KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Európai Uniós támogatottságú pályázatok - 3. A pilisi Gerje-forrás megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházás – 3.6. Gerje Forrás tájrendezés tájékoztató szerződés módosításról
 
Hirdetmény tulajdonságai  

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma:

2010 / 8

Ajánlatkérő:

Pilis Város Önkormányzata, 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.

Nyertes ajánlattevő:

Gerje Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Közhasznú Társaság, 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.

Teljesítés helye:

 

Beszerzés tárgya:

 

Eljárás fajtája:

nyílt.

Hirdetmény típusa:

Tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ

CPV kód:

 

Közzététel dátuma:

2010/01/20/

Iktatószám:

28575/2009

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

 

Ajánlatkérő típusa:

 

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

 

Rövid tartalom:

pilisi Gerje-forrás tájrendezés rekonstrukciója

Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

 

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Pilis Város Önkormányzata, 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Gerje Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Közhasznú Társaság, 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2009/06/09 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Pilisi Gerje-forrás tájrendezés rekonstrukciója, tanösvény és tájékoztató infrastruktúra kialakítása. Pilisi, Gerje forrásvidék 90.000 m2 nagyságú, helyi jelentőségű természetvédelmi területen:
- 10 m3 hulladék összegyűjtése, elszállítása,
- 2660 m3 kitermelt iszap deponálása, elszállítása,
- 2480 m3 összekötő csatorna kotrása,
- 1320 m3 -en tavak kotrása,
- 1273 m3 gyöngykavics szórással természetvédelmi tanösvény kialakítása,
- Gaz, cserje irtás, nádirtás a tavak parti sávján,
A fent jelzett mennyiségektől + 20 % eltérés lehetséges.
- 100 db őshonos fa telepítése,
- 50 db tájidegen fa eltávolítása,
- 3 db pihenőpad, esőbeálló elhelyezése,
- 10 db kerti, közterületi fém bútor elhelyezése,
- 2 db barátzsilip műtárgy felújítása,
- 2 db fahíd felújítása,
- 4 db fenékbukó felújítása,
- 10 db ismertetőtábla elhelyezése,
- 5 db szemetelést tiltó tábla elhelyezése,
Kiviteli terv készítése, előkészítő munkák végzésével (geodézia, iszapvizsgálat, talajmechanika).
Ellenszolgáltatás összege: 27.042.150.-Ft + Áfa.

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2009/11/30 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt.

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású ajánlat.

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: az ajánlati felhívás 2009. március 11-én a Közbeszerzési Értesítő 29. számában, KÉ 3427/2009 nyilvántartási szám alatt jelent meg.

közzétételének napja: 2009/03/11 (év/hó/nap)

3.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)

3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: a hirdetmény 2009. augusztus 14-én a Közbeszerzési Értesítő 95. számában 10065/2009 nyilvántartási szám alatt jelent meg.

