KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 április
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
ÁLLáSPáLYáZAT HIVATALI KéZBESíTő áLLáSRA
 
Jelentkezési határidő: 2023. március 27.

Pilis Város Önkormányzata
 

Hivatali kézbesítő munkakör betöltésére pályázatot ír ki. 
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű, heti 40 órás  MT jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2721 Pilis. Kossuth Lajos út 47-49- Polgármesteri Hivatal
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Levelek és küldeményekházhoz történő kézbesítése kerékpárral a címzettek részére, a település kül- és belterületén. Elszámolás a küldeményekkel. Eseti portaszolgálati feladatok ellátása.  
 
Pályázati feltételek:
 • - Legalább alapfokú végzettség,
 • - Erkölcsi bizonyítvány,
 • - Bűntetlen előélet,
 • - Cselekvőképesség,
 • - Magyar állampolgárság
 • - Kerékpározás ismerete,
 • - Helyismeret.
 
Előny a pályázat során:
 • - Középfokú végzettség

Elvárt kompetenciák:
 • - Kiemelkedő kommunikáció és szervezőképesség,
 • - Pontosság, határidő betartása,
 • - Hatékony munkavégzés,
 • - Átlagon felüli munkabírás,
 • - Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért,
 • - Önálló munkavégzés.
 
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Fényképes önéletrajz (87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 • Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséről.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 27.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gelencsérné Csorba Tünde nyújt a 06-20/399-6069-es telefonszámon.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2023. április 01. napjától betölthető. A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázatok benyújtásának a módja:
 - Elektronikus úton Gelencsérné Csorba Tünde részére a hr@pilis.hu e-mail címen keresztül 
 
vagy 
 
 - Postai úton Pilis Város Önkormányzatának megküldésével (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: hivatali kézbesítő.
 
A pályázat elbírálásának határideje:  2023. március 31. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázókat a munkáltató személyesen is meghallgathatja. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Hiánypótlásra a pályázati határidő lejárta után nincs mód. A pályázónak a személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló, aláírt nyilatkozata hiányában a pályázat érdemben nem vizsgálható, érvénytelen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilis.hu  honlapon szerezhet.

Melléklet: Adatkezelési hozzájárulás