KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2021 December
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
ÁLLáSPáLYáZAT PéNZüGYI-SZáMVITELI ÜGYINTéZő I. áLLáSRA
 
Jelentkezési határidő: 2021. október 17.

Pilisi Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

 
Pénzügyi - Számviteli ügyintéző munkakör betöltésére pályázatot ír ki. 
 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2023. 12. hóig (amely meghosszabbítható) tartó közszolgálati jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.
 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.07.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatok:
 
29/2012. (III.07.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör 

Ellátandó feladatok: 
 
Pénzügyi és számviteli feladatok 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése, naprakész könyvelése, bizonylatolása, nyitó és zárlati teendők ellátása. A beérkező számlák összekapcsolása szerződéssel, rendeléssel. Beérkeztetés (iktatás) után utalványlapok kiállítása, előkészítése pénzügyi teljesítésre. A számlák kontírozása az ASP integrált pénzügyi rendszer Kaszper moduljában. A rendelkezésre álló keretek folyamatos figyelemmel kísérése, tervtől való eltérés esetén a gazdálkodási irodavezető tájékoztatása. Év végi egyeztetések az ASP integrált pénzügyi rendszer leírásainak megfelelően. Az Önkormányzat és intézmények szerződéseinek, lejáratainak, azok meghosszabbításának, esetleg felmondásainak előkészítése, figyelemmel kísérése, szerződések nyilvántartása. Érvényesítési feladatok ellátása a központi és helyi jogszabályok előírásainak, valamint a település Polgármestere és a Polgármesteri Hivatal Jegyzője által kiadott belső szabályzatoknak megfelelően.
 
Pályázati feltételek:
 • - Középiskola/gimnázium,
 • - Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • - Magyar állampolgárság,
 • - Cselekvőképesség,
 • - Bűntetlen előélet,
 • - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • - I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, jogi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • - II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettségés gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
 • - Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • - Mérlegképes könyvelői szakképzettség államháztartási szakon,
 • - Költségvetési szervnél hasonló munkakörben szerzett szakmai, pénzügyi gyakorlat, tapasztalat,
 • - ASP rendszer ismerete.
 
Elvárt kompetenciák:
 • - Jó szervezőkészség,
 • - Önálló munkavégzés, pontosság, precizitás,,
 • - Terhelhetőség,
 • - Csapatmunka,
 • - Elkötelezettség, megbízhatóság. 
 
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet szerint
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok egyszerű másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséről

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 17.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Tünde Gazdálkodási Irodavezető nyújt a 06-20/362-7030-as telefonszámon.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat, az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előírásai az irányadók!

A pályázatok benyújtásának a módja:
 - Elektronikus úton, Horváthné Turi Anita személyügyi és munkaügyi ügyintéző részére a hr@pilis.hu e-mail címen keresztül. 
 
vagy 
 
 - Postai úton, a pályázatnak a Pilisi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/114-27/2021, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi - számviteli ügyintéző.
 

A pályázat elbírálásának határideje:  2021. október 22. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat kiírója a pályázókat személyesen is meghallgathatja. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilis.hu  honlapon szerezhet.

Melléklet: Adatkezelési hozzájárulás