KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2022 augusztus
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
ÁLLáSPáLYáZAT TERüLETI VéDőNő áLLáSRA
 
Jelentkezési határidő: 2021. október 15.

Pilis Város Önkormányzata
Védőnői Szolgálata

 
Területi védőnő munkakör betöltésére pályázatot ír ki 2 fő részére. 
 
Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
 • 2721 Pilis, Szent István park 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 • Nővédelem, várandós anyukák gondozása, a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás. Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védőnői feladatok ellátása, az oktatási intézménybe nem járó, tanköteles korú gyermekek gondozása. Családgondozás, az egyéni és közösségi egészségfejlesztés, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában történő részvétel.

Pályázati feltételek:
 • - Főiskola, védőnői szakképesítés
 • - Magyar állampolgárság
 • - Büntetlen előélet
 • - Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz (45/2012 (III.20.) Korm. rend. szerinti) 
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok egyszerű másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséről (önéletrajz megőrzési határidejéről).

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) 256/2013 (VII.05.) Korm. rendelet az irányadók.

A jelentkezés módja:
-  Elektronikus úton Horváthné Turi Anita személyügyi és munkaügyi ügyintéző részére a hr@pilis.hu e-mail címen keresztül.
vagy 

- Postai úton, a pályázatnak a Pilis Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/114-24/2021, valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Turi Anita személyi és munkaügyi ügyintéző nyújt a 06-29/696-310/140-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:  2021. október 31.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázókat személyesen is meghallgathatja. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilis.hu honlapon szerezhet. 

Melléklet: Adatkezelési hozzájárulás