KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Európai Uniós támogatottságú pályázatok - 1. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP-3.A.1) pályázat – 1.1. Projekt alapadatai
 
 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Pilis Város Önkormányzata (cím: 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47., képviseli: Szabó Márton polgármester)

 

Projekt neve: Pilis Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

 

Pályázat azonosítója: ÁROP-3.A.1./A-2008-0057

 

A projekt összköltsége: 21.608.000.- Ft.

A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 92%-a, legfeljebb 19.879.360.- Ft. A támogatás összegének 92,39%-a, vagyis 18.366.800.- Ft. az  Európai Unió Európai Szociális Alapjából, 7,61%-a, vagyis 1.512.560.- Ft. a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik.

 

Projekt leírás:

1./ A projekt teljes költségvetésének 30 %-a az ún. informatikai területhez kapcsolódó program beszerzés, bevezetés, továbbá a hozzá kapcsolódó kiszállás, oktatás, upgrade (szoftver követés).2./ A projekt teljes költségvetésének 70 %-át teszik ki az ún. humán képzések, továbbképzések.

A projekt megvalósításával elérni kívánt célok

a./ Pilis Város Polgármesteri Hivatala működésének fejlesztése, a jelenlegi problémák feltérképezésével és megoldásával új szervezési- működési kultúra kialakítása és elterjesztése, költséghatékonyság megerősítése.

b./ Egyszerűsödő és átlátható munkafolyamatok, a felesleges tevékenységek kiszűrése eredményesebb polgármesteri hivatali feladatellátás.

c./ Bővüljön a munkatársak digitális írástudása.

d./ Az egyre fokozódó adminisztratív munka, valamint a pénzügyi folyamatok egyszerűsödése és hatékonyságának növelése.

e./ A lakosság elégedettségének növelése, a munkatársak ügyfélközpontúságának és konfliktuskezelésének erősödése.

f./ A fenntartott intézményekkel, a civil és vállalkozói partnerekkel rendszeres együttműködés, kapcsolattartás javítása, bevonásuk az önkormányzati döntéshozatal folyamatába.

A fenti célok az alábbi eszközökkel valósíthatók meg:

1./ Pilis Város Önkormányzata, a lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárásban, a pályázattal kapcsolatos szakértői tanácsadói és képzési szolgáltatások ellátása tárgykörben a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft.-vel (1012 Budapest, Logodi u. 62.) kötött szolgáltatási szerződést.

2./ A szolgáltatási szerződés két fő tevékenységre irányul: a Polgármesteri Hivatal vezetőinek és munkatársainak különböző szakmai képzése (pénzügyi, közbeszerzési, informatikai tárgyú stb.), valamint a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése.

3./ Versenyeztetés útján a Gordiusz integrált pénzügyi rendszer beszerzése a pénzügyi folyamatok kezelésének hatékonysága érdekében.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2009. május 13.A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2010. augusztus 31. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásával valósul meg.

Közreműködő szervezet:

Váti Magyart Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Aláírásra jogosult képviselője: Polgár Tibor ügyvezető igazgató, Ádám Csongor igazgató.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Cg 01-14-000097

Adószám/adóazonosító jel: 180 84 922 241

 

Támogató szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Hiperhivatkozás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő szervezet honlapjára:

www.nfu.hu

www.vati.hu

Készítette:

Projekt menedzsment, projekt pénzügyi vezető