KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2020 július
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Csernai Pál Közösségi Központ - november
 

Szakmai beszámoló a Csernai Pál Közösségi Központ építési munkáinak előmeneteléről
2017. október- november hó


Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Alpolgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Úr!
Tisztelt Aljegyző Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

A szakmai beszámoló készítésének célja, hogy Pilis Város Önkormányzata, mint a Csernai Pál Közösségi Központ építtetője megismerje az építési beruházás megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket. 

Tárgyidőszakban elvégzett építési munkák:

Kitűzési munkák:
- cölöpök tengelyeinek kitűzése,
- elkészült cölöpök tengelyeinek bemérése,
- talpgerendák kitűzése,
- talpgerendák és cölöpfejek, fogadó sík szintezése,
- elkészült talpgerendák geometriai kontúrjának bemérése,
- lábazati falak tengelyeinek kitűzése, 

Cölöpalapozás
A cölöpalapozási munkák a tervezett határidőre, 2017. október 12.-re elkészültek. Az alapozási munkáról kivitelezőnek Átadási dokumentációt kellett készíteni, az alábbi struktúrának megfelelően:
- cölöpözési napló (minden cölöp esetében - összesen 325 db cölöp készült - rögzítésre került az átmérő, az elkészült cölöp hossza és pozíciója),
- cölöptengelyek bemérési vázrajza, 
- megvalósulási tervlapok („D” terv), 

Talpgerendák készítése
A talpgerendák készítéséhez szükség volt a cölöpfejek visszavésése. A talpgerendák és cölöpfejek geometriai méreteinek kialakításához szükséges földmunkák végzése során, valamint a szerelőbeton készítése során folyamatosan szinteztek. A talpgerendák sarok- és töréspontjai meghatározásra kerültek. 
Az esőzések következtében, az épület kontúrjának környezetében megjelenő felszíni- és rétegvíz korlátozta az előrehaladást, ezért a kivitelezési munkák feltételrendszerének megteremtése érdekében vízszint- süllyesztésre került sor. A munkák megkezdéséhez szükséges víztelenítési tervet kivitelező bemutatta.
A talpgerendák és cölöpfejek vasszerelési munkái során alkalmazott betonacélok geometriai paraméterei, az alkalmazott toldási hosszak terv szerintiek. A zsaluzatok kialakításának módját, az alkalmazott zsaluelemek típusának megfelelőségét, a zsalutáblák felületkezelésének módját folyamatosan ellenőrizzük. 
Kivitelező tájékoztatott arról, hogy a talpgerendák betonozási munkáit szakaszosan szeretné végrehajtani, melyhez az alábbi feltételekkel járultam hozzá: 
- alaprajzon jelölve kértem meghatározni az ütemezést, a tervezett munkahézagok pozícióját és a munkahézag kialakításának módját, 
- az esőzések következtében a szerelőbeton felületére került szennyeződéseket el kell távolítani a betonozási munkák megkezdése előtt. 
Az első ütem betonozási munkáira 2017. november 02-án került sor. Bedolgozott betonmennyiség: 56 m3.
A második ütem betonozási munkáira 2017. november 10-én került sor. Bedolgozott betonmennyiség: 42 m3.
A harmadik ütem betonozási munkáira 2017. november 17-én került sor. Bedolgozott betonmennyiség: 17 m3. 

Földmunkák
A kert környezetrendezésének durva földmunkái elkészültek, a lavírsík meghatározását kértem a kerítésoszlopokon (min. 3 db) rögzíteni. Tükör készítése folyamatban.
A talpgerendák közötti terület feltöltéséhez használni kívánt anyagmintát kivitelező előzetesen bemutatta. A minta agyag-iszap tartalma 10% alatti, tömöríthető, alkalmazásához - folyamatos mintavétel alapján kontrollált módon - hozzájárultam.
A talpgerendák közötti feltöltések, folyamatos rétegenkénti tömörítéssel elkészültek. 
Alapozási terven rögzített elvárt követelmények a földtükör felületére vonatkozóan: 
- teherbírási modulus=30 MN/m2,
- tömörség minimum értéke: Trg.: 90%, 
Az elkészült földmű megfelelőségének igazolásához tárcsás terheléses vizsgálatot (200 m2/db gyakorisággal) szükséges elvégezni. A tervezett vasalt aljzat felülete 940 m2, ezért 5 vizsgálati eredmény alapján jegyzőkönyvvel szükséges kivitelezőnek igazolni az elvárt követelmények teljesítését.

Lábazati falak készítése
A lábazati falak építéséhez szükséges 30-as és 40-es zsaluköveket kivitelező a helyszínre szállította. Kivitelező képviselőivel egyeztettük a lábazati falak kialakításának módját, a külső oldali hő- és vízszigetelés elhelyezésére vonatkozó követelményeket, valamint a belső oldali vízszigetelés kialakításának módját. 

Egyéb, az építési beruházáshoz kapcsolódó információk:

1. 2017. október 02-án a szakági tervezőkkel és a DAKÖV képviselőivel egyeztettük a szennyvíz csatorna telekhatáron belüli fogadóaknájának lehetséges pozícióját, valamint a külső csatlakozóvezeték tervezéséhez szükséges paramétereket (várható napi szennyvíz-kibocsátás: 4 m3/nap, a mértékadó csúcsterhelés 4,9 liter/s, a szennyvíz-vezeték a telekhatárhoz 138,25m Bf. folyásfenék-szinttel érkezik, ami a tervezett terepszintet figyelembe véve kb. 1,75 méter mélységet jelent). 
2. A Gubányi út felé eső területről megkezdték az illegálisan lerakott hulladék elszállítását.
3. Ünnepélyes alapkőletétel előkészítő és organizációs feladatainak ellátása során: 
- pozícionáltuk az alapkő helyét, 
- meghatároztuk a készülő akna geometriai méreteit, 
- rögzítettük a munkaterület lehatárolásának módját, 
- kijelöltük az ideiglenes parkolók helyét, 
- közreműködtünk a rendezvényhez kapcsolódó arculati és kommunikációs feladatok előkészítési feladataiban,
Ünnepélyes alapkőletétel időpontja: 2017. október 19. (csütörtök) 16.00. óra. 
Fotódokumentáció: https://www.facebook.com/pg/Pilis-Város-Önkormányzatának-Oldala 
4. Kértem a kivitelezőtől, hogy a Gubányi úton, az ideiglenes elektromos bekötés utat érintő nyomvonalában a megsüllyedt útpályaszerkezetet javítsa ki. 
5. A tervezett Csernai Pál utca kialakítására vonatkozó pályázati dokumentációban rögzített útépítési és közműépítési paraméterek, valamint a folyamatban lévő építési beruházás infrastrukturális fejlesztésének összehangolása érdekében szakági tervezők és a DAKÖV képviselőinek közreműködésével újabb egyeztetést kezdeményeztem, melynek kitűzött időpontja 2017. november 02. csütörtök) 13.00 óra. 

Fotódokumentáció
Melléklet: Fotódokumentáció_2017. október - november hó

Szolnok, 2017. november 24.
Jánosi László
projektmenedzser/műszaki ellenőr

Fotódokumentáció (kronológiai sorrendben)