közzétételének napja: 2009/08/14 (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): - Az eredeti szerződés preambulumában rögzített „Gerje Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Közhasznú Társaság (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz., adószám: 20182072-2-13, képviseli Csapó Attila ügyvezető) mint vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó)” helyébe, annak (a Gt. szerinti átalakulására figyelemmel) általános jogutódja: „Gerje Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz., statisztikai számjele: 20182072-3700-113-13, adószáma: 20182072-2-13 képviseli Csapó Attila ügyvezető) mint vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó)” került.
- Az eredeti szerződés 2.1 pontja: „A szerződésben foglalt munka vállalkozói díja a befejezési határidőre prognosztizált, fix egyösszegű versenyáron, átalánydíjas elszámolással:
Nettó vállalási ár: 27.042.150.- Ft
Áfa: 5.408.430.-Ft
Szerződéses összeg összesen: 32.450.580.-Ft”
A módosított szerződés 2.1 pontja: „A szerződésben foglalt munka vállalkozói díja a befejezési határidőre prognosztizált, fix egyösszegű versenyáron, átalánydíjas elszámolással:
Nettó vállalási ár: 27.042.150.- Ft
Áfa (jelen szabályok szerint): 6.760.537.-Ft
Szerződéses összeg összesen: 33.802.687.-Ft”
- Az eredeti szerződés 3.2. pontja: „A szerződő felek a szerződés tárgyát képező kivitelezési munka végső teljesítési határidejét 2009. november 30. napjában határozzák meg.”
A módosított szerződés 3.2. pontja: „A szerződő felek a szerződés tárgyát képező kivitelezési munka végső teljesítési határidejét 2009. december 31. napjában határozzák meg.”
- Az eredeti szerződés 4. pontja: „A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a szerződés tárgyának megvalósítása a szerződés 1. számú mellékletét képező összevont műszaki és pénzügyi ütemezés szerint történik.”
- A módosított szerződés 4. pontja: „A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a szerződés tárgyának megvalósítása a vállalkozási szerződés 1. számú módosítása 1. sz. mellékletét képező összevont műszaki és pénzügyi ütemezés szerint történik.”
- Az eredeti szerződés 5.2. pontja törlésre került.
- Az eredeti szerződés új 5.2. pontja: „Vállalkozó az elvégzett munkákról a pénzügyi ütemezés szerinti részszámlákat, - az adott részfeladathoz kapcsolódó teljes kivitelezés, munka elvégzését követően állítja ki és a számlák három példányát a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.”
- A módosított szerződés új 5.2. pontja: „A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a tárgybani feladat elvégzéséhez kapcsolódóan 1 db végszámlát nyújt be.”
- Az eredeti szerződés új 5.3. pontja törlésre került.
- Az eredeti szerződés új 5.4. pontja: „Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az első részszámla benyújtására minimum 30%-os, a második részszámla benyújtására 60%-os készültségi foknál van lehetőség.”
- A módosított szerződés új 5.4. pontja: „Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a végszámla benyújtásának a műszaki ellenőr által leigazolt ún. teljesítésigazolási jegyzőkönyvön kell alapulnia.”
- Az eredeti szerződés új 5.9. pontja: „A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arra vonatkozóan, hogy a tárgybani számlák kiegyenlítése a Megrendelő részéről a teljesítésigazolást követően 10% mértékben kerül kifizetésre, a fennmaradó részösszeg (90%) a társfinanszírozó által történő számlabefogadást követően, a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága, mint forrásgazda és a Pro-Régió Ügynökség Kht. bonyolításában kerül - a társfinanszírozó által történő számlabefogadást követően, szállítói finanszírozással - a Vállalkozó részére kifizetésre.”
- A módosított szerződés új 5.9 pontja: „A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arra vonatkozóan, hogy a tárgybani végszámla kiegyenlítése a Megrendelő részéről a teljesítésigazolást követően 10% mértékben kerül kifizetésre, a fennmaradó részösszeg (90%) a társfinanszírozó által történő számlabefogadást követően, a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága, mint forrásgazda és a Pro-Régió Ügynökség Kht. bonyolításában kerül - a társfinanszírozó által történő számlabefogadást követően, szállítói finanszírozással - a Vállalkozó részére kifizetésre.”
- Az eredeti szerződés 5.11. pontja: „A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a szerződés 5.12. alpontja abban az esetben lép hatályba, amennyiben a tárgyi beruházás alapján képező támogatási szerződés szerint eljáró közreműködő szervezet - a Vállalkozó és a Megrendelő által közösen kérelmezett megkeresése kézhezvételétől számított 30 napon belül - a megkeresésre írásban nem nyilatkozik.”
- A módosított szerződés 5.11 pontja: „A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a szerződés 5.10. alpontja abban az esetben lép hatályba, amennyiben a tárgyi beruházás alapját képező támogatási szerződés szerint eljáró közreműködő szervezet - a Vállalkozó és a Megrendelő által közösen kérelmezett megkeresése kézhezvételétől számított 30 napon belül - a megkeresésre írásban nem nyilatkozik.”
- Az eredeti szerződés 9.1. pontja: „Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárást a Megrendelő tűzi ki a készre jelentés kézhezvételét követő 15 napon belül.”
- A módosított szerződés 9.1. pontja: „Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárást a Megrendelő tűzi ki a készre jelentés kézhezvételét követő 8 napon belül.”
- Az eredeti szerződés 12.1.1. pontja törlésre került és helyette a következő rendelkezés lép: „A megrendelő részéről a kapcsolattartásra jogosult: Zajaczné Kedves Veronika, a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda környezetvédelmi munkatársa, környezetvédelmi előadó.”

4.c)

A módosítás indoka: - A Gerje Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Közhasznú Társaság (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.) a többször módosított 2006. évi IV. tv. (Gt.) 365. § (3) bekezdése alapján átalakult nonprofit korlátolt felelősségű társasággá.
- Az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított 2007. évi CXXVII. törvény módosítása érintette a vállalkozási szerződés 2. pontjában meghatározott bruttó vállalkozási díj összegét.
- A vállalkozási szerződés 3. pontjában meghatározott teljesítési határidő felülvizsgálata szükségessé vált, mivel a beruházás alapját képező hatósági engedélyezési eljárás részeként eljáró Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint az engedélyezési eljárásban szakhatóságként eljáró Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága a Gerje-forrás vidékén lévő tavak mederkotrási munkái kezdetéül (a tavak területén lévő madárfészkek és a madárállomány védelme érdekében) a Vállalkozóra vissza nem vezethető külső okok, körülmények alapján - 2009. szeptember 15. napját határozták meg. A lényeges szerződési elemnek tekinthető tó kotrási, valamint iszap kihelyezési és elszállítási munkák végzésére nyitva-és rendelkezésre álló módosított időtartam (2009. szeptember 16 - 2009. november 30.) nem elegendő a munkák elvégzésére.
- A fenti, szerződéskötéskor előre nem látható körülmények miatt módosítani kellett a szerződés 4., 5.2, 5.3., 5.4., 5.9., 5.11., 9.1., valamint - a Megrendelő kapcsolattartója személyében bekövetkezett változásra figyelemmel - a vállalkozási szerződés 12.1.1. alpontját is.

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk: -
4. d) A szerződés módosításának időpontja: Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. november 25-i, 349/2009. (XI. 25.) sz. önkormányzati határozatában döntött a szerződés módosításáról.

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: ajánlattevő egyetért a hirdetmény tartalmával.

7.)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/03 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.