KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2020 július
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Csernai Pál Közösségi Központ - május
 

Szakmai beszámoló a Csernai Pál Közösségi Központ építési munkáinak előmeneteléről

2018. május hó


Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Alpolgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Úr!
Tisztelt Aljegyző Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

A szakmai beszámoló készítésének célja, hogy Pilis Város Önkormányzata, mint a Csernai Pál Közösségi Központ építtetője megismerje az építési beruházás megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket. 

Tárgyidőszakban elvégzett és folyamatban lévő építési munkák:

Geodéziai munkák:
Földszint: padlóvonal meghatározása,
Nézőtér - akusztikus álmennyezet elhelyezéséhez szükséges fogadószerkezet síkjainak kitűzése,
Emelet: monolit vasbeton gerendák és koszorúk zsaluzási síkjának meghatározása,
monolit vasbeton födémek zsaluzási síkjának meghatározása,
válaszfalak, falnyílások kitűzése,
Torony: teherhordó falszerkezetek-, födémnyílás- és monolit vasbeton pillérek kitűzése
Földszint
Talajra fektetett födém
Vízszigetelés készítése, hőszigetelés elhelyezése, hőtükör elhelyezése, vasalt aljzatbeton (esztrich) készítése.
Zsalukő falszerkezet (térdfal) készítése
Színpad előtti – légtechnikai rendszer elhelyezéséhez szükséges - zsalukő falszerkezet készítése.

Akusztikus burkolat készítése
A váltakozó síkokkal tervezett akusztikus burkolat fogadószerkezeteink kialakítása folyamatban van.

Emeleti szint
Állványozási és zsaluzási munkák
Az L3 az L5 jelű vasbeton zárófödémek, a liftakna zárófödém, valamint a G58 – G65 jelű gerendák zsaluzatának és dúcolatának kialakítása, a szakági statikai zsaluzási terveknek megfelelően készült. 

Monolit vasbeton szerkezetek
Ellenőriztem az L3, az L5 jelű vasbeton zárófödémek, a liftakna zárófödém és a G58- G65 jelű monolit vasbeton gerendák vasszerelési munkáit, az alkalmazott keresztmetszeteket, geometriákat, az alsó és felső vasalás kiosztásának távolságait, a toldási hosszakat, a födémáttörések geometriai méreteit, pozícióit. A födémben elhelyezett villamos alap-vezetékelés kiépítését-, valamint a zsaluzat és a dúcolat stabilitásának ismételt ellenőrzését követően engedélyeztem a betonozási munkák végrehajtását. A transzportbeton szállítóleveleit ellenőriztem, próbakockák a vonatkozó szabványkövetelményeknek megfelelő darabszámban készültek.
Válaszfalak készítése
Az emeleti irodablokk, a női és a ffi öltözők válaszfalainak építése során betartották a technológiai utasításokat. A PTH10 falszerkezetek és nyílásáthidalók az építész kiviteli terveknek és alkalmazástechnológiai utasításoknak megfelelően készültek el.

Tetőtéri szint
Zsaluzási munkák
A zárókoszorúk, valamint a TP3 P28 jelű monolit vasbeton pillérek zsaluzatai és dúcolatai, a terveknek megfelelő geometriai mérteknek megfelelően elkészültek. 
Monolit vasbeton szerkezetek
A K34, a K36 és a K37 jelű zárókoszorúk, valamint a TP3 és P28 jelű monolit vasbeton pillérek betonacél-szerelési munkái során ellenőriztem a vasszerelés geometriai méreteit, a fővasak és kengyelek pozícióit, a darabszámokat, a toldási hosszakat, az elhelyezés módját, pozícióját, melyet követően engedélyeztem a betonozási munkák végrehajtását. A külső síkon lévő konstrukciók esetében a hőszigetelés elhelyezésre került. 
Teherhordó falszerkezetek készítése
A tetőtéri határoló PTH falszerkezetek és nyílásáthidalók a Díszterem feletti térben (torony) az építész kiviteli terveknek az alkalmazástechnológiai utasításoknak megfelelően készültek el.

