KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2021 December
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
ÁLLáSPáLYáZAT HATóSáGI éS MűSZAKI üGYINTéZő áLLáSRA
 
Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 26.

Pilisi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Műszaki Iroda

 
Hatósági és Műszaki ügyintéző munkakör betöltésére pályázatot ír ki. 
 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozott idejű helyettesítés GYED/GYES-en lévő ügyintéző távollétéig tartó közszolgálati jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.

A munkakörhöz tartozó feladatkörök:
Műszaki és igazgatási ügyintézői feladatok.

Ellátandó feladatok:
20/2012 (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. Hatósági feladatkör

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:
Az Építésügyi információs pont szolgáltatással kapcsolatos feladatok: kezeli a ETDR felületet, az építéshatóságok részére megküldi az építési nyilvántartásban lévő iratokat, tájékoztatást nyújt a lakosság részére a helyi építési szabályzattal és a településképi rendelettel összhangban, belföldi jogsegély kérdésekben a hatóságok részére információt szolgáltat, nyilvántartásba teszi az építéshatóság döntéseit, gondoskodik az építésügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról, belső irattár vezetése, határozatok, műszaki rajzok és alapiratok egy példányának tervtárba helyezése helyrajzi szám, utcanév, házszám és tulajdonos szerint, jegyző feladatkörébe utalt szakhatósági állásfoglalásokat döntésre, aláírásra előkészíti. Az önkormányzat feladatkörébe tartozó közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulásokat döntésre előkészíti, behajtási engedélyeket döntésre előkészíti, a fakivágási engedélyeket döntésre előkészíti, hatósági bizonyítványt ad ki 3,5 tonnánál nehezebb gépjárművek esetében a tárolás telephelyét illetően. Közreműködik az önkormányzati beruházások előkészítésében és lebonyolításában. Előterjesztést készít a Képviselő-testületi és bizottsági ülésekre. Kezeli a Polgármester feladatkörébe tartozó településképi véleményezési eljárás ETDR felületét. A beérkező kérelmek iktatásáról gondoskodik, Használja az ASP rendszert. Kezeli a TAKARNET szolgáltatást. Adatot szolgáltat az Önkormányzati vagyonkatasztert kezelő megbízottnak a beruházásokról és az önkormányzati vagyont érintő változásokról.
 

Pályázati feltételek:
 • - Főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi,  társadalomtudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
 • - Magyar állampolgárság,
 • - Cselekvőképesség,
 • - Bűntetlen előélet,
 • - Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • - Felsőfokú képesítés, építész/építőmérnöki szakképzettség
  - Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  - Felhasználói szintű ASP rendszer használata.

Elvárt kompetenciák:
- Önálló munkavégzés,
- Csapatszellem,
- Rugalmasság.
 •  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Fényképpel ellátott részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz a 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok egyszerű másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséről

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Turi Anita nyújt a 06-29/696-310 140-es mellék telefonszámon.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat, az Önkormányzat 2021. évi költségvetése az irányadók!

A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Pilisi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/114-22/2021, valamint a munkakör megnevezését: Hatósági és Műszaki ügyintéző;
 
vagy 
 
- Elektronikus úton Horváthné Turi Anita részére a hr@pilis.hu  e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30. 
 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat kiírója a pályázókat személyesen is meghallgathatja. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilis.hu honlapon szerezhet.

Melléklet: Adatkezelési hozzájárulás