KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2021 December
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
 
Adóváltozásokról a 2021. évben

Gépjárműadó változások

  
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-ig befizetni 2021. évben.
 
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.
 
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.
 
2021-ben a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.
 
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.
(forrás: https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html
 
A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben– az adókötelezettség megállapítása, az adó beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása- az adóhatósági feladatokat továbbra is Pilis Város Önkormányzati Adóhatósága végzi.
 
Ennek megfelelően a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az alábbi önkormányzati adószámlára kell megfizetni:
 
Pilis Város Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla: 11742238-15392103-08970000
 
Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.
 
2021. január 1-jét követően az új mentességre vagy adókedvezményre jogosító körülményekről kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben nem szükséges, amelyekben a járműnyilvántartásából az adókedvezményre való jogosultság ténye megállapítható.
 
Az ezzel kapcsolatos információk az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők.

 
Helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának szabályai

 
2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál kell benyújtani a helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.
 
2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint – a helyi iparűzési adó bevallásukat nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani. Így a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ lesznek elérhetőek, melyeket az ÁNYK program használatával kell kitölteni.
 
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatók.
 
Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalanynak (vállalkozó) van lehetősége arra, hogy az adóbevallását papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz nyújtsa be, mivel e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. A nyomtatványok 2021. januárjától lesznek elérhetők honlapunkon. (www.pilis.hu)
 
Fontos, hogy az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is változatlanul Pilis Város Önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell teljesíteni: 11742238-15392103-03540000
 

Kommunális adó

 
A kommunális adóban, sem annak mértékében, sem annak megfizetésének módjában nem történt változás. A belterületi lakás, telek után adótárgyanként 15.000,- Ft/év összeget kell fizetni. Külterületen csak építmény után kell fizetni adótárgyanként évenként 13.000,- Ft-ot. Azon magánszemély, aki egyedül álló és az adóévet megelőző évben betölti a 70. életévét, az adóévben a kommunális adó összegéből 50% kedvezményben részesül.

Fizetési határidők:
I.      részlet 2021. március 16.
II.      részlet 2021. szeptember 15.

Számlaszám:
Pilis Város Önkormányzat Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla:
11742238-15392103-02820000
 
Helyi adóztatási, adóbevallási, adatbejelentési nyomtatványok a Pénzügyminisztérium honlapján elérhetőek.
 
Amennyiben a fizetési kötelezettséget átutalással teljesíti az Adózó, úgy a közlemény rovatban a könyvelési azonosítót feltüntetni szíveskedjen!