KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Közbeszerzési eljárások - 3. Attila úti óvoda konyhájának felújítása - 3.2. Ajánlattételi felhívás hosszabbítás
 

Közbeszerzési Értesítő száma:

2010 / 30

Ajánlatkérő:

Pilis Város Önkormányzata

Nyertes ajánlattevő:

 

Teljesítés helye:

 

Beszerzés tárgya:

 

Eljárás fajtája:

 

Hirdetmény típusa:

hirdetmény visszavonása, módosítása, ajánlattételi határidő meghosszabbítása KÉ

CPV kód:

45111100-9; 45431000-7; 45430000-0; 45310000-3; 45000000-7; 39221000-7

Közzététel dátuma:

2010/03/12

Iktatószám:

6335/2010

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

 

Ajánlatkérő típusa:

 

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

 

Rövid tartalom:

Felújítás és eszközbeszerzés a pilisi Kávai és Attila úti óvoda konyhájában

Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

 

4 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________

KÉ nyilvántartási szám_________________

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben megadott módon)

Hivatalos név: Pilis Város Önkormányzata

Postai cím: Kossuth L. u. 47.

Város/Község: Pilis

Postai irányítószám: 2721

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Szabó Márton polgármester

Telefon: 06 29 498-142

E-mail: hivatal@pilis.hu

Fax: 06 29 696-320

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pilis.hu

A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:

xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) LEÍRÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben megadott módon)

Felújítás és eszközbeszerzés a pilisi Kávai és Attila úti óvoda konyhájában.

II.1.2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott módon)

Felújítás és eszközbeszerzés a pilisi Kávai és Attila úti óvoda konyhájában.

II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott módon)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45111100-9  

További tárgyak:

45431000-7
45430000-0
45310000-3
45000000-7
39221000-7
  
     
 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett ajánlattételi felhívás:

Hirdetmény száma a KÉ-ben: 3573 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/02/18 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/02/22 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2010/03/16 (év/hó/nap )

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

 

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: (év/hó/nap )

-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------

III.1.2.3)

Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő meghosszabbításra? nem

Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő:

(év/hó/nap )

Időpont:

 

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben)

IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról

Az ajánlattételi felhívás visszavonásra került.

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A felhívás visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

 

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

------------------------------- [A IV.2.1) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:

A következő helyett:

A következő irányadó:

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

------------------------------- [A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------

IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

 

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.3. pont.

A következő helyett

Dátum: 2010/03/16 (év/hó/nap)

Időpont: 14 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2010/03/30 (év/hó/nap)

Időpont: 14 : 00

 

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.4. pont.

A következő helyett

Dátum: 2010/03/16 (év/hó/nap)

Időpont: 14 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2010/03/30 (év/hó/nap)

Időpont: 14 : 00

 

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.7.pont

A következő helyett

Dátum: 2010/03/16 (év/hó/nap)

Időpont: 14 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2010/03/30 (év/hó/nap)

Időpont: 14 : 00

 

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

V.3.1.pont

A következő helyett

Dátum: 2010/03/26 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2010/04/15 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

 

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

V.3.2. pont

A következő helyett

Dátum: 2010/04/16 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2010/05/06 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

------------------------------- [A IV.3.1) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------

IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka

A Kbt. 56. § (2) bekezdésére tekintettel - ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem tudja az ajánlattételi határidó lejárta előtt legkésőbb hat nappal megadni, ezért az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja 2010. március 30-án 14.00 óráig.

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

IV.5) E hirdetmény feladásának dátuma

IV.5.1)

A feladás dátuma: 2010/03/08 (év/hó/nap)

 

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):