KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Közbeszerzési eljárások - 3. Attila úti óvoda konyhájának felújítása - 3.6. Szerződés teljesítése
 

Közbeszerzési Értesítő száma:

2010 / 103

Ajánlatkérő:

Pilis Város Önkormányzata

Nyertes ajánlattevő:

Szilasi és Társa Kft.;Viharsarok Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.

Teljesítés helye:

2721 Pilis, Kávai út 19., Attila u. 8.

Beszerzés tárgya:

Építési beruházás

Eljárás fajtája:

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetmény típusa:

tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ

CPV kód:

45111100-9;45431000-7;45430000-0;45310000-3;45000000-7;39221000-7

Közzététel dátuma:

2010/09/01/

Iktatószám:

21983/2010

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

 

Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

Általános közszolgáltatások

Rövid tartalom:

Felújítás és eszközbeszerzés a pilisi Kávai és Attila úti óvoda konyhájában.

Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

 

6 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: Pilis Város Önkormányzata

Postai cím: Kossuth L. u. 47.

Város/Község: Pilis

Postai irányítószám: 2721

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Szabó Márton polgármester

Telefon: 06 29 498-142

E-mail: hivatal@pilis.hu

Fax: 06 29 696-320

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pilis.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: Szilasi és Társa Kft.

Postai cím: Liszt Ferenc út 13/a.

Város/Község: Fegyvernek

Postai irányítószám: 5231

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):

 

Hivatalos név: Viharsarok Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.

Postai cím: Luther u. 17.

Város/Község: Békéscsaba

Postai irányítószám: 5600

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

xÁltalános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Felújítás és eszközbeszerzés a pilisi Kávai és Attila úti óvoda konyhájában.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

xÉpítési beruházás

xKivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

2721 Pilis, Kávai út 19., Attila u. 8.

NUTS-kód HU10

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2010/05/19 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

I. rész: pilisi Attila úti óvoda konyhájának vízszerelési munkái, csempézés, járólap lerakás, festés, mázolás, hideg-melegvizes kézmosó, és padlóösszefolyó kiépítése. Az Attila úti óvodában a felújítás összesen 58 m2-t érint.
II. rész: a pilisi Kávai úti és Attila úti tagóvoda működése vonatkozásában 208 db konyhai eszköz, gép, berendezés beszerzés és beszerelése.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45111100-9  

További tárgyak:

45431000-7
45430000-0
45310000-3
45000000-7
39221000-7
  

II.2) A közbeszerzés értéke

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Érték (arab számmal) 4 550 861

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

II.3) A szerződés időtartama

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés: (év/hó/nap)

befejezés: 2010/08/31 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a)

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b)

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem

II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség

I. rész: pilisi Attila úti óvoda konyhájának vízszerelési munkái, csempézés, járólap lerakás, festés, mázolás, hideg-melegvizes kézmosó, és padlóösszefolyó kiépítése. Az Attila úti óvodában a felújítás összesen 58 m2-t érint.
II. rész: a pilisi Kávai úti és Attila úti tagóvoda működése vonatkozásában 208 db konyhai eszköz, gép, berendezés beszerzés és beszerelése.

II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege

[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]

Érték (arab számmal) 4 550 861

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos eljárás

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat x

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/02/22 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 3573 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/07/07 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 13225 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

 

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

IV.1) Szerződésszerű teljesítés

IV.1.1)

A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

IV.2) Szerződésszerű részteljesítés

IV.2.1)

A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

IV.3) Szerződés módosítása

IV.3.1)

A szerződést módosították-e? nem

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A hirdetmény tartalmával a nyertes ajánlattevők egyettértenek.

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/22 (év/hó/nap)