KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Európai Uniós támogatottságú pályázatok - 4. Kompetencia alapú oktatás Pilis város közoktatási intézményeiben - 4.1. Ajánlattételi felhívás
 
Hirdetmény tulajdonságai  

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma:

2010 / 11

Ajánlatkérő:

Pilis Város Önkormányzata

Nyertes ajánlattevő:

 

Teljesítés helye:

Gubányi Károly Általános Iskola 2721 Pilis, Kossuth út 30., Széchenyi u. 28., Szabadság tér 1. Óvodai Intézmény 2721 Pilis, Rákóczi út 42., Kávai út 19.

Beszerzés tárgya:

Szolgáltatás

Eljárás fajtája:

Tárgyalás nélküli

Hirdetmény típusa:

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

CPV kód:

80000000-4;80500000-9;80521000-2 80500000-9;80521000-2

Közzététel dátuma:

2010/01/27/

Iktatószám:

0933/2010

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

2010/02/19/

Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

Általános közszolgáltatások

Rövid tartalom:

Kompetencia alapú oktatás és szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása Pilis Városában

Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

 

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________

Azonosító kód____________________

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatás x

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Pilis Város Önkormányzata

Postai cím: Kossuth L. u. 47.

Város/Község: Pilis

Postai irányítószám: 2721

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Szabó Márton polgármester

Telefon: 06 29 498-142

E-mail: hivatal@pilis.hu

Fax: 06 29 696-320

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pilis.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:

xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

xÁltalános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Kompetencia alapú oktatás bevezetése és szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása Pilis városában

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

xSzolgáltatás

Szolgáltatási kategória 24

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Gubányi Károly Általános Iskola 2721 Pilis, Kossuth út 30., Széchenyi u. 28., Szabadság tér 1.
Óvodai Intézmény 2721 Pilis, Rákóczi út 42., Kávai út 19.

NUTS-kód HU10

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása x

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma

VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:

VAGY hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Kompetencia alapú oktatás bevezetése és szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása Pilis városában. Képzési és szaktanácsadási szolgáltatás.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

80000000-4  

További tárgyak:

80500000-9
80521000-2
  
     

II.1.7)

Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre x

II.1.8.)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

Pilis Város Önkormányzata által fenntartott oktatási nevelési intézmények 5 telephelye számára:
1. rész esetében képzési szolgáltatások,
2. rész esetében szaktanácsadási szolgáltatások ellátása.
A részekre vonatkozó főbb paramétereket a B Melléklet 3) pontja tartalmazza.

II.2.2)

Vételi jog (opció) (adott esetben) nem

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:

hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

VAGY: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

befejezés 2010/08/31 (év/hó/nap)

