KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Szerverzetek - Alapítványok - "Segítünk" Alapítvány
 

Az alapítvány neve: „SEGÍTÜNK” a Gubányi Károly Általános Iskola Alapítványa

Az alapítvány székhelye: 2721. Pilis, Kossuth L. u.30.

Az Alapítvány telephelyei: 2721. Pilis, Szabadság tér 1.

Adószám: 18676893-1-13

 

Az Alapítvány céljai

 

Az Alapítvány közvetlenül vagy az iskolán keresztül támogatja az intézmény székhelyén -2721. Pilis, Kossuth L. u. 30. és a
2721 Pilis, Szabadság tér 1. szám alatti telephelyen tanuló diákokat.

 • tanórán kívüli foglalkozások, tehetséggondozó szakkörök szervezésének támogatása,
 • kiváló tanulmányi eredményeket elért tanulók elismerése, támogatása,
 • tanulmányi- és sport versenyek szervezése, versenyeken való részvétel feltételeinek megteremtése, - utazási költségek fedezése,
 • hátrányos helyzetű tehetséges tanulók támogatása,
 • számítástechnikai informatikai ismeretek oktatásának bővítése, korszerűsítése,
 • belföldi és külföldi cserekapcsolatok, tapasztalatszerző utazások, tanulmányi kirándulások támogatása,
 • kiemelkedő eredményeket elért pedagógusok és más iskolai dolgozók elismerése, támogatása,
 • az iskolából nyugállományba vonult pedagógusok eseti támogatása.

 

Az alapítók az ismertetett célokat elfogadó és támogató szülőket, bel- és külföldi gazdálkodó és társadalmi szervezeteket, a kutató és művészeti műhelyeket, az iskola volt diákjait, a volt és jelenlegi pedagógusokat, a magyar szellemi és kulturális élet jeles személyiségeit csatlakozásra hívja fel!

A támogatás formái lehetnek:

Ösztöndíjak és pályázatok kiírása, eseti dologi vagy pénzbeli juttatások, vagy bármilyen egyéb mód, amely az alapítványi célok elérését szolgálja.

Az Alapítvány mentes minden politikai, ideológiai, hitbeli vagy egyéb kizárólagosságtól. Független a pártoktól, azoktól támogatást nem kap. Országgyűlési képviselő jelöltet jelen rendelkező nyilatkozatot megelőző utolsó választáson nem állított és nem támogatott, valamint ezt jelen Alapító Okiratban teljességgel kizárja.

Az Alapítvány működése során kerüli az emberek bármilyen megkülönböztetését, származásuk vagy egyéb okok alapján.

 

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége:

Az Alapítvány által a fentiek szerint végzett közhasznú tevékenységek a 2011. évi CLXXV. törvény  34. § (1) bek. értelmében az alábbiak:

 1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Általános iskolai program keretében folyó nevelés- oktatás,fejlesztő nevelés- oktatás, a többi gyermekkel,tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelésű gyermekek, tanulók iskolai nevelése- oktatása 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§ (1) bek. a/-u/
 2. Sport; az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése,hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatása 2004. évi I. törvény a sportról 49.§ c/-e/.

 

Az Alapítvány szervezete

Az Alapítvány szervei:- a kuratórium
 - az irodavezető 

 • A kuratórium tagjait, elnökét az alapítók kérik fel és bízzák meg. A kuratórium 3 (három) tagból áll. A kuratóriumot az elnök vezeti. 
 • A kuratórium tagjai külön nyilatkozatban vállalják a kuratóriumi tagságot.
 • A kuratórium működési helye: az Alapítvány székhelye.
 • A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülést tart. A kuratórium határozatképes, ha a tagoknak a fele jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és új szavazást kell tartani. A kuratórium üléseit az elnök hívja össze és vezeti le.
 • A kuratóriumi tagság megszűnik:
  • az Alapítvány megszűnésével,
  • a tag lemondásával,
  • a tag halálával,
  • a tag visszahívásával,
  • a kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.

A tagság megszűnése esetén az alapítók új tagokat jelölhetnek ki.

 

A kuratórium tagjainak neve és lakcíme:

Elnök: Orosz Zoltánné - 2721 Pilis, Tölgyfa utca 4.

Tag: Hanákné Reis Marianna - 2721 Pilis, Rákóczi út 20.

Tag: Gajdos Tünde - 2721 Pilis, Kávai út 63/A