KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2021 szeptember
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Közbeszerzési eljárások - 5. Arculatfejlesztés - 5.1. Ajánlattételi dokumentáció
 

 

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

 

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

által kiírt,

 

„ARCULATFEJLESZTÉS PILIS VÁROS KÖZPONTJÁBAN

 

KÉ-7305/2010.

 

általános egyszerű közbeszerzési eljárás

 

 

PILIS

 

2010. április 12.

 

 

 

Pilis Város Önkormányzata (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. statisztikai jelzőszám: 15392103-8411-321-13, Tel.: 06/29 696-310, Fax: 06/29 696-320, e-mail: hivatal@pilis.hu) a közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 249. §-ában rögzítettek alapján, egyszerű közbeszerzési eljárást kezdeményez

 

„ARCULATFEJLESZTÉS PILIS VÁROS KÖZPONTJÁBAN

 

tárgykörben.

 

Az egyszerű közbeszerzési eljárás lebonyolításával, az Önkormányzat célja annak az Ajánlattevőnek a kiválasztása, aki az összességében legkedvezőbb ajánlatot teszi az Ajánlattételi Dokumentációban (továbbiakban: dokumentáció) és az Ajánlattételi Felhívásban (továbbiakban: felhívás) megadott szempontok alapján, valamint bizonyítja a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

 

Az eljárás során a közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseitől eltérni nem lehet, tekintettel arra a kötelezettségre, - amely az Önkormányzatnak, a jogszabályban meghatározott értékhatárt meghaladó beszerzéseire fennáll.

 

 

 


II. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

 

 

 

 

Építési beruházás

[x]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

Árubeszerzés

[ ]

Szolgáltatás

[ ]

Építési koncesszió

[ ]

Szolgáltatási koncesszió

[ ]

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Pilis Város Önkormányzata

Postai cím: Kossuth L. u. 47.

Város/Község
Pilis

Postai irányítószám:

2721

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Szabó Márton polgármester

Telefon:
06 29 498-142

E-mail:
hivatal@pilis.hu

Fax:
06 29 696-320

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pilis.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

 

 

További információk a következő címen szerezhetők be:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

 I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 

 

Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [x]

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

 

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

 

 

[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

 

 I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

 

 

[ ] Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

 

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Arculatfejlesztés Pilis Város központjában.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [ ] Szolgáltatás

[x] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

 

 

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

2721 Pilis Város közigazgatási területe

NUTS-kód HU10

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]

Keretmegállapodás megkötése [ ]

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

I. rész: Pilis Város Polgármesteri Hivatal épületének részleges felújítása.
II. rész: Móricz Zsigmond Közösségi Ház épületének részleges felújítása.
III. rész: Kármán József Városi Könyvtár épületének részleges felújítása.
IV. rész: Gubányi Károly Ált. Isk. (Szabadság tér 1.) épületének részleges felújítása.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szószedet

 

Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy

45262690-4

 

 

Kiegészítő tárgy(ak)

45331100-7

 

 

 

45260000-7

 

 

 

45321000-3

 

 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre [ ]

egy vagy több részre [x]

valamennyi részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

I. sz. rész: Pilis Város Polgármesteri Hivatal épületének részleges felújítása 712,04 m2 területen.
II. sz rész: Móricz Zsigmond Közösségi Ház épületének részleges felújítása 158,89 m2 területen.
III. sz. rész: Kármán József Városi Könyvtár épületének részleges felújítása 390,46 m2 területen.
IV. rész: Gubányi Károly Ált. Isk. (Szabadság tér 1.) épületének részleges felújítása 2116,18 m2 területen.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

 

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

befejezés 2010/12/15 (év/hó/nap)

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

A szerződést késedelmes teljesítési, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér biztosítja, amelyek tekintetében a 162/2004. (V. 21.) Korm. rend. 8. § (5)-(7) bekezdés rendelkezései irányadók. Ezek mértékének és alapjának részletes meghatározását az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Ajánlatkérő a nettó vállalási díj 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, amennyiben azt ajánlattevő igényli. Az előleg az ajánlattevő teljesítését követően kibocsátott első számla terhére elszámolásra kerül. A dokumentációban részletezett módon több számla nyújtható be. Az ajánlatkérő által elfogadott teljesítés alapján benyújtott számlák kifizetése a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján történik.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása.

