KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 február
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Intézmények - Egyházak - Pilisi Református Gyülekezet
 

Az evangélikus többségű Pilisen már a XVIII. században éltek reformátusok, azonban a gyülekezet megalakulásáig hosszú évszázadokat kellett várni. Az első ismert presbitérium 1913 novemberében alakult meg. Az akkori közösség nagy álma volt a templomépítés, azonban az első világháború és a magyar történelem viharai miatt erre csak 80 évvel később kerülhetett sor. Az egyik kiemelkedő dátum 1948 áprilisa, amikor a Dunamelléki Református Egyházkerület Főző László lelkipásztort a fiókegyház tagjainak pásztorolásával bízta meg. Az addig aprócska gyülekezet az 1990-es években kezdte meg útját az önállósodás irányába.

Különösen igaz ez Gál Géza ceglédi lelkipásztor szolgálatának idejére, az ő áldozatos munkája indította el a pilisi református gyülekezet fejlődését és a templomépítést. Ez utóbbi nem valósulhatott volna meg, ha egy bizonyos Országhné Kulcsody Ilona nem hagyja rá teljes vagyonát a gyülekezetre, bár sosem volt pilisi és nem is ismerte a közösséget. Először a Rákóczi úton vásároltak épületet gyülekezeti ház céljára, majd 1994-ben kezdték el építeni a templomot, melynek tornya 2004-ben készült el. A karzat jelenlegi formáját 2011-ben nyerte el, az orgona 2015 áprilisában került templomunkba. A hangszer 6 regiszteres, mechanikus kisorgona, tulajdonosa Dr. Erdős Gábor.

A 2001-es népszámláláskor Pilisen már 1048 személy vallotta magát reformátusnak, ez 10 év alatt némileg csökkent. Gyülekezetünk első saját lelkésze Morva Ákos volt, aki 1999 és 2016 között vezette, építette a közösséget. Az ő szolgálata alatt, 2009-ben az egyházközség önállóvá vált és azóta sajátos arculatot nyerve végzi feladatát Pilisen. 2014-ben az egyházközség iskolafenntartó lett. 2016-ban a gyülekezet Wisinger Dániel lelkészt választotta meg lelkészének, aki családjával érkezett Pilisre Kispest-Központból.

A gyülekezetben aktív hitoktatás zajlik az óvodásoktól egészen a felső tagozatig. A hétközi alkalmak közé tartoznak az ima – és bibliaórák, az egyéb nyitott programok, valamint a havonta megrendezésre kerülő ökumenikus imaóra is.

Erdélyi testvérgyülekezetünk a Káposztásszentmiklós-Csibai Gyülekezet, amellyel évek óta jó kapcsolatot ápolunk.

Gyülekezetük támogatására jött létre a Pilisi Református Templom Építési Alap Alapítvány, mely évek óta támogatást ad az építésekhez.

 

Egyházközségünk honlapjának címe:  www.pilisref.hu