KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2021 február
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
ÁLLáSPáLYáZAT SZOCIáLIS üGYINTéZő áLLáSRA
 
Jelentkezési határidő: 2021. március 05.

Pilisi Polgármesteri Hivatal

Szociális Iroda

 

Szociális Ügyintézői munkakör betöltésére pályázatot ír ki

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű Munkatörvénykönyve alá tartozó jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős 

Munkavégzés helye:

Pest megye, 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47-49. 

Ellátandó feladatok:

szociális ügyintézői munkakör 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályok, illetve a helyi rendeletek alapján szociális igazgatási és gyermekvédelmi feladatok ellátása, települési támogatásokkal kapcsolatos eljárások lebonyolítása, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások. 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet
- középiskola/gimnázium vagy felsőfokú (főiskolai/egyetemi) végzettség,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- jó kommunikációs készség a támogatást igénylők irányába,
- közigazgatásban szerzett gyakorlat.

Pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:

- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerint
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok egyszerű másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséről 

Próbaidő: 3 hónap 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 05. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jenei Ivett Szociális Irodavezető nyújt, a 06-29-696-316 -os telefonszámon. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Jogállás, illetmény és juttatások:

jogállásra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései irányadók

illetmény: az ügyintéző munkabére az Mt.-ban meghatározottak szerint az önkormányzat tárgyévi költségvetésének figyelembevételével kerül megállapításra.

egyéb juttatások: cafetéria, folyószámla költségtérítés

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton zárt borítékban a Pilisi Polgármesteri Hivatalnak (2721 Pilis, Kossuth L.u.47-49.) címezve lehet megküldeni vagy – munkaidőben- személyesen lehet benyújtani a Pilis, Kossuth L.u.47-49. szám alá. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „Pályázat szociális ügyintézői álláshelyre”.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázókat személyesen is meghallgathatja.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – indoklás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

Melléklet: Adatkezelési hozzájárulás