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Kédedelmi kötbér napi 50.000.-Ft, meghiúsulási kötbér mértéke 500.000.- Ft.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kifizetésére részletekben kerül sor az alábbiak szerint:
Képzési, oktatási szolgáltatások esetén a teljesített képzések lezárását követően a dokumentációban részletezettek szerint, míg a szaktanácsadói szolgáltatás tekintetében a havonta teljesített szaktanácsadói órak alapján lehet részszámlát kiállítani és benyújtani. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a TÁMOP-3.1.4-09/1 pályázati konstrukciónak is megfelelően, a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, részletekben, az igazolt teljesítést követő 60 napon belül átutalással teljesíti. Az ajánlat és az elszámolás pénzneme HUF.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok fennáll, illetve nem lehet ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a-c) és a 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni alvállalkozójának és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdésében foglaltak szerint nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P.1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, valamennyi bankszámlájára vonatkozó, az ajánlattételi felhívás megjelenését követően kiállított nyilatkozata az alábbi tartalommal:
 mióta vezeti a bankszámláját,
 sorban állás volt-e a hirdetmény megjelenését megelőző 12 hónapban
P.2. A Kbt. 66. § (1) bek. b) pontja alapján, az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozó elmúlt 1 pénzügyileg lezárt gazdasági év számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának benyújtása.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételek meglétének igazolására más szervezet erőforrására támaszkodik, úgy (az adott alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumon felül) - a Kbt. 65. § (4) bekezdésben foglaltak szerint, az erőforrások rendelkezésre állását is igazolnia kell kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat benyújtásával.
Az erőforrást biztosító szervezet tekintetében a Kbt. 4. § 3/D. pontja az irányadó, míg az erőforrás fogalmát a Kbt. 4. § 3/E pontja szerint kell értelmezni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a Kbt. 71. § b) pontja szerinti alvállalkozója,
P.1. ha a felhívás megjelenésétől visszafelé számított 12 hónapban bármely pénzintézetnél vezetett számláján sorban állás volt.
P.2. ha az elmúlt 1 pénzügyileg lezárt üzleti évben az adózás előtti eredménye kisebb, mint nulla.
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának az 1-2. pont esetében önállóan kell megfelelnie.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlathoz csatolnia kell:
M.1-M.2/ az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban a közbeszerzés tárgya (kompetencia alapú továbbképzési képzési, szaktanácsadási szolgáltatások) szerinti szolgáltatásait ismertető, a Kbt. 68 § (1) bekezdés szerint kiállított referenciaigazolást vagy- nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolatban [Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont].
M.3-M.4/ azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) képzettséget igazoló szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával eredeti példányban;
b) szakemberek végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva;
e) szakember által aláírt nyilatkozat az Educatio Kft. által vezetett tanácsadói listán való szereplés vonatkozásában [Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pont].
Ajánlattevő az M.1 - M.4. bekezdésekben megadott feltételeket erőforrást nyújtó szervezet útján kizárólag csak abban az esetben igazolhatja, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerint többségi befolyás áll fenn. A rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet részéről a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolásaival történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóját, ha együttesen nem rendelkeznek:
M.1/ 1. részre történő ajánlattétel esetén: az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen legalább 1 darab, 30 fő pedagógust érintő, HEFOP 2.1; vagy 3.1.3; vagy 3.1.4 pályázati konstrukció keretében vagy egyéb forrásból megvalósított szolgáltatási referenciával, amelynek tárgya kompetencia alapú oktatással összefüggő képzési szolgáltatás megvalósítása volt.
M.2/ 2. részre történő ajánlattétel esetén: az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 36. § (2) bekezdése szerint teljesített legalább 10 fő pedagógust érintő szolgáltatási referenciával.
M.3/ 1. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 5 fő, felsőfokú végzettséggel, a közbeszerzés tárgya szerinti kompetencia területen végzett, legalább 1 éves képzési gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M.4/ 2. részre történő ajánlattétel esetén: legalább 3 fő, felsőfokú végzettségű tanácsadóval, aki szerepel az Educatio Kft. által vezetett tanácsadói listán, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti kompetencia alapú oktatási program bevezetése területén tanácsadói gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén tagok), és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók az M.3. és M.4. bekezdésben előírt szakemberek biztosítása során egy szakember kizárólag egy pozícióra jelölhetnek.

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli x

Tárgyalásos

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

Tárgyalásos

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x

xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

SzempontSúlyszám
I. rész tekintetében 
Nettó egyösszegű ajánlati ár (Ft)10
Pilis Város területén biztosított képzések darabszáma5
Szakmai ajánlat tartalmának minősége, megfelelősége7
II. rész tekintetében 
Nettó egyösszegű ajánlati ár (Ft)10
Szakmai ajánlat tartalmának minősége, megfelelősége7

IV.2.2)

Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2010/02/19 (év/hó/nap )

Időpont: 10.00

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000.-

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

Az 50.000.- Ft + Áfa díjat a 11742238-15392103 számú számlaszámra kell átutalni, vagy posta utalványon feladni az ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig. Házipénztári befizetést az ajánlattételi felhívás megjelenésétől kezdődően munkanapon 09-14.00 között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09-10.00 óráig lehet teljesíteni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő

Dátum: 2010/02/19 (év/hó/nap) Időpont: 10.00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban:

VAGY napokban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2010/02/19 (év/hó/nap)

Időpont: 10.00

Helyszín : 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. Polgármesteri Hivatal, tárgyaló

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott szervek és személyek vehetnek részt, külön meghívás nélkül.

