KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Közbeszerzési eljárások - 3. Attila úti óvoda konyhájának felújítása - 3.1. Ajánlattételi felhívás
 

Közbeszerzési Értesítő száma:

2010 / 22

Ajánlatkérő:

Pilis Város Önkormányzata

Nyertes ajánlattevő:

 

Teljesítés helye:

2721 Pilis, Kávai út 19., Attila u. 8.

Beszerzés tárgya:

Építési beruházás

Eljárás fajtája:

Tárgyalás nélküli

Hirdetmény típusa:

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

CPV kód:

45111100-9; 45431000-7; 45430000-0; 45310000-3; 45000000-7; 39221000-7 45111100-9; 45000000-7; 45430000-0; 45310000-3; 39221000-7

Közzététel dátuma:

2010/02/22

Iktatószám:

3573/2010

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

2010/03/16

Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

Általános közszolgáltatások

Rövid tartalom:

Felújítás és eszközbeszerzés a pilisi Kávai és Attila úti óvoda konyhájában.

Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

 

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________

Azonosító kód____________________

Építési beruházás x

Árubeszerzés

Szolgáltatás

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Pilis Város Önkormányzata

Postai cím: Kossuth L. u. 47.

Város/Község: Pilis

Postai irányítószám: 2721

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Szabó Márton polgármester

Telefon: 06 29 498-142

E-mail: hivatal@pilis.hu

Fax: 06 29 696-320

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pilis.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:

xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

xÁltalános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Felújítás és eszközbeszerzés a pilisi Kávai és Attila úti óvoda konyhájában.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

xÉpítési beruházás

xKivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

2721 Pilis, Kávai út 19., Attila u. 8.

NUTS-kód HU10

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása x

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma

VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:

VAGY hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Felújítás és eszközbeszerzés a pilisi Kávai és Attila úti óvoda konyhájában.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45111100-9  

További tárgyak:

45431000-7
45430000-0
45310000-3
45000000-7
39221000-7
  

II.1.7)

Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre x

II.1.8.)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

I. rész: pilisi Attila úti óvoda konyhájának vízszerelési munkái, csempézés, járólap lerakás, festés, mázolás, hideg-melegvizes kézmosó, és padlóösszefolyó kiépítése. Az Attila úti óvodában a felújítás összesen 58 m2-t érint.
II. rész: a pilisi Kávai úti és Attila úti tagóvoda működése vonatkozásában 208 db konyhai eszköz, gép, berendezés beszerzés és beszerelése.

II.2.2)

Vételi jog (opció) (adott esetben) nem

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:

hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

VAGY: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

befejezés 2010/08/31 (év/hó/nap)

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Késedelmi kötbér: 70.000.-Ft naponta. Meghiúsulási kötbér a szerződés nettó ellenértékének 7%-a. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének idejére az építési beruházás megvalósításához un. jóteljesítési biztosíték nyújtására tart igényt, amelynek mértéke az I. sz. részajánlat vonatkozásában meghatározott nettó ajánlattételi ár 7%-a.
Az I. sz. részajánlat vonatkozásában az átadás-átvételi eljárástól ajánlattevő minimum 12 hónap időtartamra köteles jótállást vállalni, amely kötelezettség teljesítésének biztosítására az I. sz. részajánlatra vonatkozó szerződés nettó ellenérték 5%-ának megfelelő mértékű biztosítékot kell nyújtania a végszámla benyújtásával egyidejűleg.A biztosítékok a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthetők.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Ajánlatkérő 1 db részszámla, + 1 db végszámla benyújtását teszi lehetővé a megépített szakaszoknak illetve leszállított eszközöknek megfelelően, amelyeknek a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítésigazolási jegyzőkönyvön kell alapulniuk.
A végszámla az eredményes műszaki átadás-átvétel és a sikeres próbaüzemi jegyzőkönyv alapján nyújtható be. Az első részszámla minimum 40%-os készültségi foknál nyújtható be.
A szerződés teljesítésének elismerésére és az igazolt szerződésszerű teljesítés esetén követendő eljárásra a Kbt. 305.§-ának rendelkezései az irányadóak. Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A kifizetés a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint, átutalással történik.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok fennáll, illetve nem lehet ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a-c) és a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni alvállalkozójának és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdésében foglaltak szerint nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmasságát az I. és II. sz. részajánlat esetében igazolnia kell:
1.) a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, a cégkivonatában feltüntetett vala-mennyi számlaszámra vonatkozó, az ajánlattételi időpontot megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatával az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a bankszámláját,
- sorban állás volt-e az elmúlt három évben (2007., 2008, 2009).
2.) a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az előző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója benyújtásával (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő az I., II. sz. részajánlat esetében ha:
1.) bankszámláin a pénzintézetektől származó nyilatkozatok szerint, a nyilatkozat kiadását megelőző 3 évben (2007., 2008., 2009.) 60 napot meghaladó sorban állás volt.
2. az ajánlattevő mérleg szerinti eredménye az előző három évből két esetben negatív.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő műszaki/szakmai alkalmasságát igazolnia kell:
1) az I. sz. részajánlat tekintetében a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az előző három év (2007., 2008., 2009.) legjelentősebb, épületfelújítási (vízszerelési, csempézési) referenciái is-mertetésével a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott módon és tartalommal.
A II. sz. részajánlat esetében a Kbt. 67. § (1) bek. a) pontja alapján az előző három év (2007., 2008., 2009.) legjelentősebb, konyhai eszköz szállításai ismertetésével, a Kbt. 68. § (1) bekezdésében meghatározott módon.
2.) Az I. sz. részajánlat esetében ajánlattevő vezető tisztségviselőinek valamint a teljesítlsben részt vevő felelős műszaki vezetőinek képzettsége, és gyakorlati idejének beutatásával, (szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, jogosultságot bizonyító irat másolatának csatolásával.)
3.) Az I. sz. részajánlat tekintetében a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja szerinti kimutatást, az előző 3 év éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról.
4.) Az I. sz. részajánlat tekintetében a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések bemutatása a Kbt. 67. § (2) b) pontja és a 162/2004. Komr. rend 8/A. (2) a) pontja szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő ha:
1.) az I. sz. részajánlat tekintetében nem rendelkezik 2007., 2008., 2009. évek vonatkozásában, évente legalább nettó 5 M Ft értékű, a beszerzés tárgyához hasonló épületfelújításra vonatkozó referenciamunkákkal,
A II. sz. részajánlat tekintetében nem rendelkezik 2007., 2008., 2009. évek vonatkozásában évente legalább nettó 4 M Ft értékű, a beszerzés tárgyához hasonló konyhai eszközök szállítására, beszerelésére vonatkozó referenciával.
2.) Az I. sz. részajánlat tekintetében nem rendelkezik legalább egy fő, a feladat ellátásához szükséges MV-ÉP/A - vagy MV-ÉP/B a 244/2006. (XII. 5.) kormányrendeleteknek megfelelő besorolású, szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében a munkák irányításában részt vesz és a területi kamara által vezetett felelős műszaki vezetői névjegyzékben szerepel.

