KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Közbeszerzési eljárások - 1. Úthálózat felújítása, fejlesztése - 1.7. úthálózat felújítása szerződés módosítás 1
 
Hirdetmény tulajdonságai  

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma:

2009 / 139

Ajánlatkérő:

Pilis Város Önkormányzata, 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47.

Nyertes ajánlattevő:

DV Pilis Konzorcium. Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Teljesítés helye:

 

Beszerzés tárgya:

 

Eljárás fajtája:

nyílt, keretmegállapodásos.

Hirdetmény típusa:

Tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ

CPV kód:

 

Közzététel dátuma:

2009/11/21/

Iktatószám:

25437/2009

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

 

Ajánlatkérő típusa:

 

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

 

Rövid tartalom:

úthálózat kátyúzása, fenntartása, fejlesztése (mélyépítési beruházások) 53.342.322,- Ft -

Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

 

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Pilis Város Önkormányzata, 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47.

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: DV Pilis Konzorcium. Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2009/03/06 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Pilis Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében álló aszfalt/makadám utak kátyúzása, továbbá (kopó) aszfaltburkolattal történő ellátása, valamint a földutak vonatkozásában útalap készítése, továbbá kopó (záró) aszfalt réteg készítése, illetve ezen munkákhoz kapcsolódó mélyépítési feladatok elvégzése, engedélyköteles utcák kivitelezése. Ellenszolgáltatás összege: 53.342.332,- Ft.

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2009/09/30 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt, keretmegállapodásos.

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: TED 2008. július 2. 2008/S 126-167720; Közbeszerzési Értesítő 2008. július 9-én megjelent 78. száma, KÉ-9453/2008. iktatószám.

közzétételének napja: 2009/07/02; 288/07/09 (év/hó/nap)

3.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)

3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: KÉ-15394/2008. 2008. 10. 20., TED 2008/S 202-267196. 2008. 10.17.

közzétételének napja: 2008/10/20; 2008/10/17 (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): I.
Eredeti szerződéses feltétel:
„4.11. A Megrendelő és a Vállalkozó kölcsönösen megállapodnak abban és nyugtázzák, hogy a Megrendelő a jelen vállalkozási szerződés tárgyát képező Projekt megvalósításához kapcsolódóan 16.000 m3 tört betont, mart aszfaltot, valamint vasúti követ biztosít, a beruházás tárgyát képező makadám utak, valamint földutak útalap készítési munkái elvégzéséhez kapcsolódóan, - a Vállalkozó előzetes, pontos igényfelmérése alapján.”
Módosított tartalom:
„4.11.1. A Megrendelő és a Vállalkozó kölcsönösen megállapodnak abban és nyugtázzák, hogy a Megrendelő a jelen vállalkozási szerződés tárgyát képező Projekt megvalósításához kapcsolódóan 2.727,25 m3 tört betont, mart aszfaltot, valamint vasúti követ biztosít, a beruházás tárgyát képező makadám utak, valamint földutak útalap készítési munkái elvégzéséhez kapcsolódóan, - a Vállalkozó előzetes, pontos igényfelmérése alapján.
4.11.2.A Megrendelő és a Vállalkozó kölcsönösen nyugtázzák és rögzítik, hogy a Megrendelő a Vállalkozó részére a Szerződés jelen, 1. sz. módosításában meghatározott körülmények bekövetkezése (un. útalap készítési munkák egyes munkanemei elvégzéséhez szükséges törtbeton, valamint vasúti kő nem állt elegendő mennyiségben rendelkezésre) időpontjáig 117,25 m3 nagyságú tört betont, mart aszfaltot, valamint vasúti követ biztosított a jelen Szerződésben meghatározott ún. útalap készítési munkák, munkanemek elvégzéséhez.
4.11.3. A Megrendelő és a Vállalkozó kölcsönösen megállapodnak abban és nyugtázzák, hogy a Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződés tárgyát képező Projekt megvalósításához kapcsolódóan - a Szerződés jelen, 1. számú módosításában foglalt indokok alapján - 2.610,00 m3 M-50 típusú zúzott kő alapanyagot biztosít, a beruházás tárgyát képező makadám utak, valamint földutak útalap készítési munkái elvégzéséhez kapcsolódóan.”

4.c)

A módosítás indoka: A MÁV Zrt. az általa korábban jelzett vasúti kő mennyiségét nem tudta Pilis Városa számára biztosítani.
II.
Eredeti szerződési tartalom
5.1. Nettó vállalkozói díj: 53.342.332,- Ft
ÁFA: 10.668.466,- Ft
Bruttó vállalkozói díj: 64.010.798,- Ft
Módosított tartalom:
Nettó vállalkozói díj: 66.539.712,- Ft
ÁFA: 16.634.928,- Ft
Bruttó vállalkozói díj: 83.174.640,- Ft
Módosítás indoka:
- A II. sz. konzultációs szakasz lezárását követően a Magyar Állam tulajdonát képező, de a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében álló, a Kávai útra, a Rákóczi útra, a Vasút útra, a Kölcsey útra csatlakozó, a Megrendelő tulajdonában és kezelésében lévő helyi kiszolgáló lakó utak úttorkolata, illetve csatlakozása területén, annak közvetlen környezetében a Szerződő Felek által eredetileg tervezett, 3 méteres útszélesség bővítése vált szükségessé - illetve az utak alatti csapadékvíz átereszek szükség szerinti cseréje, felújítása, fenéklapozása, rézsűs kialakítása is szükségessé vált - a tárgyi közúti közlekedési hatósági engedélyezési eljárásban eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott hatósági határozatban rögzített, illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott szakhatósági állásfoglalásokban rögzített (többlet) rendelkezések, előírások miatt.
A szerződésmódosítási indokok olyan adatokon, tényeken, illetve a hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóság (közút kezelője) által eszközölt intézkedéseken alapulnak, amelyet a szerződést kötő Felek - annak ismeretanyagát, az engedélyezési eljárás tartalmi szabályrendszerét előzetesen nem ismerve - a Szerződés megkötésekor előzetesen nem vehettek figyelembe.

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: 2009/09/16 (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk: -

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: ajánlattevő egyetért a hirdetmény tartalmával.

7.)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/28 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.