KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Európai Uniós támogatottságú pályázatok - 3. A pilisi Gerje-forrás megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházás – 3.1. Projekt leírás
 
 Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Pilis Város Önkormányzata

2721 Pilis, Kossuth Lajos utca 47.

 

 Projekt neve: A pilisi Gerje-forrás megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházás

 Pályázat azonosítója: KMOP-3.2.1/A-2008-0007 

 Projekt leírás (általános leírás, műszaki adatok): 

A projekt keretében sor kerül a pilisi Gerje-forrás helyreállítását szolgáló kivitelezési munkákra: tájrendezés rekonstrukcióra, tanösvény kialakítására, tájékoztató infrastruktúra kihelyezésére. A projekt hosszú távú célja a projektterület teljes körű rekonstrukciója, tájvédelmi szempontú fenntartását hosszú távú védelmének és fejlesztési lehetőségeinek biztosítása, a turisztikai lehetőségek kihasználása, természet-közeli turizmusfejlesztés. A projekt közvetlen célja a Gerje forrásvidék 1997-ben megvalósított tájrendezésének megfelelő állapot helyreállítása, a természeti értékek védelme. A projekt eredményeként 4,8745 ha nagyságú élettelen természeti érték helyreállítása valósul meg.

 

A projekt intézkedési terve:

1. Projektindítás

2. Kivitelezési munkák közbeszerzése: Tenderdokumentáció elkészítése, Dokumentáció KSZ általi jóváhagyatása, Hirdetmény, értékelés.

3. Kivitelezési munkák: Tájrendezés rekonstrukció, Tanösvény kialakítása, Tájékoztató infrastruktúra kihelyezése.

4. Tervezői művezetés

5. Műszaki ellenőri feladatok

6. Projekt zárása

7. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

8. Projektmenedzsment

 

A műszaki terv a Gerje forrásvidék 4,8745 ha terület tájrendezésének helyreállítására irányul, amely terület része a forrásvidéktől az Éger erdőig húzódó helyi védettséget élvező területnek. Az újrahasznosítás a forrásvidék teljes értékű helyreállításával, természetvédelmi, közjóléti célokat szolgál, összhangban a településfejlesztési érdekekkel. A rekonstrukció során felújításra kerül az 1. számú tó benne a Gólya szigettel, a 2. számú tó benne a halággyal,a 3. számú a Vadliba és Vadkacsa szigettel,a Jóléti tó, továbbá a tavakat összekötő földmedrű csatornák. A felsorolt létesítmények a Gerje forrásvidék vízrendszerét alkotják, amely Északi ágra és Déli ágra van tagolva.

 

A célok elérése érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni:

- A Gerje forrásvidék teljes területét meg kell tisztítani az elszórt hulladéktól. A legtöbb hulladék a csatornákban és a parti sávban van szétszórva, valamint a tavak vízfelületén található úszó hulladéktömeg. A fás ligetes és gyepes tisztásokon néhol található összegyűjtésre váró hulladék. Az összegyűjtött hulladékot legális hulladéklerakóba kell elhelyezni.

- Az 1., 2., 3. számú és jóléti tó kotrását kell elvégezni, melynek célja a tóban felhalmozódott üledék eltávolítása, valamint a vízi makrovegetáció tömegének csökkentése. A kotrás elősegíti a forrás vízhozamának növelését is azzal, hogy a tófenék – kisebb vízáteresztésű – kolmatálódott rétege eltávolításra kerül. Ugyancsak javul majd a tavak vízminősége is, mert a lebomlatlan szerves anyag eltávolításra kerül a kotrás alkalmával.

- Szintén fel kell újítani a tavakat összekötő földmedrű csatornákat az eredeti méreteknek megfelelően. A csatornák felújításának célja és hatása azonos a tavaknál leírtakkal.

- A földművekből kitermelt iszapot ideiglenesen deponálni kell, majd a víztelenedés után tehergépkocsira rakva el kell szállítani a területről hulladéklerakóba történő felhasználásra, vagy megfelelőség esetén rekultivációhoz is felhasználható.

- A fából készült barátzsilipeket fel kell újítani, az elkorhadt részeket ki kell cserélni az eredeti tervnek megfelelően.

- A fahidakat fel kell újítani, impregnálással és festéssel biztosítani a faszerkezetek hosszabb élettartamát.

- A földből készült fenékküszöböket újra meg kell építeni az eredeti méreteknek megfelelően helyreállítva.

- A vízi létesítmények környezetében elhelyezkedő erdőben lévő tájidegen fafajokat javasoljuk eltávolítani és pótlásukat őshonos fafajok ültetésével megvalósítani.

- A természeti élőhely megismerését és bemutatását elősegítő tanösvény kialakítása javasolt a vízi létesítmények partján vezetve a nyomvonalat, amelynek mentén a természeti értékek ismertetését tartalmazó táblák kihelyezése szükséges.

- A sétálóút mellett pihenőpadokat, esőbeállókat, hulladékgyűjtőket kell kihelyezni, továbbá szemetelést tiltó táblákat elhelyezni.

 

 

 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.  Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

1146 Budapest, Hermina út 17.

Telefon – központ: (36-1) 471-8955

Telefon – ügyfélszolgálat: (36-1) 471-8959

Fax: (36-1) 471-8975

E-mail: proregio@proregio.hu

Honlap: www.proregio.hu

 Hiperhivatkozás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezet honlapjára jól látható helyen:

www.nfu.hu

www.proregio.hu