KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Közbeszerzési eljárások - 1. Úthálózat felújítása, fejlesztése - 1.2. úthálózat fejlesztése tájékoztató eljárás eredményéről
 
Hirdetmény tulajdonságai  

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma:

2009 / 70

Ajánlatkérő:

Pilis Város Önkormányzata

Nyertes ajánlattevő:

DV Pilis Konzorcium Vezető cég: Duna Aszfalt Kft. Tag: Vakond Kft. DV Pilis Konzorcium Vezető cég: Duna Aszfalt Kft. Tag: Vakond Kft.

Teljesítés helye:

Pilis Város közigazgatási területe

Beszerzés tárgya:

Építési beruházás

Eljárás fajtája:

Nyílt

Hirdetmény típusa:

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ

CPV kód:

45233200-1

Közzététel dátuma:

2009/06/17/

Iktatószám:

4558/2009

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

 

Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

 

Rövid tartalom:

mélyépítési beruházások - burkolat szélesítés, sávalap készítés, kátyúzás, szilárd aszfaltburkolat javítása, kopóréteg készítése és aszfaltozás

Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

 

2 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

tájékoztató

az eljárás eredményéről

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Pilis Város Önkormányzata

Postai cím: Kossuth Lajos u. 47.

Város/Község: Pilis

Postai irányítószám: 2721

Ország: Magyarország

Címzett: Szabó Márton polgármester

Telefon: 06 29 498-142

E-mail: hivatal@pilis.hu

Fax: 06 29 696-320

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közjogi szervezet

Regionális/helyi szintű x

Egyéb

I. 3.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Vállalkozási szerződés PILIS Város Önkormányzata által tervezett mélyépítési beruházások tárgyában.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

a)

Építési beruházás x

Kivitelezés x

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye Pilis Város közigazgatási területe

NUTS-kód HU

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória száma

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)

Keretmegállapodás megkötése

Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése x

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések

II.1.4)

A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége I. Konzultációs szakasz tárgya: Nyári Pál, Vatyai, Harang, Táncsics, Széchenyi, Huba utcák burkolat szélesítése, sávalap készítése, kátyúzása, szilárd aszfaltburkolat javítása, kopóréteg készítése, és aszfaltozása.
II. Konzultációs szakasz tárgya: aszfalt/makadám utak kátyúzása, továbbá (kopó) aszfaltburkolattal történő ellátása, valamint a földutak vonatkozásában útalap készítése, továbbá kopó (záró) réteg készítése, illetve ezen munkákhoz kapcsolódó mélyépítési feladatok elvégzése 157.333m2 területen.

II.1.5)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45233200-1  

További tárgyak:

   
     

II.2) A szerződés(ek) értéke

II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)

Érték 774.402.940.-

Pénznem HUF

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val x

ÁFA (%)

,

II.2.2.)

Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt x

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Egyszerűsített eljárás

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Egyszerűsített eljárás

Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV. 1.1.3.)

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben):

IV. 1.1.4.) A hirdetmény fajtája

Ajánlati/részvételi felhívás x

Időszakos előzetes összesített tájékoztató

Előminősítési hirdetmény

IV.2) bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat

a következő részszempontok alapján

SzempontSúlyszám

IV.2.2)

Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató

VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a HL-ben:

Ajánlati/részvételi felhívás x

VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)

A hirdetmény száma a HL-ben: 2008. július 2. 2008/S 126-167720 nyilvántartási szám

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a HL-ben:

 

V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma:

Megnevezése NYÁRI PÁL, VATYAI, HARANG, TÁNCSICS, SZÉCHENYI, HUBA UTCÁK BURKOLAT SZÉLESÍTÉSE, SÁVALAP KÉSZÍTÉSE, KÁTYÚZÁSA, SZILÁRD ASZFALTBURKOLAT JAVÍTÁSA, KOPÓRÉTEG KÉSZÍTÉSE, ÉS ASZFALTOZÁSA.

V.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2008/10/14 (év/hó/nap)

V.2) A benyújtott ajánlatok száma : 1

V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: DV Pilis Konzorcium Vezető cég: Duna Aszfalt Kft. Tag: Vakond Kft.

Postai cím: Béke u. 150.

Város/Község: Tiszakécske

Postai irányítószám: 6060

Ország: Magyarország

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték 50.000.000.-

Pénznem HUF

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val x

ÁFA (%)

,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték 59.402.940.-

Pénznem HUF

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val x

ÁFA (%)

,

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /

legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát

VAGY a hónapok számát

V.5 )

Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül:

Pénznem:

Arány (rész): 8 , (%)

Nem ismert

A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

V.6)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem

V.7)

Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

 

V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma:

Megnevezése ASZFALT/MAKADÁM UTAK KÁTYÚZÁSA, ASZFALTBURKOLATTAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA, VALAMINT A FÖLDUTAK VONATKOZÁSÁBAN ÚTALAP KÉSZÍTÉSE, KOPÓ (ZÁRÓ) RÉTEG KÉSZÍTÉSE, ILLETVE EZEN MUNKÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉLYÉPÍTÉSI FELADATOK ELVÉGZÉSE 157.333M2 TERÜLETEN

V.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/03/06 (év/hó/nap)

V.2) A benyújtott ajánlatok száma : 1

V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: DV Pilis Konzorcium Vezető cég: Duna Aszfalt Kft. Tag: Vakond Kft.

Postai cím: Béke u. 150.

Város/Község: Tiszakécske

Postai irányítószám: 6060

Ország: Magyarország

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték 891.573.126.-

Pénznem HUF

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val x

ÁFA (%)

,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték 715.000.000.-

Pénznem HUF

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val x

ÁFA (%)

,

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /

legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát

VAGY a hónapok számát

V.5 )

Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül:

Pénznem:

Arány (rész): 8 , (%)

Nem ismert

A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

V.6)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem

V.7)

Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

 

VI. szakasz: kiegészítő információk

VI.1)

A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot: Az I. konzultációs szakaszban lefolytatott beruházást az ajánlatkérő részben a KMRFT - TEUT 255/2008 regisztrációs számú pályázatán elnyert, 1300105/08U azonosítású támogatásból finanszírozza.

VI.2) További információk (adott esetben)

VI.2.1.)

Az eredményhirdetés időpontja I. Konzultációs szakasz: 2008. október 13. 10.00 óra; II. konzultációs szakasz: 2009. 03. 03. 10.00 óra.

VI.2.2.)

Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka: -

VI.2.3.)

A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése nem tartozik a tv. hatálya alá.

VI.2.4.)

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben) Az ajánlatkérő egy ajánlattevővel kötött keretmegállapodást.

VI.2.5.)

Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma DV Pilis Konzorcium Vezető cég: Duna Aszfalt Kft. Tag: Vakond Kft. Magyarország, 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

VI.2.6.)

Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben) -

VI.2.7.)

Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben) -

VI.2.8.)

A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja -

VI.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/03/09 (év/hó/nap)