KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Közbeszerzési eljárások - 5. Arculatfejlesztés - 5.1. Ajánlattételi dokumentáció
 

 

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

 

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

által kiírt,

 

„ARCULATFEJLESZTÉS PILIS VÁROS KÖZPONTJÁBAN

 

KÉ-7305/2010.

 

általános egyszerű közbeszerzési eljárás

 

 

PILIS

 

2010. április 12.

 

 

 

Pilis Város Önkormányzata (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. statisztikai jelzőszám: 15392103-8411-321-13, Tel.: 06/29 696-310, Fax: 06/29 696-320, e-mail: hivatal@pilis.hu) a közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 249. §-ában rögzítettek alapján, egyszerű közbeszerzési eljárást kezdeményez

 

„ARCULATFEJLESZTÉS PILIS VÁROS KÖZPONTJÁBAN

 

tárgykörben.

 

Az egyszerű közbeszerzési eljárás lebonyolításával, az Önkormányzat célja annak az Ajánlattevőnek a kiválasztása, aki az összességében legkedvezőbb ajánlatot teszi az Ajánlattételi Dokumentációban (továbbiakban: dokumentáció) és az Ajánlattételi Felhívásban (továbbiakban: felhívás) megadott szempontok alapján, valamint bizonyítja a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

 

Az eljárás során a közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseitől eltérni nem lehet, tekintettel arra a kötelezettségre, - amely az Önkormányzatnak, a jogszabályban meghatározott értékhatárt meghaladó beszerzéseire fennáll.

 

 

 


II. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

 

 

 

 

Építési beruházás

[x]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

Árubeszerzés

[ ]

Szolgáltatás

[ ]

Építési koncesszió

[ ]

Szolgáltatási koncesszió

[ ]

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Pilis Város Önkormányzata

Postai cím: Kossuth L. u. 47.

Város/Község
Pilis

Postai irányítószám:

2721

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Szabó Márton polgármester

Telefon:
06 29 498-142

E-mail:
hivatal@pilis.hu

Fax:
06 29 696-320

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pilis.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

 

 

További információk a következő címen szerezhetők be:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

 I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 

 

Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [x]

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

 

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

 

 

[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

 

 I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

 

 

[ ] Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

 

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Arculatfejlesztés Pilis Város központjában.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [ ] Szolgáltatás

[x] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

 

 

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

2721 Pilis Város közigazgatási területe

NUTS-kód HU10

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]

Keretmegállapodás megkötése [ ]

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

I. rész: Pilis Város Polgármesteri Hivatal épületének részleges felújítása.
II. rész: Móricz Zsigmond Közösségi Ház épületének részleges felújítása.
III. rész: Kármán József Városi Könyvtár épületének részleges felújítása.
IV. rész: Gubányi Károly Ált. Isk. (Szabadság tér 1.) épületének részleges felújítása.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szószedet

 

Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy

45262690-4

 

 

Kiegészítő tárgy(ak)

45331100-7

 

 

 

45260000-7

 

 

 

45321000-3

 

 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre [ ]

egy vagy több részre [x]

valamennyi részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

I. sz. rész: Pilis Város Polgármesteri Hivatal épületének részleges felújítása 712,04 m2 területen.
II. sz rész: Móricz Zsigmond Közösségi Ház épületének részleges felújítása 158,89 m2 területen.
III. sz. rész: Kármán József Városi Könyvtár épületének részleges felújítása 390,46 m2 területen.
IV. rész: Gubányi Károly Ált. Isk. (Szabadság tér 1.) épületének részleges felújítása 2116,18 m2 területen.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

 

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

befejezés 2010/12/15 (év/hó/nap)

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

A szerződést késedelmes teljesítési, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér biztosítja, amelyek tekintetében a 162/2004. (V. 21.) Korm. rend. 8. § (5)-(7) bekezdés rendelkezései irányadók. Ezek mértékének és alapjának részletes meghatározását az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Ajánlatkérő a nettó vállalási díj 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, amennyiben azt ajánlattevő igényli. Az előleg az ajánlattevő teljesítését követően kibocsátott első számla terhére elszámolásra kerül. A dokumentációban részletezett módon több számla nyújtható be. Az ajánlatkérő által elfogadott teljesítés alapján benyújtott számlák kifizetése a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján történik.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása.

III.2) Részvételi feltételek

 

 

 

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában és a Kbt. 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak, illetve nem lehet ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a-c) és a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni alvállalkozójának és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdésében foglaltak szerint nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmasságát igazolnia kell:

 

1.) a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, a cégkivonatában feltüntetett valamennyi számlaszámra vonatkozó, az ajánlattételi időpontot megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatával az alábbi tartalommal:

- mióta vezeti a bankszámláját,

- sorban állás volt-e az elmúlt három évben (2007., 2008, 2009).

