KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORM?CI?K
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk

ESEMÉNYNAPTÁR
2019 augusztus
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
ÁLLáSPáLYáZAT JEGYZőKöNYVVEZETő - ÜGYKEZELőI MUNKAKöRRE
 
Jelentkezési határidő: 2019. május 28.

Pilisi Polgármesteri Hivatal

 
Jegyzőkönyvvezető - Ügykezelői munkakör betöltésére pályázatot ír ki. 
 
Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
 • 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 • Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testülete, illetve Bizottságai ülésein készült hangfelvétel gépelése, jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása, valamint a jegyzőkönyvek elkészítése és továbbítása az illetékes szervezetek felé.

Pályázati feltételek:
 • - Magyar állampolgárság
 • - Cselekvőképesség
 • - Büntetlen előélet
 • - Középiskola/Gimnázium, gép- és gyorsírói iskolai végzettség
 • - Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 
 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • - Önkormányzatnál eltöltött szakmai tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • - Felhasználói szintű speciális számítógépes ismeretek (ASP rendszer, Globamax rendszer)
 • - Ügykezelői vizsga/közigazgatási alapvizsga megléte

 Elvárt kompetenciák:
 • - Megbízhatóság
 • - Pontosság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz (45/2012 (III.20.) Korm. rend. szerinti) 
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok egyszerű másolata
 • Erkölcsi bizonyítvány vagy igényléséről szóló átvételi igazolás
 • Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséről (önéletrajz megőrzési határidejéről).

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tyukodi - Bihari Zsuzsanna aljegyző nyújt a 06-29/696-311-es telefonszámon.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

A jelentkezés módja:
 - Postai úton, a pályázatnak a Pilisi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/1159-10/2019, valamint a munkakör megnevezését: Jegyzőkönyvvezető - Ügykezelő
 
vagy
 

-  Elektronikus úton Horváthné Turi Anita munkaügyi ügyintéző részére a h.turi.anita@pilis.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje:  2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat kiírója a pályázókat személyesen is meghallgathatja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilis.hu honlapon szerezhet. 

Melléklet: Adatkezelési hozzájárulás