3. Az I. sz. részajánlat tekintetében az előző három évben (2007., 2008., 2009.) az átlagos statisztikai létszáma nem éri el legalább a 4 főt, melyből a fizikai állományban lévő dolgozók létszáma legalább 2 fő.

4.) az I. sz. részajánlat tekintetében nem rendelkezik a Kbt. 67.§ (2) bekezdés b) pontja szerint legalább az alábbi munkagépekkel berendezésekkel:
1 db elektromos ütve fúró gép,
1 db betonkeverő gép.

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli x

Tárgyalásos

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

Tárgyalásos

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x

xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

SzempontSúlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft)5
Teljesítési határidő1
Jótállás időtartama2

IV.2.2)

Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2010/03/16 (év/hó/nap )

Időpont: 14.00

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

Az 50.000.- Ft + Áfa díjat a 11742238-15392103 számú számlaszámra kell átutalni, vagy posta utalványon feladni. Házipénztári befizetést az ajánlattételi felhívás megjelenésétől kezdődően munkanapon 09-14.00 között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09-14.00 óráig lehet teljesíteni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő

Dátum: 2010/03/16 (év/hó/nap) Időpont: 14.00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban:

VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2010/03/16 (év/hó/nap)

Időpont: 14.00

Helyszín : 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. Polgármesteri Hivatal, tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott szervek és személyek vehetnek részt, külön meghívás nélkül.

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1)

A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2)

A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2010. március 26. 11.00 óra

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2010. április 16.00 11.00 óra

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

V.3.4.1)

A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció átvehető munkanapokon 09.00-14.00 óra között Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. Polgármesteri Iroda Titkárság) a jelen felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártának napján 09-14.00 óra között. Amennyiben az Ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, úgy az Ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül – az ellenérték megfizetésének igazolását követően – azt postai úton megküldi. A dokumentáció másra nem ruházható.

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1-10

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra.

V.6)

A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen

V.7) Egyéb információk:

1. Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.
2. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, a 10% feletti alvállalkozó és az erőforrás szervezet azon képviselőinek aláírási címpéldányát, akik az ajánlatban nyilatkozatot tesznek.
3. Az ajánlatok benyújtásának címe: Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47. Polgármesteri Iroda Titkárság. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 3 példányban (egy eredeti és két, az eredetivel minden azonos tartalmú másolati példány), roncsolás mentesen, nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással ellátva, zárt csomagolásban, az „Ajánlat a pilisi Kávai és Attila úti Óvoda konyhájának felújítási munkáira/eszközbeszerzésére", és a „Határidő előtt nem bontható fel!” felirat csomagoláson való feltüntetésével kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat „Eredeti” és „Másolati” példánya között eltérés van, az ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti irányadónak.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidőtől 60 napnál nem régebbi cégkivonatot. Amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolatát is csatolni kell.
5. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy a Kbt. 91. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezett (személlyel) köt szerződést.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
7. Az ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ában foglaltak szerint, hiánypótlási lehetőséget biztosít.
8. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni.
9. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2010. március 5-én 11.00 órai kezdettel. Találkozás Pilis Város Polgármesteri Hivatal parkolójában, 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.

V.8)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/02/18 (év/hó/nap)

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 1

meghatározás Felújítási munkák a pilisi Attila úti Óvoda konyhájában

1) A rész meghatározása

Felújítási munkák az Attila úti Óvoda konyhájában.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45111100-9  

További tárgyak:

45000000-7
45430000-0
45310000-3
  

3) Mennyiség vagy érték

A pilisi Attila úti óvoda konyhájának vízszerelési munkái, csempézés, járólap lerakás, festés, mázolás, hideg-melegvizes kézmosó és padlóösszefolyó kiépítése összesen 58 m2 felületen.

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 2

meghatározás Konyhai eszközbeszerzés a pilisi Kávai és Attila úti óvoda részére

1) A rész meghatározása

Konyhai eszközbeszerzés a pilisi Kávai és Attila úti óvoda részére.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

39221000-7  

További tárgyak:

   

3) Mennyiség vagy érték

208 db konyhai eszköz, gép, berendezés beszerzése és beszerelése a pilisi Kávai és Attila úti óvoda részére (területén), a dokumentációban meghatározottak szerint.

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) -------