 

2.) a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az előző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója benyújtásával.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő ha:

 

 

1.) bankszámláin a pénzintézetektől származó nyilatkozatok szerint, a nyilatkozat kiadását megelőző 3 évben (2007., 2008., 2009.) 60 napot meghaladó sorban állás volt.

 

 

 

 

 

 

2.) az ajánlattevő mérleg szerinti eredménye az előző három évből két esetben negatív.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

 

1.) Az elmúlt 3 év magasépítési beruházásainak ismertetésével a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint. (Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pont).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő vezető tisztségviselőinek valamint a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek végzettségének és képzettségének, gyakorlati idejének bemutatásával, (szakmai önéletrajz, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok, jogosultságot bizonyító irat másolatának csatolásával.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján, a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatainak bemutatásával végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban, továbbá nyilatkozat az előző év (2009) átlagos statisztikai létszámáról.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.) A rendelkezésre álló eszközöket a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja szerint az ajánlattevőknek, illetve a 10 % felett igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ismertetniük kell saját nyilatkozattal.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő ha:

1.) nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2007-2008-2009) mindösszesen minimum egy darab, legalább az alábbi nettó összegeket elérő, magasépítési tevékenységre vonatkozó referenciával:

I. rész: összesen nettó 5 M Ft homlokzatfelújítási és összesen nettó 10 M Ft fűtési rendszer felújítására vonatkozó referenciával.

 

II. rész tekintetében: összesen nettó 7 M Ft tetőszerkezet felújítására, nyílászáró cserére és hőszigetelésre vonatkozó referenciával.

 

III. rész: összesen nettó 10 M Ft épületfelújítási, tetőszerkezet felújítási, akadálymentesítési és fűtési rendszer átépítésére vonatkozó referenciával.

 

IV. rész esetében: összesen nettó 10 M Ft értékű magasépítési munkák kivitelezésére vonatkozó referenciamunkákkal.

 

2.) Az ajánlattevő valamely vezető tisztségviselője valamennyi rész tekintetében nem rendelkezik legalább középfokú végzettséggel és legalább 2 éves vezetői gyakorlattal, továbbá részajánlatonként az ajánlattevő nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

I. rész

1 fő MV-ÉP/A vagy MV-ÉP/B és 1 fő MV-ÉP/ÉG jogosultsággal, min. 3 év szakirányú (felelős műszaki vezetői) szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel.

II. rész

1 fő MV-ÉP/A vagy MV-ÉP/B jogosultsággal és min. 3 év szakirányú (felelős műszaki vezetői) szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel.

III. rész:

1 fő MV-ÉP/A vagy MV-ÉP/B és 1 fő MV-ÉP/ÉG jogosultsággal, min. 3 év szakirányú, (felelős műszaki vezetői) szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel.

IV. rész: 1 fő MV-ÉP/A vagy MV-ÉP/B jogosultsággal és min. 3 év, szakirányú, (felelős műszaki vezetői) szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel.

3.) nem rendelkezik:

az I. rész tekintetében: 1 fő kőműves, 1 fő épületgépészeti szerelővel, és legalább 5 fő saját állományú dolgozóval.

a II. rész tekintetében nem rendelkezik 1 fő kőműves, 1 fő ács és tetőfedő szakemberrel, legalább 5 fő saját állományú dolgozóval.

a III. rész tekintetében nem rendelkezik: 2 fő ács és tetőfedő, 1 fő kőműves, 1 fő épületgépészeti szerelő szakemberrel, legalább 5 fő saját állományú dolgozóval.

IV. rész tekintetében 3 fő kőműves, 1 fő épületasztalos szakemberrel, legalább 5 fő saját állományú dolgozóval.

 

4.) nem rendelkezik az:

I. rész tekintetében legalább

1 db min. 700W fúrógép,

1 db min. 750W betonkeverő,

1 készlet fí 15-60 mm csőhajlító szettel.

II. rész tekintetében:

1 db. min. 750 W betonkeverővel.

III. rész tekintetében:

legalább

1 db min. 700W fúrógép,

1 db min. 750W betonkeverő,

1 készlet fí 15-60 mm csőhajlító szettel.

IV. rész tekintetében:

1 db min. 750W betonkeverővel.

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]

 

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

 

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ]

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa

 

 

 

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

[x]

 

Tárgyalásos

[ ]

 

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

[ ]

 

Tárgyalásos

[ ]

 

IV. 2) Bírálati szempontok

 

 

 

 

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]

[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

 

Részszempont

Súlyszám

1.

Nettó ajánlati ár

10

2.

Vállalt jótállás időtartama

5

3.

