KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Közbeszerzési eljárások - 1. Úthálózat felújítása, fejlesztése - 1.6. úthálózat felújítása szerződés módosítás
 
Hirdetmény tulajdonságai  

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma:

2009 / 139

Ajánlatkérő:

Pilis Város Önkormányzata, 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47.

Nyertes ajánlattevő:

DV Pilis Konzorcium. Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Teljesítés helye:

 

Beszerzés tárgya:

 

Eljárás fajtája:

nyílt, keretmegállapodásos.

Hirdetmény típusa:

Tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ

CPV kód:

 

Közzététel dátuma:

2009/11/21/

Iktatószám:

25439/2009

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

 

Ajánlatkérő típusa:

 

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

 

Rövid tartalom:

úthálózat kátyúzása, fenntartása, fejlesztése (mélyépítési beruházások) - 542.491.002,- Ft

Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

 

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Pilis Város Önkormányzata, 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47.

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: DV Pilis Konzorcium. Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2009/03/06 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Pilis Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében álló aszfalt/makadám utak kátyúzása, továbbá (kopó) aszfaltburkolattal történő ellátása, valamint a földutak vonatkozásában útalap készítése, továbbá kopó (záró) aszfalt réteg készítése, illetve ezen munkákhoz kapcsolódó mélyépítési feladatok elvégzése, nem engedélyköteles utcák kivitelezése. Ellenszolgáltatás összege: 542.491.002.- Ft

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2009/09/30 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt, keretmegállapodásos.

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: TED 2008. július 2. 2008/S 126-167720; Közbeszerzési Értesítő 2008. július 9-én megjelent 78.száma, KÉ-9453/2008. iktatószám

közzétételének napja: 2008/07/02; 2008/07/09 (év/hó/nap)

3.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)

3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: KÉ-15394/2008; TED 2008/S 202-267196.

közzétételének napja: 2008/10/20; 2008/10/17 (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): I.
Eredeti szerződéses feltétel:
„4.11. A Megrendelő és a Vállalkozó kölcsönösen megállapodnak abban és nyugtázzák, hogy a Megrendelő a jelen vállalkozási szerződés tárgyát képező Projekt megvalósításához kapcsolódóan 16.000 m3 tört betont, mart aszfaltot, valamint vasúti követ biztosít, a beruházás tárgyát képező makadám utak, valamint földutak útalap készítési munkái elvégzéséhez kapcsolódóan, - a Vállalkozó előzetes, pontos igényfelmérése alapján.”
Módosított tartalom:
„A Felek kölcsönösen nyugtázzák és rögzítik, hogy a Megrendelő - a Felek által 2009. március 06. napján megkötött vállalkozási szerződés 4.11. alpontja alapján, - az általa (előzetesen) biztosítandó 16.000 m3 tört beton, mart aszfalt, valamint vasúti kő mennyiségből mindösszesen 11.456,25 m3 nagyságú tört betont, mart aszfaltot, illetve vasúti követ biztosított, - aljzatba illetve ágyízatba, - a Vállalkozó részére, figyelemmel arra, hogy Pilis Város Önkormányzata által 2009. március és április hónapjában, a MÁV Zrt-vel folytatott tárgyalásai, részleges eredménnyel zárultak.
A Felek kölcsönösen nyugtázzák és rögzítik, hogy a jelen alpontban rögzített eset bekövetkezését, a kialakult helyzettel kapcsolatban a Megrendelő hibájára, magatartására vissza nem vezethető külső oknak, vis maior-nak tekintik.”

4.c)

A módosítás indoka: A szerződéskötés időpontjában a feleknek nem volt tudomása arról, hogy a MÁV Zrt. az általa korábban jelzett vasúti kő mennyiségét nem tudja Pilis Városa számára biztosítani.
Eredeti szerződési tartalom:
Nem engedélyköteles utcák kivitelezése
Nettó vállalkozói díj: 542.491.002,- Ft
20 % ÁFA: 108.498.200,- Ft
Bruttó vállalkozói díj: 650.989.202,- Ft
Módosított tartalom:
Nem engedélyköteles utcák kivitelezése
Nettó vállalkozói díj (alap): 542.491.002.- Ft
Nettó vállalkozói díj különbözete (többletkiadás): 23.489.736.- Ft
Nettó vállalkozói díj összesen: 565.980.738.- Ft
20 % ÁFA: 108.498.200.- Ft
ÁFA tartalom változás (5 %)
(központi jogszabály változás): 7.610.494,- Ft
ÁFA tartalom összesen: 116.108.694.- Ft
Bruttó vállalkozói díj összesen: 682.089.432,- Ft
A módosítás indoka:
a nettó vállalkozói díj 23.489.736.- Ft többletkiadással bővült, mivel az útalap, kopó, (záró) aszfalt réteg készítéséhez kapcsolódó, korábban Pilis Város Önkormányzata által biztosítani tervezett, 25 cm vastagságú tört betont és zúzottkövet a Vállalkozó biztosította 7160,6 m3 mennyiségben, 1.592.- Ft/m2 fajlagos áron a Megrendelő (illetve a beruházás) részére.
Fentieken túlmenően, a 2009. július 01. napi hatállyal módosított ÁFA tv. 82. §-át érintő törvényi módosítások miatt, az Áfa összegének különbözetével (1.738.060.- Ft) a bruttó vállalkozói díj összege is módosult.

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: 2009/09/14 (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk: -

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: ajánlattevő egyetért a hirdetmény tartalmával.

7.)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/28 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.