Fedélszék építése
Az ÉM-13 tervlap alapján ellenőriztem a fedélszék (munkaközi) kialakításának módját, az alkalmazott kötéseket, a fő geometriai paramétereket, az alkalmazott faanyagok geometriai méreteit, a faanyagok és kötőelemek minőségi követelményeknek történő megfelelését, a faanyagok felületkezelését (alkalmazott, rovar- és gombamentesítő), rendben tervnek megfelelő.

Épületgépészet:
Fűtési rendszer
A földszinti helyiségekben kiépítésre került a padlófűtés rendszere. A csőhálózat elhelyezési módja, az osztó- gyűjtők, az alkalmazott anyagok specifikációja, a geometriai méretek, a kialakítás módja, az izoláció típusa a szakági tervekben rögzítetteknek megfelel. Szakkivitelező bemutatta a nyomáspróba jegyzőkönyveket.
Víz- és csatorna hálózat
Az emeleti mosdó és öltöző helyiségek vizesblokkjaiban befejezték a szennyvíz elvezető rendszer gerinc- ejtő és ágvezetékeinek kiépítését, valamint a Geberit típusú wc fogadópanelek és mosdók szerelvényeinek elhelyezését. Alkalmazott anyagok és izolációk specifikációja, geometriai méretei a szakági terveknek megfelelőek.
Belső csapadékvíz-elvezető rendszer
A földszinti területen megkezdték a Wavin típusú, belső csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését. Alkalmazott anyagok (csövek és idomok) specifikációja, geometriai méretei terveknek megfelelő, a kialakítás során betartják a technológiai utasításokat. 
Belső tüzivíz-hálózat
A tüzivíz-hálózat gerincvezetékeinek elhelyezése folyamatban van, a függesztett rendszerű vezetékrendszer kiépítése során alkalmazott rögzítés-technikai megoldások terv szerintiek. 
Légtechnika
A nézőtéri és a szociális blokkok légkezeleő berendezései beemelésre kerültek a monolit vasbeton zárófödémekre, annak érdekében, hogy a fedélszék készítési munkákat elvégezzék. 
A nézőtérnél beépítésre kerülő légtechnikai rendszerelemeket és idomokat a helyszínre szállították, a rendszer kiépítése - az akusztikus burkolatok fogadószerkezeteinek kiépítésével összhangban – folyamatban van. 

Épületvillamosság:
Az emeleti helyiségekben befejezték az elektromos vezetékek védőcsöveinek és kötődobozainak elhelyezését.
Az L3 és L5 jelű monolit vasbeton födémekben terveknek megfelelően elhelyezték az erős- és gyengeáramú alap-vezetékek védőcsöveit és kötődobozait. 

Egyéb, az építési beruházáshoz kapcsolódó információk:

1. Készültségi szint, a 2018. június 04-ei állapot alapján: 48,1% 

2. A vállalkozási szerződésben rögzített ütemtervhez viszonyítva, a szerkezetépítési munkák esetében továbbra is 3 hét elmaradás tapasztalható. A testületi helyszíni bejárás során kivitelező főmérnöke arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a munkaszervezésüket felülvizsgálták, az ütemterveket aktualizálták és ennek eredményeképpen a szerződésben rögzített teljesítési határidőre befejezik a beruházást.   

3. 2018. május 28. (hétfő) 15.00 órai kezdettel került sor a képviselő- testületi tagok részére szervezett helyszíni bejárásra, melynek során bemutatásra kerültek a különböző funkcionális tereknél alkalmazandó padló és falburkolatok mintái, a homlokzati nyílászárók mintadarabja, valamint az épület körüli környezeti elemek paraméterei. Ezúton is megköszönöm résztvevő testületi- bizottsági tagoknak, hogy elfogadták a meghívásunkat és megtiszteltek jelenlétükkel.   


Melléklet: 
Fotódokumentáció_ 2018. május hó

Szolnok, 2018. június 05.

                                                                                                                                 Jánosi László
projektmenedzser/műszaki ellenőr

Fotódokumentáció (kronológiai sorrendben)