KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2022 augusztus
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
ÁLLáSPáLYáZAT ADóIGAZGATáSI üGYINTéZő áLLáSRA
 
Jelentkezési határidő: 2021. október 03.

Pilisi Polgármesteri Hivatal
 

Adóigazgatási ügyintéző munkakör betöltésére pályázatot ír ki. 
 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellatandó feldatkörök:
Adóigazgatási ügyintézői feladatok

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:
Az építményadóval, talajterhelési díjjal, fizetési könnyítésekkel kapcsolatos feladatok teljes jörű ügyintézése, adatszolgáltatások és kapcsolattartási feladatok a társhatóság és a Magyar Államkincstár felé, végrehajtásokkal kapcsolatos feladatok teljes körű ügyintézése, törzsadat karbantartás.
 

Pályázati feltételek:
 • - Középiskola/gimnázium,
 • - Magyar állampolgárság,
 • - Cselekvőképesség,
 • - Bűntetlen előélet,
 • - Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • - Közgazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés,
  - Közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  - Közigazgatási alapvizsga megléte,
 • - ASP szakrendszer (adó) felhasználói szintű ismerete.

Elvárt kompetenciák:
- Önálló munkavégzés,
- Csapatszellem,
- Rugalmasság.
 •  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Fényképpel ellátott részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz a 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet szerint
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok egyszerű másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséről

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 03.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Turi Anita személyügyi és munkaügyi ügyintéző nyújt a 06-29/696-310 telefonszám 140-es mellékén.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat, az Önkormányzat 2021. évi költségvetése az irányadók!

A pályázat benyújtásának módja:
 - Elektronikus úton Horváthné Turi Anita személyügyi és munkaügyi ügyintéző részére a hr@pilis.hu  e-mail címen keresztül. 
 
vagy 
 
 - Postai úton, a pályázatnak a Pilisi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/114-25/2021, valamint a munkakör megnevezését: Adóigazgatási ügyintéző. 

A pályázat elbírálásának határideje:  2021. október 07.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázat kiírója a pályázókat személyesen is meghallgathatja. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilis.hu honlapon szerezhet.

Melléklet: Adatkezelési hozzájárulás