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1)

A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2)

A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

TÁMOP-3.1.4.-09/1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben.

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2010. február 26. 10.00 óra

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

A Kbt. 99. § (3) bek. b) pontja szerint, 2010. március 19. 10.00 óra.

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

V.3.4.1)

A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció átvehető munkanapokon 09.00-14.00 óra között Pilis Város Önkormány-zatánál (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. titkárság) a jelen felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártának napján 09-10.00 óra között. Amennyiben Ajánlattevő a do-kumentáció megküldését kéri, úgy az Ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül – az ellenérték megfizetésének igazolását követően – azt postai úton megküldi. A dokumentáció megvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható.

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1-10 között.

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

1. rész: az első bírálati részszempont esetén a fordított arányosítás, a második részszempont esetén az egyenes arányosítás, a harmadik részszempont esetén a sorbarendezés módszere kerül alkalmazásra.
2. rész: az első bírálati részszempont esetén a fordított arányosítás, a második részszempont esetén a sorbarendezés kerül alkalmazásra.
Az értékelés részletes módszertanát a dokumentáció tartalmazza.

V.6)

A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen

V.7) Egyéb információk:

1. Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.
2. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, a 10% feletti alvállalkozó és az erőforrás szervezet azon képviselőinek aláírási címpéldányát, akik az ajánlatban nyilatkozatot tesznek.
3. Az ajánlatok benyújtásának címe: Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47. Polgármesteri Iroda Titkárság. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 3 példányban (egy eredeti és két, az eredetivel minden azonos tartalmú másolati példány), roncsolás mentesen, nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással ellátva, zárt csomagolásban, az „Ajánlat Pilis Város Önkormányzata által fenntartott oktatási-nevelési intézményei számára képzési és szaktanácsadói szolgáltatás ellátására” és a „Határidő előtt nem bontható fel!” felirat csomagoláson való feltüntetésével kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat „Eredeti” és „Másolati” példánya között eltérés van, az ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti irányadónak.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidőtől 60 napnál nem régebbi cégkivonatot. Amennyiben a cégkivonat szerint cégügyébenel nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem eygszerű másolatát is csatolni kell.
5. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy a Kbt. 91. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezett (személlyel) köt szerződést.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
7. Az ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ában foglaltak szerint, hiánypótlási lehetőséget biztosít.
8.Az ajánlat benyújtásának feltétele, hogy az Ajánlattevő részajánlattételenként 500.000.- HUF összegű, ajánlati biztosítékot teljesítsen az Ajánlatkérőnek a IV.3.3) pont szerinti számlájára történő átutalással, bankgaranciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Bankgarancia vagy kezesség esetén annak érvényessége egyezzen meg az ajánlati kötöttség időtartamával. A befizetés tényét az Ajánlattevő az ajánlatban köteles a terhelési értesítő, bankgarancia-nyilatkozat, vagy kötelezvény egyszerű másolatával igazolni azzal, hogy az eredeti dokumentumokat befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban csatolni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
9. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni.

V.8)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/01/25 (év/hó/nap)

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 1

meghatározás Képzési szolgáltatások

1) A rész meghatározása

Pilis Város Önkormányzata által fenntartott oktatási-nevelési intézmények számára képzési szolgáltatás nyújtása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

80500000-9  

További tárgyak:

   
     

