KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Európai Uniós támogatottságú pályázatok - 1. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP-3.A.1) pályázat – 1.6. COVA vállalások
 

Tájékoztató Pilis Város Önkormányzata által, az ÁROP-3.A.1/A-2008-00057. azonosítószámú „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázat részeként meghozott vállalásokról. 

 

A polgármesteri hivatal 2009. december 21. napján a közreműködő szervezet, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft (1016. Budapest, Gellérthegy u. 32.) felé elküldte a kötelezően teljesítendő projekt előrehaladási jelentését ( továbbiakban: PEJ). A VÁTI munkatársai 2010. március 10. napján tartottak ellenőrzést a projekt végrehajtásának előrehaladásával kapcsolatban.

 

A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:  2009. május 13.- 2010. augusztus 31.

 

Az önkormányzat egyszerűsített közbeszerzési eljárást indított el 2009. március 31. napján a képzési és szakértői tanácsadói szolgáltatások ellátására. A nyertes cégekkel 2009. május 13. napján kötött szerződést. A projekt előrehaladási jelentés tárgyidőszakában 5 szakértői tevékenység ( Diagnózis, Folyamatelemzés, Ügyfélszolgálati folyamatelemzés, Munkakörelemzés, Stratégiai Workshop) és 3 képzés ( Projektmenedzsment, Folyamatmenedzsment, Költségvetés- gazdálkodás) valósult meg. A T. Képviselő- testület az 5 szakértői tevékenység elvégzéséről és a szakértő cég (CORPORATE VALUES Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. (1012. Budapest, Logodi u. 62.) (a továbbiakban: COVA Kft.) írásos anyagáról 2009. év folyamán több képviselő- testületi ülésen előterjesztésben értesült. A 2009. évi képzéseken 23 fő köztisztviselő vett rész összesen.

 

Az önkormányzat 2009. június 4. napján szerződést ktött a pénzügyi integrált szoftvert szállító céggel.

 

A disszeminációt végző céggel 2009. július 9-én írta alá a "C" és "D" táblák elkészítésére a megbízási szerződést. Az önkormányzat hivatalos honlapján külön menüpontot hoztunk létre a projekt disszeminálása érdekében. A képzésekről fotók készültek, melyek a honlapon is megtalálhatók.

 

 A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésével kapcsolatban, a projektben a következő vállalások történtek:  

1. A szervezetfejlesztésben 2009. évben a Polgármesteri Hivatal főállású munkavállalóinak 60%-a vesz részt, 2010. évben a 20%-a.

2. A COVA a Polgármesteri Hivatalban, mint szervezetben 2009. évben 4 eljárást felülvizsgál és 3 eljárást átalakít, 2010. évben pedig 2 eljárást átalakít. 

3. Az ügyfelek elégedettsége 2010. évre 15 %-al növekedjen.

4. A Polgármesteri Hivatalnak 4 partnere (intézmények) vegyen részt 2009. évben a szervezetfejlesztésben.

 

A projekt támogatási szerződésében vállalt számszerűsíthető eredmények ( indikátorok): 

1. Az esélyegyenlőség érvényesülésének bemutatása 

Terület megnevezéseA szempont megnevezése és számaA megtett intézkedés rövid leírása
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérő alkalmazása az elmúlt 5 évben ( ill. a következő 5 évben) A kiindulási érték: 2 főAz első PEJ időszakra vonatkozó érték: 5 főA projekt fenntartás végéig várható átlagos érték. 4 fő
Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javításaPályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma  A kiindulási érték: 2 főAz első PEJ időszakra vonatkozó érték: 0 főA projekt fenntartás végéig várható átlagos érték:2 fő
Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése Nők száma a felső- és középvezetésbenA kiindulási érték: 5 főA projekt fenntartás végéig várható átlagos érték: 5 fő
Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentéseGyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt 5 évben ( ill. a következő 5 évben)A kiindulási érték: 2 főAz első PEJ időszakra vonatkozó  érték: 5 főA projekt fenntartás végéig várható átlagos érték: 4 fő
Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása50 évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma  A kiindulási érték: 6 főA projekt fenntartás végéig várható átlagos érték: 6 fő.
 

