KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 február
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Intézmények - Szociális Intézmények - Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
 

Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Pilis

2721, Pilis, Rákóczi u. 40.

 

Telefon: 06-29/498-108

Fax: 06-29/496-652

 

Intézménybemutatás

  

Az intézmény szolgáltatásainak célja a biztonságot adó család-és gyermekpolitika valamit az emberközeli szociális szolgáltatások kialakítása, valamint az anyagi juttatások, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások összehangolása, célzottságuk és hatékonyságuk növelése.

E célnak megfelelően egy intézmény keretében önálló szakmai egységként működik a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő központ, valamint az idősgondozási szakmai egységen belül a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  a szociális étkeztetés, és az idősek napközije.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vegyes profiljából adódóan a szolgáltatásokat a lakosság minden korcsoportja igénybe veheti.

A családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatás díjmentes, az idősgondozási szolgáltatások ellátásáért a rászorultság mértékétől függően fizetni kell, meghatározott jövedelemnagyság alatt térítésmentes.

Az ellátott feladatok önálló szakmai munkát, más-más szakmai felkészültséget és programot feltételeznek.  Ezek a következők:

  

Családsegítés:

  

Célja: az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek felkutatása, szociális támogatása és mentálhigiénés gondozása, rugalmasan reagálva az aktuális változások által indukált lakossági igényekre. A családsegítő szolgálatnál elsősorban az önként jelentkező ügyfelek kapnak segítséget.

 Feladatai:

A település lakói szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, szociális gondok okainak felderítése, megoldási lehetőségek keresése, életvezetési tanácsadás, adósságkezelési szolgáltatás, pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás és mediáció (konfliktuskezelés).

   

Gyermekjóléti szolgálat:

  

Ennek a szakmai csoportnak a feladata elsősorban a gyermek családban tartásának segítése, a veszélyeztetettségének megelőzése illetve megszüntetése, a települési jelzőrendszer működtetése, a veszélyeztetettség megszüntetésében és a megelőzésben érdekelt szakemberek együttműködésének szervezése, koordinálása.

Feladatai:

családgondozás a családban jelentkező működési zavarok elhárítására, családi konfliktusok megoldásának elősegítése, helyettes szülői ellátás szervezése és működtetése.

  

A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat keretein belül különböző programok működnek:

 

- álláskereső klub

- kézműves szakkör

- aktívkorú nemfoglalkoztatottak beilleszkedési programja, melynek keretében egyéni segítés és időszakosan önsegítő csoport működik.

 

Minden nyáron rendszeresen megrendezésre kerül a  Tehetségkutató kézműves napközi.

Ezen a programon az elsősorban intézmény ügyfélköréből érkező gyerekeket fogadjuk. Célja a népi kismesterségek alapjainak megtanulásán kívül az, hogy a nehéz élethelyzetben élő gyerekeknek hasznos és kellemes elfoglaltságot nyújtson, és sikerélményhez juthassanak

 

Ezúton is köszönjük Polgárné Czerjak Juditnak és Spiegel Józsefnénak a program lebonyolításához nyújtott segítséget, az adományokat.