KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2022 augusztus
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Közbeszerzési eljárások - 5. Arculatfejlesztés - 5.1. Ajánlattételi dokumentáció
 

 

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

 

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

által kiírt,

 

„ARCULATFEJLESZTÉS PILIS VÁROS KÖZPONTJÁBAN

 

KÉ-7305/2010.

 

általános egyszerű közbeszerzési eljárás

 

 

PILIS

 

2010. április 12.

 

 

 

Pilis Város Önkormányzata (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. statisztikai jelzőszám: 15392103-8411-321-13, Tel.: 06/29 696-310, Fax: 06/29 696-320, e-mail: hivatal@pilis.hu) a közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 249. §-ában rögzítettek alapján, egyszerű közbeszerzési eljárást kezdeményez

 

„ARCULATFEJLESZTÉS PILIS VÁROS KÖZPONTJÁBAN

 

tárgykörben.

 

Az egyszerű közbeszerzési eljárás lebonyolításával, az Önkormányzat célja annak az Ajánlattevőnek a kiválasztása, aki az összességében legkedvezőbb ajánlatot teszi az Ajánlattételi Dokumentációban (továbbiakban: dokumentáció) és az Ajánlattételi Felhívásban (továbbiakban: felhívás) megadott szempontok alapján, valamint bizonyítja a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

 

Az eljárás során a közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseitől eltérni nem lehet, tekintettel arra a kötelezettségre, - amely az Önkormányzatnak, a jogszabályban meghatározott értékhatárt meghaladó beszerzéseire fennáll.

 

 

 


II. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

 

 

 

 

Építési beruházás

[x]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

Árubeszerzés

[ ]

Szolgáltatás

[ ]

Építési koncesszió

[ ]

Szolgáltatási koncesszió

[ ]

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Pilis Város Önkormányzata

Postai cím: Kossuth L. u. 47.

Város/Község
Pilis

Postai irányítószám:

2721

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Szabó Márton polgármester

Telefon:
06 29 498-142

E-mail:
hivatal@pilis.hu

Fax:
06 29 696-320

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pilis.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

 

 

További információk a következő címen szerezhetők be:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

 I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 

 

Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [x]

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

 

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

 

 

[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

 

 I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

 

 

[ ] Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

 

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Arculatfejlesztés Pilis Város központjában.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [ ] Szolgáltatás

[x] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

 

 

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

2721 Pilis Város közigazgatási területe

NUTS-kód HU10

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]

Keretmegállapodás megkötése [ ]

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

I. rész: Pilis Város Polgármesteri Hivatal épületének részleges felújítása.
II. rész: Móricz Zsigmond Közösségi Ház épületének részleges felújítása.
III. rész: Kármán József Városi Könyvtár épületének részleges felújítása.
IV. rész: Gubányi Károly Ált. Isk. (Szabadság tér 1.) épületének részleges felújítása.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szószedet

 

Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy

45262690-4

 

 

Kiegészítő tárgy(ak)

45331100-7

 

 

 

45260000-7

 

 

 

45321000-3

 

 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre [ ]

egy vagy több részre [x]

valamennyi részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

I. sz. rész: Pilis Város Polgármesteri Hivatal épületének részleges felújítása 712,04 m2 területen.
II. sz rész: Móricz Zsigmond Közösségi Ház épületének részleges felújítása 158,89 m2 területen.
III. sz. rész: Kármán József Városi Könyvtár épületének részleges felújítása 390,46 m2 területen.
IV. rész: Gubányi Károly Ált. Isk. (Szabadság tér 1.) épületének részleges felújítása 2116,18 m2 területen.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

 

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

befejezés 2010/12/15 (év/hó/nap)

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

A szerződést késedelmes teljesítési, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér biztosítja, amelyek tekintetében a 162/2004. (V. 21.) Korm. rend. 8. § (5)-(7) bekezdés rendelkezései irányadók. Ezek mértékének és alapjának részletes meghatározását az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Ajánlatkérő a nettó vállalási díj 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, amennyiben azt ajánlattevő igényli. Az előleg az ajánlattevő teljesítését követően kibocsáto