III.2) Részvételi feltételek

 

 

 

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában és a Kbt. 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak, illetve nem lehet ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a-c) és a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni alvállalkozójának és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdésében foglaltak szerint nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmasságát igazolnia kell:

 

1.) a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, a cégkivonatában feltüntetett valamennyi számlaszámra vonatkozó, az ajánlattételi időpontot megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatával az alábbi tartalommal:

- mióta vezeti a bankszámláját,

- sorban állás volt-e az elmúlt három évben (2007., 2008, 2009).

 

2.) a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az előző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója benyújtásával.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő ha:

 

 

1.) bankszámláin a pénzintézetektől származó nyilatkozatok szerint, a nyilatkozat kiadását megelőző 3 évben (2007., 2008., 2009.) 60 napot meghaladó sorban állás volt.

 

 

 

 

 

 

2.) az ajánlattevő mérleg szerinti eredménye az előző három évből két esetben negatív.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

 

1.) Az elmúlt 3 év magasépítési beruházásainak ismertetésével a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint. (Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pont).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő vezető tisztségviselőinek valamint a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek végzettségének és képzettségének, gyakorlati idejének bemutatásával, (szakmai önéletrajz, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok, jogosultságot bizonyító irat másolatának csatolásával.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján, a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatainak bemutatásával végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban, továbbá nyilatkozat az előző év (2009) átlagos statisztikai létszámáról.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.) A rendelkezésre álló eszközöket a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja szerint az ajánlattevőknek, illetve a 10 % felett igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ismertetniük kell saját nyilatkozattal.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő ha:

1.) nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2007-2008-2009) mindösszesen minimum egy darab, legalább az alábbi nettó összegeket elérő, magasépítési tevékenységre vonatkozó referenciával:

I. rész: összesen nettó 5 M Ft homlokzatfelújítási és összesen nettó 10 M Ft fűtési rendszer felújítására vonatkozó referenciával.

 

II. rész tekintetében: összesen nettó 7 M Ft tetőszerkezet felújítására, nyílászáró cserére és hőszigetelésre vonatkozó referenciával.

 

III. rész: összesen nettó 10 M Ft épületfelújítási, tetőszerkezet felújítási, akadálymentesítési és fűtési rendszer átépítésére vonatkozó referenciával.

 

IV. rész esetében: összesen nettó 10 M Ft értékű magasépítési munkák kivitelezésére vonatkozó referenciamunkákkal.

 

2.) Az ajánlattevő valamely vezető tisztségviselője valamennyi rész tekintetében nem rendelkezik legalább középfokú végzettséggel és legalább 2 éves vezetői gyakorlattal, továbbá részajánlatonként az ajánlattevő nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

I. rész

1 fő MV-ÉP/A vagy MV-ÉP/B és 1 fő MV-ÉP/ÉG jogosultsággal, min. 3 év szakirányú (felelős műszaki vezetői) szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel.

II. rész

1 fő MV-ÉP/A vagy MV-ÉP/B jogosultsággal és min. 3 év szakirányú (felelős műszaki vezetői) szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel.

III. rész:

1 fő MV-ÉP/A vagy MV-ÉP/B és 1 fő MV-ÉP/ÉG jogosultsággal, min. 3 év szakirányú, (felelős műszaki vezetői) szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel.

IV. rész: 1 fő MV-ÉP/A vagy MV-ÉP/B jogosultsággal és min. 3 év, szakirányú, (felelős műszaki vezetői) szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel.

3.) nem rendelkezik:

az I. rész tekintetében: 1 fő kőműves, 1 fő épületgépészeti szerelővel, és legalább 5 fő saját állományú dolgozóval.

a II. rész tekintetében nem rendelkezik 1 fő kőműves, 1 fő ács és tetőfedő szakemberrel, legalább 5 fő saját állományú dolgozóval.

a III. rész tekintetében nem rendelkezik: 2 fő ács és tetőfedő, 1 fő kőműves, 1 fő épületgépészeti szerelő szakemberrel, legalább 5 fő saját állományú dolgozóval.

IV. rész tekintetében 3 fő kőműves, 1 fő épületasztalos szakemberrel, legalább 5 fő saját állományú dolgozóval.

 

4.) nem rendelkezik az:

I. rész tekintetében legalább

1 db min. 700W fúrógép,

1 db min. 750W betonkeverő,

1 készlet fí 15-60 mm csőhajlító szettel.

II. rész tekintetében:

1 db. min. 750 W betonkeverővel.

III. rész tekintetében:

legalább

1 db min. 700W fúrógép,

1 db min. 750W betonkeverő,

1 készlet fí 15-60 mm csőhajlító szettel.

IV. rész tekintetében:

1 db min. 750W betonkeverővel.

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]