KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2021 június
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
ÁLLáSPáLYáZAT CSERNAI PáL KöZöSSéGI KöZPONT VEZETőI áLLáSRA
 
Jelentkezési határidő: 2021. május 25.

PilisVáros Önkormányzata
 

Csernai Pál Közösségi Központ Vezetői munkakör betöltésére pályázatot ír ki. 
 
 
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2721 Pilis, Gubányi Károly út 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Csernai Pál Közösségi Központ teljeskörű üzemeltetése.

Pályázati feltételek:
 • - Középiskola/gimnázium, érettségi,
 • - Magyar állampolgárság,
 • - Cselekvőképesség,
 • - Bűntetlen előélet.

 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • - Felsőfokú végzettség,
   - Közművelődési szakképzettség,
   - Andragógus-művelődésszervező, kulturális rendezvényszervező végzettség,
   - Több éves szakmai tapasztalat,
   - B kategóriás jogosítvány,
   - Pilisi lakóhely.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz 
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok egyszerű másolata
 • Motivációs levél
 • Vezetői koncepció a Csernai Pál Közösségi Központ működtetésére - szakmai, pénzügyi, szervezeti felépítésére - éves programterv formájában, a vonatkozó jogszabályok és a Közművelődésről szóló helyi rendelet figyelembe vételével
 • Szakmai gyakorlat igazolása
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséről

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06-29/696-310-es telefonszámon kérhető.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.

Jogállás, illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Munka Törvénykönyve szabályai az irányadók. A munkáltatói jog gyakorlója a polgármester. Díjazás megegyezés szerint.

A jelentkezés módja:
A pályázatot postai úton Pilis Város Önkormányzata, 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49. címre kell benyújtani, feltüntetve „Közművelődési pályázat” jeligét.   

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázat kiírója a pályázókat személyesen is meghallgathatja. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilis.hu honlapon szerezhet.

Melléklet: Adatkezelési hozzájárulás