KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Európai Uniós támogatottságú pályázatok - 3. A pilisi Gerje-forrás megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházás – 3.5. Gerje Forrás tájrendezés eljárás eredményéről tájékoztató
 
Hirdetmény tulajdonságai  

 

Közbeszerzési Értesítő száma:

2009 / 95

Ajánlatkérő:

Pilis Város Önkormányzata

Nyertes ajánlattevő:

GERJE-FORRÁS Kht.

Teljesítés helye:

2721 Pilis, 6/22 hrsz., Gerje patak és forrásvidéke

Beszerzés tárgya:

Szolgáltatás

Eljárás fajtája:

Nyílt

Hirdetmény típusa:

Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta) KÉ

CPV kód:

71420000-8;90513600-2;45252124-3;90500000-2;77211400-6

Közzététel dátuma:

2009/08/14/

Iktatószám:

10065/2009

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

 

Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

 

Rövid tartalom:

pilisi Gerje-forrás tájrendezés rekonstrukciója

Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

 

8 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

tájékoztató

az eljárás eredményéről

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Pilis Város Önkormányzata

Postai cím: Kossuth Lajos u. 47.

Város/Község: Pilis

Postai irányítószám: 2721

Ország: Magyarország

Címzett: Szabó Márton polgármester

Telefon: 06 29 498-142

E-mail: hivatal@pilis.hu

Fax: 06 29 696-320

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közjogi szervezet

Regionális/helyi szintű x

Egyéb

I. 3) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés A pilisi Gerje-forrás tájrendezés rekonstrukciója, vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás x

Szolgáltatási kategória száma 12

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye 2721 Pilis, 6/22 hrsz., Gerje patak és forrásvidéke

NUTS-kód HU

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)

Keretmegállapodás megkötése

Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések

II.1.4)

A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Pilisi, Gerje forrásvidék 90.000 m2 nagyságú, helyi jelentőségű természetvédelmi területen:
- 10 m3 hulladék összegyűjtése, elszállítása,
- 2660 m3 kitermelt iszap deponálása, elszállítása,
- 2480 m3 összekötő csatorna kotrása,
- 1320 m3 -en tavak kotrása,
- 1273 m3 gyöngykavics szórással természetvédelmi tanösvény kialakítása,
- Gaz, cserje irtás, nádirtás a tavak parti sávján,
A fent jelzett mennyiségektől + 20 % eltérés lehetséges.
- 100 db őshonos fa telepítése,
- 50 db tájidegen fa eltávolítása,
- 3 db pihenőpad, esőbeálló elhelyezése,
- 10 db kerti, közterületi fém bútor elhelyezése,
- 2 db barátzsilip műtárgy felújítása,
- 2 db fahíd felújítása,
- 4 db fenékbukó felújítása,
- 10 db ismertetőtábla elhelyezése,
- 5 db szemetelést tiltó tábla elhelyezése,
Kiviteli ter készítése, előkészítő munkák végzésével (geodézia, iszapvizsgálat, talajmechanika).

II.1.5)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

71420000-8  

További tárgyak:

90513600-2
45252124-3
90500000-2
77211400-6
  
     

II.2) A szerződés(ek) értéke

II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezésű szakaszt kérjük kitölteni)

Érték 27.042.150.-

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

,

III.2.2.)

Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

III.2.3.)

Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV. 1.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt x

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Egyszerűsített eljárás

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV. 1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Egyszerűsített eljárás

Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV. 1.1.3)

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben):

IV. 1.1.4) A hirdetmény fajtája

Ajánlati/részvételi felhívás x

Időszakos előzetes összesített tájékoztató

Előminősítési hirdetmény

IV.2) bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

SzempontSúlyszám

IV.2.2)

Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? nem

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató

VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a KÉ-ben:

Ajánlati/részvételi felhívás

VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)

A hirdetmény száma a KÉ-ben:

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a KÉ-ben:

 

V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerzõdés száma:

Megnevezése

V.1)

A szerződéskötés dátuma: 2009/05/27 (év/hó/nap)

V.2)

A benyújtott ajánlatok száma : 2 (kettő)

V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: GERJE-FORRÁS Kht.

Postai cím: Temesvári u. 0251/28 hrsz.

Város/Község: Pilis

Postai irányítószám: 2721

Ország: Magyarország

Telefon:

E-mail: gerfor@pilis.hu

Fax:

Internetcím (URL):

V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték 33.280.000.-

Pénznem HUF -

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték 27.042.150.-

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

,

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /

legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát

VAGY a hónapok számát

V.5 )

Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül:

Pénznem:

Arány (rész):

, (%)

Nem ismert

A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

V.6)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem

V.7)

Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

 

VI. szakasz: kiegészítő információk

VI.1)

A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot: „Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások”
KMOP-3.2.1/A-2008-0007 azonosító szám.

VI.2) További információk (adott esetben)

VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben) 2009. május 14. 11.00 óra

VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka -

VI.2. 3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése kisvállalkozás.

VI.2. 4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben) -

VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma - GEOHIDROTERV Kft. Magyarország, 1116 Budapest, Temesvár u. 20.
- GERJE-FORRÁS Kht. Magyarország, 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.

VI.2.6) Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben) -

VI.2.7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben) -

VI.2. 8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja -

VI.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/05/21 (év/hó/nap)