Az esélyegyenlőség érdekében a vállalt nem számszerűsíthető szempontok tekintetében megtett intézkedések:

 
Terület megnevezéseA szempont megnevezéseA megtett intézkedés rövid leírása
Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte nemeknél, fogyatékosoknál, romáknál, más csoportoknálAz Önkormányzat a 385/2009(XII.17.) számú határozatával elfogadta Pilis Város Települési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését és Programját
A szervezet döntéshozói, munkavállalói, vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart romáknálA Települési Esélyegyenlőségi Terv kidolgozásánál a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is képviseltette magát, valamint a Polgármesteri Hivatal személyzeti munkáját ellátó köztisztviselő.
Az esélyegyenlőségi célcsoportot, vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe romáknálA pályázati anyag összeállításában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is részt vett, ezen feladatra, ugyanúgy, mint a BKF- el 2008. augusztus 15-én együttműködési megállapodás készült.
Munkaidő-kedvezmény biztosítása dolgozók továbbképzéséhez családbarátnál, nemeknél, fogyatékosoknál, romáknál, más csoportoknálA jegyző egyrészről szakirányú és/vagy felsőfokú tanulmányok kapcsán ( tanulmányi szerződések), másrészről a projekt során lebonyolított képzések kapcsán biztosít munkaidő- kedvezményt.
Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a kiegészítő létesítmények tervezésekor a nők és a férfiak igényeit nemeknélez még nem valósult meg ( itt pl.: a női és férfi külön illemhelyiség kialakítását fogja a Váti ellenőrizni) 
Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során legalább egy esélyjavító funkciót alkalmaz. családbarátnál, akadálymentesítésnél, más csoportoknálAz akadálymenetesítés itt nem valósult meg. A honlapon az Adóügyi iroda és az Egészségügyi, Szociális Iroda és Gyámügyi iroda formanyomtatványai elérhetőek, ezen kívül elérhető a Munkaügyi Központ honlapja.    
A közigazgatási eljárások, ügyintézés olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlőségi célcsoport ügyféli helyzetének könnyítését szolgáljacsaládbarátnál, nemeknél, fogyatékosoknál, romáknálA honlapon az Adóügyi iroda és az Egészségügyi, Szociális Iroda és Gyámügyi iroda formanyomtatványai, az önkormányzati rendeletek, képviselő- testületi jegyzőkönyvek elérhetőek.  
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében fejlesztő, vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó előítéleteket. fogyatékosoknál 
   
 

2. Környezeti fenntarthatóság

 
 Szempont megnevezésepályázat benyújtásakor érvényes értéka projekt végéig várható átlagos érték
Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal, vagy vállalja annak létrehozásátkörnyezetvédelmi alapról szóló önk. rendelet 
Környezetvédelmi/ fenntarthatósági megbízott, munkacsoport kijelölése2 fő környezetvédelmi ügyintézőbelső átszervezés miatt 1 főre csökkent a létszám
Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és kötelező mértéken felüli biztosítása 13
Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére 0a környezetvédelmi ügyintéző képzése
Partnerség építés a projekt tervezés és végrehajtás során 0Együttműködési megállapodás megkötése a " Tanulni Egy Életén Át " Alapítvánnyal Gubody Ferenc Szakképző Iskola pilisi telephelyére.
A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma 01 (ügyfél elégedettségi kérdőív alkalmazása a projekt elején, illetve végén)
Partnerei, vagy társadalmi környezete számára szervezet környezettudatos, vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos események száma 01 (ide a Klímakört gondoltuk)
Fajlagos energiafelhasználás csökkentéseKWh/ projektgazdánál foglalkoztatott fő854800
Kombinált, valamint anyag és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása2530 ( ide a képviselők laptopját írtuk és a Polgármesteri Hivatalban az LCD monitorokat)
Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során  újrahasznosított helyett környezetbarátot sikerült beszerezniújrahasznosított helyett környezetbarátot sikerült beszerezni
Béren kívüli ( közérzetjavító)rekreációs, egészségügyi juttatások mértékének növelésee/ Ft projekt gazdánál foglalkoztatott fő82.000.- Ft/ főezen vállalt értéket nem tudtuk tartani, mert 2009. évben a köztisztviselői cafetéria 28.000.Ft/fő volt92.000.-Ft/ fő
egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása érdekében a jogszabályi előírásokon felül munkaegészségügyi- és biztonsági tárgyi eszköz beszerzés e/Ft projekt gazdánál foglalkoztatott fő010 ( ergonómiai iroda székeket szereztünk be)