KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
 

Slovenska Samosprava Mesini Mesto Pilis

 

Pilis gazdag történelmi múlttal és emlékekkel rendelkező település. A különböző népcsoportok keletről nyugat felé történő vándorlási útvonala mentén alakult ki az ősi település. A török időket hosszú évekig átvészelte, azonban az 1592-es évben elpusztult és hosszú időre lakhatatlanná vált.Az 1722-es év utáni újratelepítése Beleznay János nevéhez fűződik, aki Grassalkovich Zsuzsannát feleségül véve öröklés jogán Pilisre került, és közösen kezdték meg a település felvirágoztatását. A Nyitra megyei Ürmény (Mojmírovce) községben 1722. május 24-én feleségével együtt írták alá azt a megállapodást, melynek során tömegesen jöttek a szlovák ajkú betelepülők-a mi őseink-Pilisre.A családokkal együtt érkezett az első tanító pár, evangélikus lelkészünk is: Apostoli András. Az iskolában szlovák nyelvű tanítás folyt egy tanítóval. A vezetőségi tagok közül még sokan tanultak 1956-ig szlovák nyelvet a településen. A mi tanárunk Leskó Sándorné volt, akitől sok népszokást, dalt tanultunk.A birtokos család református volt, azonban igyekezett a hívek kedvében járni azzal, hogy felépítették a ma már országos hírű evangélikus templom ősét. Az evangélikus hívők a 60-as években szlovák énekeskönyvből énekeltek a templomban, ma is őrizzük ezeket az emlékeket. A szlovák találkozókon napjainkban is egy-egy lelkész kétnyelvű istentiszteletet tart, melyek alakalmával főleg az idősebb korosztály szívesen énekel, imádkozik együtt.

1978-ban alakult a Vidám Tavasz Klub, amely összefogja a város idősebb embereit. A közösségben folyamatosan ápolják a szlovák hagyományokat, műsorokat tartanak, fellépnek a térségi illetve országos rendezvényeken. Összegyűjtötték a szlovák tájház alapanyagát, melyet már kiállítottak, azonban megfelelő épület hiánya miatt ezeket otthonaikban őrzik.

A szlovák nyelv, kultúra, barátság, rokoni kapcsolatok a betelepítés óta is folyamatosan a két nemzet közötti jó kapcsolatot jelentik. A helyi lakosság kezdeményezésére baráti kapcsolat jött létre: a szlovák Gúta várossal, Tardoskedd labdarúgóival, a családok évtizedek óta szívesen látják vendégül a Dolinában az őshaza lakóit. A közelmúltban is sikeres rendezvény volt a szlovák nemzetiségi hagyományőrző Falunap Pilisen, ahol a hasonló hagyományokat őrző települések mutatkoztak be.

Pilis község 2005-ben város lett. Az erre való pályázati anyag összeállítása újra fellelkesített bennünket, hogy létre kellene hozni a szlovák önkormányzatot. Ehhez sok bíztatást kaptunk a a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesület vezetőségétől és a pilisi polgároktól.

 

A 2014. október 12-ei választáson 4 tagú szlovák nemzetiségi önkormányzat került megválasztásra, melynek tagjai a következők: Sedró János - elnök,

                               Pintér Erzsébet - képviselő

                               Vrabecz Jánosné - képviselő

                               Simó Istvánné - képviselő

Célunk: A szlovák kulturális hagyományok őrzése, átörökítése, nemzetiségi önkormányzatokkal, klubokkal való együttműködés. A szlovákiai ősi településekkel való szorosabb baráti szálak elmélyítése. Az ifjúság nemzetiségi hagyományainkkal (tánc, ének, nyelv) való megismertetése.

Az elmúlt időben a Városi Önkormányzattól egy kultúrált iroda helyiséget kaptunk, melyet köszönettel fogadtunk. Az irodánkba szeretettel várjuk azokat a pilisi lakosokat, akik a szlovák kultúra fennmaradása érdekében segíteni, résztvenni akarnak.

 

Elérhetőség: levélcím: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.

                      fogadó órák: csütörtökönként : 08.00-12.00

                      telefon: 06-20/665 2691