KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Közbeszerzési eljárások - 1. Úthálózat felújítása, fejlesztése - 1.4. Úthálózat felújíítása szerződés módósításáról szóló tájékoztató
 
Hirdetmény tulajdonságai  

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma:

2010 / 3

Ajánlatkérő:

Pilis Város Önkormányzata

Nyertes ajánlattevő:

DV Pilis Konzorcium, vezető cég: Duna Aszfalt Kft.

Teljesítés helye:

2721 Pilis Város közigazgatási területe

Beszerzés tárgya:

Építési beruházás

Eljárás fajtája:

Építési beruházás

Hirdetmény típusa:

tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ

CPV kód:

45213316-1

Közzététel dátuma:

2010/01/08/

Iktatószám:

29339/2009

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

 

Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

Általános közszolgáltatások

Rövid tartalom:

a Közbeszerzési Értesítő 2009. november 21-i., 139.számában KÉ-25439/2009 számon megjelent tájékoztató a szerződés módosításáról modósítása

Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

 

5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Tájékoztató a szerződés módosításáról

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______

KÉ nyilvántartási szám______________

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: Pilis Város Önkormányzata

Postai cím: Kossuth Lajos u. 47.

Város/Község: Pilis

Postai irányítószám: 2721

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Szabó Márton polgármester

Telefon: 06 29 498-142

E-mail: hivatal@pilis.hu

Fax: 06 29 696-320

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pilis.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: DV Pilis Konzorcium, vezető cég: Duna Aszfalt Kft.

Postai cím: Béke u. 150.

Város/Község: Tiszakécske

Postai irányítószám: 6060

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

xÁltalános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Pilis Város úthálózatának, közműhálózatának fenntartása, fejlesztése.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

xÉpítési beruházás

xKivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

2721 Pilis Város közigazgatási területe

NUTS-kód HU

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Pilis Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében álló aszfalt/makadám utak kátyúzása, továbbá (kopó) aszfaltburkolattal történő ellátása, valamint a földutak vonatkozásában útalap készítése, továbbá kopó (záró) aszfalt réteg készítése, illetve ezen munkákhoz kapcsolódó mélyépítési feladatok elvégzése, nem engedélyköteles utcák kivitelezése. II. sz. Vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45213316-1  

További tárgyak:

   
     

II.2) A közbeszerzés értéke

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Érték (arab számmal) 568.562.794.-

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

II.3) A szerződés időtartama

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

befejezés (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a)

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2009/10/13 (év/hó/nap)

b)

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2009/11/11 (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

xKeretmegállapodásos eljárás

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat

a következő részszempontok alapján

SzempontSúlyszám

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2008/07/02 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: 2008 /S 126 - 167720

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/11/16 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 22725 / 2009 (KÉ-szám/évszám)

 

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Eredeti vállalkozási szerződés I. sz. módosításával kialakított szerződéses feltétel:
Nettó vállalkozói díj: 565.980.738.- Ft.
Áfa: 116.108.694.- Ft.
Bruttó vállalkozói díj: 682.089.432.-Ft.
Vállalkozási szerződés II. sz. módosításával kialakított szerződéses feltétel:
Nettó vállalkozói díj: 565.980.738.- Ft.
Nettó vállalkozói díj különbözete többletkiadás miatt: 2.582.056.- Ft.
Nettó vállalkozói díj összesen: 568.562.794.- Ft.
Áfa: 116.754.208.- Ft.
Bruttó vállalkozói díj: 685.317.002.-Ft.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A KÉ-25439/2009 számú, 2009. november 21-én megjelent, szerződés módosításáról szóló hirdetményben ajánlatkérő nem tüntette fel a következőket:
Pilis Város tulajdonát képező helyi kiszolgáló lakóutak, gyűjtőutak felület javítása tekintetében többletmunka merült fel a Dánosi út, illetve a Vatyai út tekintetében. A többletmunka a Dánosi és a Szőlő utca csatlakozásánál történt ív megerősítésére, a Vatyai út ívmegerősítésére, a Nádas utca, a Kender köz, a Szilfa utca mart aszfalttal történő felületi zárására, a Nyárfa utca - Vágóhíd utca közötti, közlekedési rendeltetésű földrészlet útalap készítési valamint út felületi zárási munkáira vonatkozik.
A vállalkozási szerződés 2. sz. módosításának indoka: Pilis Város Önkormányzata által a 2009. január hónapjában véglegesített műszaki tartalom nem tartalmazta a Nádas utca Kender köz, valamint a Szilfa utca útfelületének megerősítésére vonatkozó műszaki tartalmat, továbbá nem foglalta magába a Nyárfa utca és a Vágóhíd utca között ténylegesen kiszabályozott, közterületi rendeltetésű földrészlet útfelületének megerősítésére vonatkozó műszaki tartalmat (útalap készítés, útalap útfelületének zárása). Ezen műszaki illetve közlekedési szempontok alapján a tárgybani szerződés 2. sz. módosítása vált szükségessé.
A 2008. szeptember 15-én megkötött keretmegállapodás II. sz. írásbeli konzultációja alapján a 2009. március 6-án megkötött vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása szerint a nettó vállalkozói díj: 565.980.738.- Ft. A többletmunka díja: nettó 2.582.056.- Ft. Nettó vállalkozási díj összesen: 568.562.794.- Ft.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2009/10/09 (év/hó/nap)

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

ajánlattevő egyetért a hirdetmény tartalmával.

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/30 (év/hó/nap)