KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2020 július
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Csernai Pál Közösségi Központ - március
 

Szakmai beszámoló a Csernai Pál Közösségi Központ építési munkáinak előmeneteléről
2018. március hó


Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Alpolgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Úr!
Tisztelt Aljegyző Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

A szakmai beszámoló készítésének célja, hogy Pilis Város Önkormányzata, mint a Csernai Pál Közösségi Központ építtetője megismerje az építési beruházás megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket. 

Tárgyidőszakban elvégzett és folyamatban lévő építési munkák:

Geodéziai munkák:
Földszint: válaszfalak kitűzése
Emelet: monolit vasbeton pillérek tengelyeinek kitűzése,
monolit vasbeton falszerkezetek kitűzése,
teherhordó falszerkezetek kitűzése,
nézőtér és színpad feletti keretgerendák és födém állványzati rendszerének kitűzése,

Földszint
Monolit vasbeton pillérek- és falak, 
A P5 - P8, P10 - P19 jelű pillérek és az F1 jelű monolit vasbeton falszerkezet esetében a zsaluzatok elbontásra kerültek.  

Monolit vasbeton födémek-, gerendák és lépcsők
Az L1 és L2 jelű, monolit vasbeton födém-mezők, a G22 – G33 jelű gerendák és az aula lépcső esetében, a zsaluzatok bontásra kerültek, kiegészítő alátámasztások elhelyezve (díszletraktár, lépcsőház a fedett teraszig, vizesblokk, kisterem, elektromos helyiség, szélfogó, aula az első pillérig, lépcső). 

Válaszfalak építése
Építésvezetővel közösen ellenőriztük a vizesblokkok válaszfalainak kitűzését, rendben. Kértem, hogy a víz-szigeteléssel érintett válaszfalak alatti átázott/havas felületeket szakszerűen készítsék elő, valamint a szigetelési munkák végzése során tartsák be az átfedésre vonatkozó szabályokat.
Szakági kivitelezővel egyeztettem az elvárt minőségi követelményeket (falvégek, csorbázatok kialakítása, lágyvas huzal elhelyezése 2 soronként)

Emeleti szint
Állványozási és zsaluzási munkák
A zárófödém és nézőtér feletti födém zsaluzásához szükséges állványzat építése, a PERI rendszer alapján készített állványozási tervek alapján készült. Az induló keretállások pozícionálását, a rendszer elemeinek típusát és a kialakítás módját ellenőriztem, rendben, Felhívtam a kivitelező figyelmét arra, hogy a MULTIFLEX és a PERI UP Rosett rendszer alkalmazási útmutatójában rögzített beépítési szabályokat fokozottan be kell tartani.

Teherhordó falszerkezetek készítése
A kerámia falszerkezetek esetében szakági kivitelezővel egyeztettem az elvárt minőségi követelményeket. A nyílásáthidalások monolit vasbeton gerendákkal és PTH előre-gyártott áthidalók alkalmazásával kerülnek kialakításra. Az emeleti teherhordó PTH falszerkezetek, az Irodák és Öltözők helyiségcsoportjainál elkészültek, a Díszteremnél és a Lift melletti vizesblokknál a 44 cm vastag PTH falszerkezetek építése folyamatban van.

Monolit vasbeton szerkezetek
A színpad és nézőtér feletti keretgerendák és vasbeton lemezfödém dúcolatának és zsaluzatának kialakítását követően megkezdték a betonacél-szerelési munkákat. A vonatkozó statikai tervlapok alapján ellenőriztem a munkaközi állapotú vasszerelés geometriai méreteit, a fővasak és kengyelek pozícióit, a darabszámokat, a toldási hosszakat, az elhelyezés módját, valamint a tervezett födémáttörések pozícióját.
A színpad és nézőtér feletti keretgerendák betonozási munkái több ütemben, munkahézagok kialakításával készülnek. Az emeleti zárófödémek betonozási munkáinak tervezett befejezési határideje: 2018. április 25. 

Épületgépészet:
A földszinti mosdó és vizes helyiségek válaszfalazási munkáinak befejezését követően megkezdték a belső szennyvíz elvezető rendszer gerinc- ejtő és ágvezetékeinek kiépítését. A helyszínre szállított anyagok specifikációja, geometriai méretei terveknek megfelelő. 

Egyéb, az építési beruházáshoz kapcsolódó információk:
1. Megrendelő intézkedését követően az építési terület ideiglenes vízelvezetési munkáit kivitelező megkezdte és folyamatosan végzi. 

2. Az NKM Áramhálózati Kft.-től érkezett, külső villamos energiaellátásra vonatkozó műszaki gazdasági feltételek alapján, a Gubányi Károly úton, a TESCO oldalánál lévő transzformátor állomás KTW-400 E típusúra történő cseréjével és járulékos munkáival a tervezett 3*160A energiaigény biztosítható. A szolgáltatói tájékoztatóban rögzített műszaki tartalom, valamint a csatlakozási alapdíjra és a kisfogyasztói mérőhely kialakítására vonatkozó árajánlat alapján, a beruházás megrendelésre került.

3. A TIGÁZ Gödöllői üzemigazgatóságával történt egyeztetések alapján, a 16 m3/h gáz kapacitásigény, a 4-es számú főúttal párhuzamosan kiépített gerincvezetékre történő csatlakozással biztosítható. Kivitelezői árajánlatok beszerzése folyamatban van.

4. A berendezési tárgyakra, a mobíliákra és színpad-technológiára vonatkozó dokumentáció tervezői költségvetésének ismerete alapján - az egybeszámítási kötelezettségek figyelembe vételével - az Eszközbeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési feladok ellátására közbeszerzési tanácsadót szükséges megbízni. 

5. Kivitelező bemutatta a járda- és térkőburkolat mintafelületeit, a homlokzatképzés kerámia-burkolatának típusát, valamint a homlokzati nyílászárók felületkezelésének színmintáját. Az építésztervező által javasolt mintafelületek és színek legitimálásra kerültek.

6. Megítélésem szerint, a tervezett előrehaladáshoz viszonyítva több mint 2 hét elmaradás tapasztalható. Kértem a kivitelezőtől, hogy a teljesítési határidőre vonatkozó kötelezettségének teljesítése érdekében vizsgálja felül a munkaszervezési folyamatait.   

7. Az építési tevékenységek előrehaladásának bemutatása érdekében, a képviselő-testületi és bizottsági tagok részére kezdeményezem egy helyszíni bejárás megszervezését. Kivitelezővel történt egyeztetés alapján – a szerkezetépítési munkák befejezését követően - az építési területen történő szemle javasolt időpontja: 2018. május 28. (hétfő) 16.00 óra.

Melléklet: 
Fotódokumentáció_ 2018. március hó

Szolnok, 2018. április 04.
                                                                                                                                 Jánosi László
projektmenedzser/műszaki ellenőr


Fotódokumentáció (kronológiai sorrendben)