KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2021 December
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
ÁLLáSPáLYáZAT PéNZüGYI-SZáMVITELI ÜGYINTéZő II. áLLáSRA
 
Jelentkezési határidő: 2021. október 17.

Pilisi Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

 
Pénzügyi - Számviteli ügyintéző munkakör betöltésére pályázatot ír ki. 
 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2023. 10. hóig (amely meghosszabbítható) tartó közszolgálati jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.
 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.07.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatok:
 
29/2012. (III.07.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör 

Ellátandó feladatok: 
 
Pénzügyi és számviteli feladatok 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A beérkező számlák összekapcsolása szerződéssel, rendeléssel, panaszok ügyintézése, szerződésnyilvántartás vezetése. Beérkeztetés (iktatás) után utalványlapok kiállítása, előkészítése pénzügyi teljesítésre. A számlák kontírozása az ASP integrált pénzügyi rendszer Kaszper moduljában. Hitelintézettel való kapcsolattartás, adminisztratív feladatok elvégzése. Pénztárellenőri feladatok ellátása, tárgyi eszközök nyilvántartása, statisztikák elkészítése, kiküldetések, útnyilvántartás elszámolása.
 
Pályázati feltételek:
 • - Középiskola/gimnázium,
 • - Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • - Magyar állampolgárság,
 • - Cselekvőképesség,
 • - Bűntetlen előélet,
 • - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • - I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, jogi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • - II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettségés gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
 • - Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • - Mérlegképes könyvelői szakképzettség államháztartási szakon,
 • - Költségvetési szervnél hasonló munkakörben szerzett szakmai, pénzügyi gyakorlat, tapasztalat,
 • - ASP rendszer ismerete.
 
Elvárt kompetenciák:
 • - Jó szintű szervezőkészség,
 • - Önálló munkavégzés, pontosság, precizitás,,
 • - Terhelhetőség,
 • - Csapatmunka,
 • - Elkötelezettség, megbízhatóság. 
 
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet szerint
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok egyszerű másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséről

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 17.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Tünde Gazdálkodási Irodavezető nyújt a 06-20/362-7030-as telefonszámon.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat, az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előírásai az irányadók!

A pályázatok benyújtásának a módja:
 - Elektronikus úton, Horváthné Turi Anita személyügyi és munkaügyi ügyintéző részére a hr@pilis.hu e-mail címen keresztül. 
 
vagy 
 
 - Postai úton, a pályázatnak a Pilisi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/114-26/2021, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi - számviteli ügyintéző.
 

A pályázat elbírálásának határideje:  2021. október 22. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat kiírója a pályázókat személyesen is meghallgathatja. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilis.hu  honlapon szerezhet.

Melléklet: Adatkezelési hozzájárulás