3) Mennyiség vagy érték

Gubányi Károly Általános Iskola 001 Székhely képzések
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 2 fő, 60 órában.
Az IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés 30 fő 10 órában.
IPR alkalmazására, a hatékony együttnevelésre felkészítő tantestületi képzés 30 fő, 10 órában.
A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés (matematika, logika kompétencia)2 fő, 30 órában.
A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés (szociális kompétencia)2 fő, 30 órában.
A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés (szövegértés, szövegalkotás kompétencia)2 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulás szervezési eljárások alkalmazása 6 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: tanórai differenciálás heterogén csoportban 2 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: Tanulás tanulása 2 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani képzés: Kooperatív tanulás 1 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani képzés: Tevékenységközpontú pedagógiák 1 fő, 30 órában.
Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés 6 fő, 30 órában.
Egyéb továbbképzés (Tanulás tanulása)2 fő, 30 órában.
Informatikai alapozó képzés 2 fő, 30 órában.
Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben 2 fő, 30 órában.
Menedzsment-képzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment 2 fő, 30 órában.
Mérés-értékelési képzés 2 fő, 60 órában.
Gubányi Károly Általános Iskola 002 Széchenyi u. 28. (Telephely)
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 2 fő, 60 órában.
Az IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés 15 fő, 10 órában.
IPR alkalmazására, a hatékony együttnevelésre felkészítő tantestületi képzés 15 fő 10 órában.
A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés (matematika, logika kompétencia)2 fő, 30 órában.
A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés (szociális kompétencia)2 fő, 30 órában.
A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés (szövegértés, szövegalkotás kompétencia)2 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai: új tanulás szervezési eljárások alkalmazása 6 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: tanórai differenciálás heterogén csoportban 2 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani továbbképzés:Tanulás tanulása 2 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani képzés: Kooperatív tanulás 1 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani képzés:Tevékenységközpontú pedagógiák 1 fő, 30 órában.
Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés 6 fő, 30 órában.
Informatikai alapozó képzés 2 fő, 30 órában.
Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben 2 fő, 30 órában.
Menedzsment-képzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment 2 fő, 30 órában.
Mérés-értékelési képzés 2 fő, 60 órában.
Gubányi Károly Általános Iskola 003 Szabadság tér 1. (Telephely)A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 2 fő, 60 órában.
Az IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés 20 fő, 10 órában.
IPR alkalmazására, a hatékony együttnevelésre felkészítő tantestületi képzés 20 fő, 10 órában.
A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés (matematika, logika kompétencia)2 fő, 30 órában.
A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés (szociális kompétencia)2 fő, 30 órában.
A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés (szövegértés, szövegalkotás kompétencia)2 fő, 30 órában.
Általános pedagógiaimódszertani továbbképzés: új tanulás szervezési eljárások alkalmazása 6 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: tanórai differenciálás heterogén csoportban 2 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: Tanulás tanulása 2 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani képzés: Kooperatív tanulás 1 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani képzés: Tevékenységközpontú pedagógiák 1 fő, 30 órában.
Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés 6 fő, 30 órában.
Informatikai alapozó képzés 2 fő, 30 órában.
Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben 2 fő, 30 órában.
Menedzsment-képzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment 2 fő, 30 órában.
Mérés-értékelési képzés 2 fő, 60 órában.
Óvodai intézmény, Rákóczi út.
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 2 fő, 60 órában.
Az IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés 15 fő, 10 órában.
Óvodai IPR alkalmazására felkészítő tantestületi képzés 15 fő, 10 órában.
Kompetenciafejlesztő óvodai oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés 2 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani továbbképzés:(tevékenységközpontú pedagógia)1 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani továbbképzés:(differenciálás heterogén csoportban)1 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani továbbképzés(óvodai, iskola közötti átmenet)1 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani továbbképzés:(hatékony gyermek megismerési technikák)1 fő, 30 órában.
Informatikai alapozó képzés 2 fő, 30 órában.
Menedzsment-képzés:változásmenedzsment, projektmenedzsment 2 fő, 30 órában.
Óvodai intézmény, Kávai út.
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 2 fő, 60 órában.
Az IPR alkalmazását támogató módszertani képzés 10 fő, 10 órában.
Óvodai IPR alkalmazására felkészítő tantestületi képzés 10 fő, 10 órában.
Kompetenciafejlesztő óvodai oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés 2 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani továbbképzés(óvodai, iskola közötti átmenet)2 fő, 30 órában.
Általános pedagógiai módszertani továbbképzés:(hatékony gyermek megismerési technikák)2 fő, 30 órában.
Informatikai alapozó képzés 2 fő, 30 órában.
Menedzsment-képzés:változásmenedzsment, projektmenedzsment 2 fő, 30 órában.

