrekciót kértem a kitüskézéssel érintett keresztmetszetekben a fővasak pozíciójára vonatkozóan, melynek alapján biztosítható vált az előírt 2,5 cm-es betontakarás kialakításának feltételrendszere. A zsaluzatok kialakításának módját és a zsalutáblák felületkezelésének megfelelőségét folyamatosan ellenőrizzük. A P1, P2, P3, P4 és P5 jelű pillérek és a liftakna esetében, a betonozási munkák 2017. december 18 – 2018. január 15 közötti időintervallumban (III. üzemben) elkészültek.  

Monolit vasbeton födémek
Karzat: L2 jelű, 20 cm vastag monolit vasbeton födém
Ellenőriztem a zsaluzat és dúcolat kialakításának módját, az alkalmazott anyagok megfelelőségét (Multiflex rendszer, VT 20K tartók), a lemez és G23, G24, G25, G26 és G33-as gerendák vasszerelését, az épületvillamossági szerelvények elhelyezését, melynek alapján a betonozási munkák megkezdéséhez hozzájárultam. Födém betonozási időpontja 2018. január 30., bedolgozott betonmennyiség 19 m3.

Díszletraktár és raktár: L1 jelű, 20 cm vastag monolit vasbeton födém
Ellenőriztem az L1 jelű monolit vasbeton lemezfödém zsaluzatának és dúcolatának készítését (munkaközi), az alkalmazott anyagok megfelelőségét és a kialakítás módját, eddig rendben (zsaluzási sík =3,28 m).

Egyéb, az építési beruházáshoz kapcsolódó információk:

1. Kivitelezővel és a DAKÖV képviselőjével történt egyeztetés alapján meghatározásra került:
- a szennyvíz csatorna külső közműcsatlakozását biztosító, 68 fm hosszban kiépítendő, Ø90 KPE típusú szennyvízvezeték nyomvonala,
- a szabványos méretű vákuum szelepakna pozíciója (a Wass Albert utca tengelyével párhuzamosan, 1.0 méterre a telekhatártól),
- a Gubányi Károly úti víz gerincvezetékre történő csatlakozási pont,
- a tervezett vízóra akna pozíciója és az akna geometriai méretei (1,0*1,5*1,2 m) és a csatlakozó vezeték típusa (Ø80 KPE),

2. Megrendelővel közösen meghatározásra került a Csernai emlékhely és az alapkő kapszulájának pozíciója (Szélfogó, díszterem határoló falszerkezeténél, mivel a szemközti oldalra a tűzvédelmi főkapcsoló van tervezve). Megrendelő egyezteti az emlékhelyen elhelyezendő képek és tárgyak méreteit, melyet követően meghatározásra kerül a falfülke geometriai mérete. Az alapkő kapszulája, a falfülke tengelyében, a padlóburkolatban kerül elhelyezésre. 

3. A tervezett Csernai Pál utca kialakítására vonatkozó pályázati dokumentációban rögzített útépítési és közműépítési paraméterek, valamint a folyamatban lévő építési beruházás infrastrukturális fejlesztésének összehangolása érdekében szakági tervezők közreműködésével újabb egyeztetésekre került sor 2017. december 18-án és 2018. január 22.-én. Az útépítés tervezési programjában, a  Csernai-, a Gubányi és a Beleznai utcák esetében, a HÉSZ-al összhangban rögzítésre került a pályaszerkezet szélessége, valamint meghatározásra került a méretezéshez szükséges terhelési osztály („C”). Az infrastrukturális fejlesztések tervezési feladataiban közreműködő szakági tervezők bevonásával 2018. február 05-én kerül sor a pályázati dokumentációk koherencia-vizsgálatára és a műszaki tartalom tervezett beruházási költségeinek véglegesítésére. 

4. Kivitelező 2018. január 12-én jelezte, hogy az 1. részszámlához tartozó készültségi szintet várhatóan a heti teljesítéssel eléri, ezért kértem, hogy 2018. január 19-ig továbbítsa részünkre formai- és taralmi ellenőrzés céljából a számlarészletezőt.
A 2018. január 22-ei helyszíni bejárás során ellenőriztem a 20%-os készültségi szinthez tartozó számlarészletezőben rögzített műszaki tartalom megvalósulását. A Teljesítési igazolási jegyzőkönyvet aláírtam, az I. részszámlát igazoltam.


Melléklet: Fotódokumentáció_2017. december – 2018. január hó

Szolnok, 2018. február 04.
Jánosi László
projektmenedzser/műszaki ellenőr

Fotódokumentáció (kronológiai sorrendben)