KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2020 július
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Csernai Pál Közösségi Központ - szeptember
 

Szakmai beszámoló a Csernai Pál Közösségi Központ építési munkáinak előmeneteléről
2017. szeptember hó


Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Alpolgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Úr!
Tisztelt Aljegyző Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

A szakmai beszámoló készítésének célja, hogy Pilis Város Önkormányzata, mint a Csernai Pál Közösségi Központ építtetője megismerje az építési beruházás megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket. Az Átrium MM. Bt. projektmenedzsmenti feladatainak ellátása során folyamatos beszámolási, kapcsolattartási és monitoring tevékenységet végez. Végrehajtja továbbá azokat a feladatokat, és biztosítja azokat a szolgáltatásokat, amelyek a fejlesztés sikeres megvalósításához szükségesek és Pilis Város Önkormányzata, mint megbízó a hatáskörébe rendel.  

Előzmények :
Pilis Város Önkormányzata nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Csernai Pál Közösségi Központ építési munkáinak kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan.
Közbeszerzési eljárás típusa: Kbt. 113. §. szerinti nyílt eljárás
Közbeszerzési eljárás indítása: 2017. július 05.
Ajánlatok beadási határideje: 2017. július 25.
Beérkezett ajánlatok száma: 3 db
Érvényes ajánlatok száma: 1 db
Érvényes ajánlatot tett: GOMÉP Kft., 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.
Ajánlati ár: nettó 536.836.531.- Ft.
Kivitelező kiválasztásáról szóló önkormányzati határozat száma: 164/2017. (VIII. 14.)
Összegzés megküldésének időpontja: 2017. augusztus 15.
Szerződéskötési moratórium: 2017. augusztus 25.
Szerződéskötés időpontja: 2017. augusztus 29.

Engedélyek:
Építési engedély iratazonosító: IR-000394354/2016
Módosított építési engedély iratazonosító: IR-000156073/2017 (Ütemezett megvalósítás, I. ütem: Közösségi Központ építése)
Építési beruházás
e-napló készenlétbe helyezésének időpontja: 2017. augusztus 27.
e-főnapló sorszáma: 2017/982/7-1
Munkaterület átadás- átvételi eljárás: 2017. szeptember 04.
Teljesítési határidő: a szerződés aláírásától számított 365 nap (2018. augusztus 29.)
Teljesítés helyszíne: 2721 Pilis, Hrsz.:1025/123  
Kivitelező: GOMÉP Kft.
Felelős műszaki vezető: Horváth Károly építészmérnök
Kivitelező részéről a munkát irányítja: Sasi Ferenc építésvezető

Pénzügyi teljesítés:
A Vállalkozási szerződés 2.2. pontja alapján, kivitelező a vállalkozói díj 5 %-os mértékű összegére vonatkozóan előlegbekérő dokumentumot nyújtott be 2017. szeptember ..-n. 
Pénzügyi teljesítés időpontja: 2017. szeptember …

Monitoring tevékenység:
Kivitelezői- műszaki ellenőri kooperációk kitűzött időpontja: minden héten, hétfő, 13.00. óra
Betonozási engedély kiadása/eltakarás előtti munkarészek átvétele esetében: minden héten, szerda, 09.00 óra
Az aktualizált organizációs tervet kivitelező bemutatta, a Környezeti Fenntarthatósági terv, valamint a Biztonsági és egészségvédelmi terv rendelkezésre áll. 

A munkaterület minden nap 16.00 órától, reggel 07.00 óráig őrzés-védelemmel biztosított.

Elvégzett építési tevékenységek:
2017. szeptember hó
Előkészítő munkák:
- területrendezés,
- humuszleszedés, deponálás,
- felvonulási konténerek telepítése,
- kerítés építés, 
- ideiglenes áram telepítésének előkészítő munkái (oszlopok elhelyezése, áramfogadó szekrény telepítése),
- elektromos-energia vételezési igény bejelentését követően, az ideiglenes áramellátás biztosított,
- kútfúrás, szivattyú telepítése,
- belső feltáró út kialakítása, daráltbeton terítés,
- projekttábla elhelyezése,

Kitűzési munkák:
- telek sarokpontjainak és az épületkontúrnak a kitűzése megtörtént, a 141,14 m Bf. szint a szomszédos telek lábazati falán rögzítve (HILTI szeg + színjelölés),
- épület sarokpontjainak kitűzése,
- cölöpök tengelyeinek kitűzése (első fázis),

Földmunkák:
- lavírsík kialakításának földmunkája,

Alépítményi munkák, cölöpalapozás
- a nagy mennyiségű és folyamatos esőzés miatt a munkaterületen alapozási munkát nem lehetet végezni 2017. szeptember 25-ig. 
- a mai napon kezdték el a cölöpözési munkákat (tervezett talpmélység, a talajmechanikai szakvélemény alapján 6 m +10%=6,6m, 
- szakkivitelező cölöpözési naplót vezet, melyben minden cölöp esetében rögzítésre kerül az elkészült cölöp hossza,

Egyéb, az építési beruházáshoz kapcsolódó információk:

1. Az esőzések következtében, az épület kontúrján kívül eső terület mélypontján (a Gubányi Károly út irányában, a tervezett díszpark helyén) összegyűlt nagy mennyiségű víz-mennyiség gravitációs elvezetésének koncepciója fogalmazódott meg. A vízterhelés csökkentésére vonatkozó ideiglenes vízelvezető árok elvi nyomvonalának meghatározása érdekében a területet kivitelező beszintezte. A szintezési paraméterek alapján gravitációs vízelvezetésre nincs lehetőség. Szakági tervező bevonásával alternatív műszaki megoldás kidolgozására van szükség (határidő 2017. október 09.). 
2. A tervezett Csernai Pál utca kialakítására vonatkozó pályázati dokumentációban rögzített útépítési és közműépítési paraméterek, valamint a folyamatban lévő építési beruházás infrastrukturális fejlesztésének összehangolása érdekében szakági tervezők és a DAKÖV képviselőinek közreműködésével egyeztetést kezdeményeztem, melynek kitűzött időpontja 2017. október 02. (hétfő) 13.00 óra.  
3. A mélyépítési munkák (cölöpalapozás) tervezett befejezési határideje 2017. október 12. A Közösségi Központ ünnepélyes alapkőletételének javasolt időintervalluma: 2017. október 13 – október 30.
4. Az építési terület Dél- Keleti részén lévő, „illegálisan” elhelyezett hulladék elszállításának feltételei:
- a terület felszínéről a növényzet eltávolítása,
- lokális feltárások elvégzése, melyek alapján azonosítani lehet a lerakott hulladék/építési inert hulladék/egyéb hulladékok típusát, volumenét.

Fotódokumentáció
Minden kooperáció során fotódokumentáció készül (e-napló melléklete).
A munkaterületről minden hónapban légifelvétel készül.
Javaslat:
- Pilis Város honlapján „Csernai Pál Közösségi Központ építése” aloldal létrehozása. A fotógaléria folyamatos frissítése érdekében, minden szakmai beszámolóhoz mellékletként csatolásra kerül az adott hónap során készített fotódokumentáció.

Melléklet: Fotódokumentáció_2017. szeptember hó


Szolnok, 2017. szeptember 25.

Jánosi László
projektmenedzser/műszaki ellenőr

Fotódokumentáció (kronológiai sorrendben)