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés 2010/08/31 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezni kell a szakmai ajánlatban vállat ütemezés szerinti, a szolgáltatás hekyszíneként megjelölt településen a képzések megtartásához szükséges megfelelő számú és felszerelt tantermi helyiséggel. A rendelkezésre állást igazoló iartok (tulajdoni lap, bérleti szerződés stb. bemutatása a szerződéskötés feltétele. Ajánlatkérő előírja, hogy a képzések helyszíne Pilisen, vagy Pilis városától 50 km-es körzeten belül kell hogy legyenek.

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 2

meghatározás Szaktanácsadási szolgáltatások

1) A rész meghatározása

Pilis Város Önkormányzata által fenntartott oktatási-nevelési intézmények számára szaktanácsadási szolgáltatások ellátása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

80521000-2  

További tárgyak:

   
     

3) Mennyiség vagy érték

Gubányi Károly Általános Iskola 001 Székhely tanácsadás
Egyéb tanácsadói tevékenység: SNI tanulók együttnevelésének a területén és az IPR területén elsajátított új ismereteknek a gyakorlatba való beépítését támogató szaktanácsadói szolgáltatás 30 szakértői óra.
Egyéb tanácsadói tevékenység:Pedagógiai mérés-értékelési szakértő igénybevétele az kompetencia mérések kiértékelésének, eredményeinek a tanítási-tanulási folyamatba való beépítésének támogatására 30 szakértői óra.
IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó 40 szakértői óra.
IKT mentor-szaktanácsadó 20 szakértői óra.
Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat) 90 szakértői óra.
Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 84 szakértői óra.
Komplex intézményi szaktanácsadó 30 szakértői óra.
Gubányi Károly Általános Iskola 002 Széchenyi u. 28. (Telephely)
Egyéb tanácsadói tevékenység: SNI tanulók együttnevelésének a területén és az IPR területén elsajátított új ismereteknek a gyakorlatba való beépítését támogató szaktanácsadói szolgáltatás 30 szakértői óra.
Egyéb tanácsadói tevékenység:Pedagógiai mérés-értékelési szakértő igénybevétele az kompetencia mérések kiértékelésének, eredményeinek a tanítási-tanulási folyamatba való beépítésének támogatására 30 szakértői óra.
IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó 40 szakértői óra.
IKT mentor-szaktanácsadó 20 szakértői óra.
Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat)90 szakértői óra.
Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 84 szakértői óra.
Komplex intézményi szaktanácsadó 30 szakértői óra.
Gubányi Károly Általános Iskola 003 Szabadság tér 1. (Telephely)
Egyéb tanácsadói tevékenység: SNI tanulók együttnevelésének a területén és az IPR területén elsajátított új ismereteknek a gyakorlatba való beépítését támogató szaktanácsadói szolgáltatás 30 szakértői óra.
Egyéb tanácsadói tevékenység: Pedagógiai mérés-értékelési szakértő igénybevétele az kompetencia mérések kiértékelésének, eredményeinek a tanítási-tanulási folyamatba való beépítésének támogatására 30 szakértői óra.
IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó 40 szakértői óra.
IKT mentor-szaktanácsadó 20 szakértői óra.
Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat)90 szakértői óra.
Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 84 szakértői óra.
Komplex intézményi szaktanácsadó 30 szakértői óra.
Óvodai intézmény Rákóczi út
IPR módszertani mentor-tanácsadó 40 szakértői óra.
IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó 10 szakértői óra.
Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat)35 szakértői óra.
Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 28 szakértői óra.
Komplex intézményi szaktanácsadó 16 szakértői óra.
Óvodai intézmény Kávai út
Esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó 20 szakértői óra.
IPR módszertani mentor-tanácsadó 40 szakértői óra.
IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó 10 szakértői óra.
Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat)35 szakértői óra.
Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 28 szakértői óra.
Komplex intézményi szaktanácsadó 16 szakértői óra.


4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------