KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 április
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
ÁLLáSPáLYáZAT POLGáRMESTERI REFERENS áLLáS BETöLTéSéRE
 
Jelentkezési határidő: 2023. március 31.

Pilisi Polgármesteri Hivatal
 

Polgármesteri referens munkakör betöltésére pályázatot ír ki. 
 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.

Ellátandó feladatok:
Titkársági és polgármesteri referensi feladatok ellátása

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:
Titkársági feladatok teljes körű ellátása. Jó fogalmazó készség birtokában a napi levelezés, iktatás ellátása. Törvényességi felügyelettel való kapcsolattartás. A Képviselő-testület előterjesztéseinek elkészítésében, valamint a döntések végrehajtásában való közreműködés. Jegyzői és polgármesteri utasítások nyilvántartása. Vendégek, ügyfelek fogadása. Honlap és MikroDat rendszer kezelése. Pályázati és beszerzési eljárásokban közreműködés. A polgármester és a jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A Képviselő-testülettel és bizottságaival kapcsolatos szervezési feladatok ellátása. A polgármester tárgyalásainak, programjainak szervezése, előkészítése. Közreműködés a polgármesterhez érkező megkeresések kezelésében. Kapcsolattartás a hivatal szervezeti egységeivel, az önkormányzati intézményekkel, társaságokkal, alapítványokkal. Tárgyalásokról jegyzőkönyv, emlékeztető írása. Ügyfelekkel kapcsolattartás.
 

Pályázati feltételek:
 • - Középiskola/gimnázium,
 • - Magyar állampolgárság,
 • - Cselekvőképesség,
 • - Bűntetlen előélet,
 • - Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • - Gyakorlott szintű gépírás tudás,
 • - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • - Főiskola,
  - Közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  - Közigazgatási alapvizsga megléte,
 • - ASP és MikroDat rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:
- Önálló munkavégzés,
- Csapatszellem,
- Rugalmasság
- Elkötelezettség, megbízhatóság.
 •  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Fényképpel ellátott részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz a 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok egyszerű másolata
 • Motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséről

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gelencsérné Csorba Tünde személy- és munkaügyi ügyintéző nyújt a 06-29/696-310 telefonszám 140-es mellékén.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2023. április 12. napjától tölthető be.

Illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat, az Önkormányzat 2023. évi költségvetése az irányadók!

A pályázat benyújtásának módja:
- Elektronikus úton Gelencsérné Csorba Tünde részére a hr@pilis.hu e-mail címen keresztül 
 
vagy 

- Postai úton, a pályázatnak a Pilisi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Pilis/597-6/2023, valamint a munkakör megnevezését: Polgármesteri referens. 

A pályázat elbírálásának határideje:  2023. április 06.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázat kiírója a pályázókat személyesen is meghallgathatja. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilis.hu honlapon szerezhet.

Melléklet: Adatkezelési hozzájárulás