KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2020 július
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Csernai Pál Közösségi Központ - április
 

Szakmai beszámoló a Csernai Pál Közösségi Központ építési munkáinak előmeneteléről

2018. április hó


Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Alpolgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Úr!
Tisztelt Aljegyző Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

A szakmai beszámoló készítésének célja, hogy Pilis Város Önkormányzata, mint a Csernai Pál Közösségi Központ építtetője megismerje az építési beruházás megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket. 

Tárgyidőszakban elvégzett és folyamatban lévő építési munkák:

Geodéziai munkák:
Földszint: válaszfalak kitűzése,
épületgépészeti és épületvillamossági alapvezetékek nyomvonalainak kitűzése,
Emelet: monolit vasbeton gerendák és koszorúk zsaluzási síkjának meghatározása,
monolit vasbeton födémek zsaluzási síkjának meghatározása,
teherhordó falszerkezetek-, falnyílások kitűzése,
Tetőtér: teherhordó falszerkezetek-, falnyílások- és monolit vasbeton pillérek kitűzése
 
Földszint
Monolit vasbeton födémek-, gerendák és lépcsők
A földszint feletti födémeknél, a monolit vasbeton lemezek-, gerendák és lépcsők zsaluzatai elbontásra kerültek, kiegészítő alátámasztások elhelyezve. 

Válaszfalak építése
A PTH10-es válaszfalak az elvárt minőségi követelményeknek megfelelően elkészültek. 

Emeleti szint
Állványozási és zsaluzási munkák
Az L3, L4 és L6 jelű zárófödémek, a G51 – G65 jelű gerendák, és a színpad feletti vasbeton keret zsaluzatának és dúcolatának kialakítása, valamint a nézőtér feletti födém zsaluzata a szakági statikai állványozási terveknek megfelelően készült. 
Monolit vasbeton szerkezetek
Az L3, L4 és L6 jelű monolit vasbeton lemezfödémek, a G51 – G65 jelű monolit vasbeton gerendák, és a színpad feletti vasbeton keret betonacél-szerelési munkái során, a vonatkozó statikai tervlapok alapján ellenőriztem a vasszerelés geometriai méreteit, a fővasak és kengyelek pozícióit, a darabszámokat, a toldási hosszakat, az elhelyezés módját, valamint a tervezett födémáttörések pozícióját.
Az L4 és L6 jelű monolit vasbeton födémek és a G51- G57 jelű monolit vasbeton gerendák betonozási munkáira 2018. április 23.-án került sor. A transzportbeton szállítóleveleit ellenőriztem, próbakockák a vonatkozó szabványkövetelményeknek megfelelően készültek.
Az L3 jelű vasbeton födém és a G58- G65 jelű monolit vasbeton gerendák betonozási munkáinak kitűzött időpontja 2018. május 08.

Teherhordó falszerkezetek készítése
Az emeleti teherhordó PTH falszerkezetek és nyílásáthidalók az építész kiviteli terveknek és alkalmazástechnológiai utasításoknak megfelelően elkészültek.

Tetőtéri szint
Zsaluzási munkák
A K20 – K26 és a K28 – K31 jelű zárókoszorúk, valamint a TP1-TP2, P21-P27 jelű monolit vasbeton pillérek zsaluzatai és dúcolatai, a terveknek megfelelő geometriai mérteknek megfelelően elkészültek. 
 
Monolit vasbeton szerkezetek
A K20 – K26 és a K28 – K31 jelű zárókoszorúk, valamint a TP1-TP2, P21-P27 jelű monolit vasbeton pillérek betonacél-szerelési munkái során ellenőriztem a vasszerelés geometriai méreteit, a fővasak és kengyelek pozícióit, a darabszámokat, a toldási hosszakat, az elhelyezés módját, pozícióját. A külső síkon lévő konstrukciók esetében a hőszigetelés elhelyezésre került. A betonozási munkák kitűzött időpontja 2018. május 08.
 
Teherhordó falszerkezetek készítése
A tetőtéri határoló PTH falszerkezetek és nyílásáthidalók az Eszköztárolónál, valamint a Gépészeti térnél az építész kiviteli terveknek az alkalmazástechnológiai utasításoknak megfelelően elkészültek.

Épületgépészet:
A földszinti mosdó és vizes helyiségekben befejezték a szennyvíz elvezető rendszer gerinc- ejtő és ágvezetékeinek kiépítését, valamint a Geberit típusú wc fogadópanelek és mosdók szerelvényeinek elhelyezését. Alkalmazott anyagok és izolációk specifikációja, geometriai méretei a szakági terveknek megfelelőek. A belső tüzivíz hálózat kiépítése folyamatban van. 

A földszinti helyiségekben befejezték az elektromos vezetékek védőcsöveinek és kötődobozainak elhelyezését.
A zárófödémben, valamint az L3 - L6 jelű monolit vasbeton födémekben terveknek megfelelően elhelyezték az erős- és gyengeáramú alap-vezetékek védőcsöveit és kötődobozait. 

Egyéb, az építési beruházáshoz kapcsolódó információk:
1. A közbeszerzési tanácsadó 2018. május 15-ig összeállítja és testületi legitimációra előkészíti a berendezési tárgyakra, a mobíliákra és színpad-technológiai eszközökre vonatkozó Ajánlati felhívást. 

2. Kivitelező, az építésztervező és belsőépítész által javasolt geometriai paraméterek és színek alapján bemutatta a fal és padlóburkolatok mintalapjait, melyek legitimálásra kerültek. 

3. Készültségi szint: 41,6% 

4. A tervezett ütemtervhez viszonyítva, a szerkezetépítési munkák esetében továbbra is több mint 2 hét elmaradás tapasztalható. Ismételten kértem a kivitelezőtől, hogy a teljesítési határidőre vonatkozó kötelezettségének teljesítése érdekében vizsgálja felül a munkaszervezési folyamatait.   

5. A képviselő-testületi és bizottsági tagok részére szervezett helyszíni bejárás időpontja: 2018. május 28. (hétfő) 16.00 óra. A bejárás során szeretnénk bemutatni a belsőépítészeti koncepciót (látványtervek, bútorok kárpitozási mintái, árnyékolástechnika-, színpadi függönyök és az akusztikus burkolatok mintái), a lámpatestek mintadarabjait, valamint a felületképzések és burkolatok mintafelületeit. 


Melléklet: 
Fotódokumentáció_ 2018. április hó

Szolnok, 2018. május 04.

                                                                                                                                 Jánosi László
projektmenedzser/műszaki ellenőr

Fotódokumentáció (kronológiai sorrendben)