KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2022 május
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
FELHíVáS
 
Pilis városában házi gyermekorvosi praxis betöltésére

Pilis Város Önkormányzata (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.) gyermekháziorvost keres tartósan betöltetlen, 1. számú házi gyermekorvosi körzetébe.
Gyermekorvosi rendelő címe: 2721 Pilis, Szent István park 1.

A városban az alapellátási ügyeleti szolgálatot gazdasági társaság működteti.
A meghirdetett körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.

Ellátandó feladatok:
– házi gyermekorvosi és iskolaorvosi tevékenység (a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak szerint),
– területi ellátási kötelezettséggel,
– vállalkozási formában,
– az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján.

Jelentkezési feltételek:
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt feltételek megléte.

Jelentkezéshez benyújtandó iratok:
• részletes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata.

Jelentkezés benyújtásának határideje: folyamatos

Jelentkezés: Pilis Város Önkormányzat (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.)
benyújtásának módja:

– postai úton,
– személyesen,
– elektronikus úton (hr@pilis.hu).

Felvilágosítás Gelencsérné Csorba Tünde személyügyi és munkaügyi ügyintézőtől kérhető a 06-30/399-6069 telefonszámon.
A jelentkezőkkel a jelentkezés benyújtása után azonnal felvesszük a kapcsolatot.

A jelentkezés elutasítása esetén az Önkormányzatot indokolási kötelezettség nem terheli.