KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 február
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
A Település - Bemutatkozás - Pilis mesto
 

Pilis leží v strede župy Pest, 26 km od letiska Budapest-Ferihegy, pri hlavnej ceste č.4. Mesto vd’aka stretnutia pahorkatiny Gödöllő-Ceglédbercel a piesčiny medzi Dunajom a Tiszou ohraničujú na severnej strane kopce, hlboké údolia vytvorené výmol’om, na južnej časti môžeme mat’ pôžitok z pravej dolnozemskej roviny. V strede mesta nachádza sa na chránené prírodné hodnoty bohaté, jazerami a tienistými lesíkmi pestrené pramenište potok Gerje, kde miesta odpočinku poskytujú skvelé možnosti výletov. Bývali tu už i v dobe bronzovej a železnej, potom v dobe príchodu Mad’arov. Územie je vel’mi bohaté na archeologické nálezy. Prvá listinová zmienka je z roku 1326, vtedy už stál tu kostol Ducha svätého, dnes je to pamätná miesto.

 

Koncom tureckých časov, po roku 1722 už vyl’udnenú osadu Beleznay Ján gróf znovukolonizoval hornozemskými Slovákmi. Za vynikajúcu umeleckú pamiatku hodnotený barokový kaštiel’ slúžiaci k pobytu rodiny Beleznayovej, pozdejšie dostajúci sa do vlastníctva rodiny baróna Nyáryho, stojí i dnes v strede mesta. Pamätihodnust’ou kaštiela je, že spisovatel’ Kármán József, priatel’ rodiny Beleznayovej tu napísal významé dielo ranej mad’arskej literatúry, román „Tradície Fanyn”.

 

Významná umelecká pamiatka je tiež prekrásne rekonštruovaný barokový evanjelický kostol z rokov 1700, ktorý dnes je domovom jednej z najväčších vidieckých evanjelických spoločností.

 

Od roku 1805 osada sa pýšila právom pol’nohospodárskehob mesta a od prvej polovice dvadsiateho storočia existoval tu čulý kultúrny život.Pestovanie hrozna, kultúra vinárstva má dávne tradície, l’ahké vína pestujú vo piesčitých viniciach na južnej a východnej časti mesta. Rad lisovní, pivníc nachádzajúcich sa na väčšíchmenších vinohradníckych statkov rozširujú náladové vinné pivnice Hegyekiové, vyhl’bené v sprašových stien Doliny nachádzajúcej sa na severnej časti.

 

Dnes mesto, ktoré výsledkom rýchleho rozvoja po zmene režimu už disponuje infraštrukturálnymi podmienkami, má viac ako 12.000 obyvatel’ov. Siet’ spoločenských zariadení je už vybudovaná, snahy, rozvojové predstavy posledných rokov ako i realizované zámery postupne slúžili v prospech toho, že Pilis v roku 2005 získal hodnost’ mesta.