Teljesítési határidő

1

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

  IV.3) Adminisztratív információk

 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

 

 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2010/05/17 (év/hó/nap ) Időpont: 13.00

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000.- Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A részajánlatonkénti 50.000.- Ft + Áfa díjat a 11742238-15392103 számú számlaszámra kell átutalni, vagy posta utalványon feladni. Házipénztári befizetést az ajánlattételi felhívás megjelenésétől kezdődően munkanapon 09-13.00 között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 13.00 óráig lehet teljesíteni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő

Dátum: 2010/05/17 (év/hó/nap) Időpont: 13.00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2010/05/17 (év/hó/nap) Időpont: 13.00

Helyszín : 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. Polgármesteri Hivatal, tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott szervek és személyek vehetnek részt, külön meghívás nélkül.

 

V. szakasz: kiegészítő információk

 

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?

igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

KMOP-2009-5.2.1/A Pest megyei településközpontok fejlesztése.

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2010. május 28. 11.00 óra.

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2010. június 18. 11.00 óra

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)

igen [x] nem [ ]

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció átvehető munkanapokon 09.00-13.00 óra között Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. Polgármesteri Iroda, Titkárság) a jelen ajánlattételi felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártának napján 09-13.00 óra között. Amennyiben Ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, úgy az Ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül – az ellenérték megfizetésének igazolását követően – azt postai úton megküldi. A dokumentáció másra nem ruházható.

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1-10.

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra.

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?

igen [x] nem [ ]

V.7) Egyéb információk:

1. Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.

2. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, a 10% feletti alvállalkozó és az erőforrás szervezet azon képviselőinek aláírási címpéldányát, akik az ajánlatban nyilatkozatot tesznek.

3. Az ajánlatok benyújtásának címe: Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47. Polgármesteri Iroda Titkárság. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 3 példányban (egy eredeti és két, az eredetivel minden azonos tartalmú másolati példány), roncsolás mentesen, nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással ellátva, zárt csomagolásban, az „Ajánlat az arculatfejlesztés Pilis Város központjában tárgyú közbeszerzési eljárásban", a részajánlat tárgyának megnevezésével és a „Határidő előtt nem bontható fel!” felirat csomagoláson való feltüntetésével kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat „Eredeti” és „Másolati” példánya között eltérés van, az Ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti irányadónak.

4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidőtől 60 napnál nem régebbi cégkivonatot. Amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolatát is csatolni kell.

5. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy a Kbt. 91. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.

7. Az Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ában foglaltak szerint, hiánypótlási lehetőséget biztosít.

8. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni.

9. Az Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2010. április 20-án 10.00 órai kezdettel. Találkozás Pilis Város Polgármesteri Hivatal parkolójában, 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.

10. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen beszerzés tárgyát képező beruházás akkor kerül megvalósításra, ha a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács is aláírta a beszerzés tárgyát képező, építési beruházás támogatására vonatkozó Támogatási Szerződést.

 

 

 

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/07 (év/hó/nap)

 


 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

 

A rész száma: 1 meghatározás: Pilis Város Polgármesteri Hivatal épületének részleges felújítása

 

 

 

1) A rész meghatározása

Pilis Város Polgármesteri Hivatal épületének részleges felújítása.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szószedet

 

Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy

45262690-4

 

 

3) Mennyiség vagy érték

Pilis Város Polgármesteri Hivatala épületének részleges felújítása 712,04 m2 területen, homlokzat vakolat felújítás, fűtési rendszer teljes körű felújítása, napkollektor rendszer részleges kialakítása.

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

 


 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma: 2 meghatározás: Móricz Zsigmond Közösségi Ház épületének részleges felújítása

 

 

 

1) A rész meghatározása

Móricz Zsigmond Közösségi Ház részleges felújítása.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szószedet

 

Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy

45260000-7

 

 

Kiegészítő tárgy(ak)

45321000-3

 

 

3) Mennyiség vagy érték

Móricz Zsigmond Közösségi Ház részleges felújítása tetőszerkezet teljes körű cseréjével, a meglévő homlokzati nyílászárók cseréjével, homlokzat hőszigeteléssel és új felületképzéssel összesen 158.89 m2 területen.

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

 


 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma: 3 meghatározás: Kármán József Városi Könyvtár épületének részleges felújítása

 

 

 

1) A rész meghatározása

Kármán József Városi Könyvtár részleges felújítása.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szószedet

 

Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy

45262690-4

 

 

Kiegészítő tárgy(ak)

45260000-7

 

 

 

45331100-7

 

 

3) Mennyiség vagy érték

Kármán József Városi Könyvtár részleges felújítása: 390,46 m2 területen.
Homlokzat felújítás, hőszigetelés, tetőszerkezet teljes cseréje, új tetőfedéssel. Két bejárat akadálymentesítése, mozgáskorlátozott WC kiépítése, fűtési rendszer átépítése.

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)