Pilis gazdag történelmi múlttal és emlékekkel rendelkező település. A különböző népcsoportok keletről nyugat felé történő vándorlási útvonala mentén alakult ki az ősi település, melyről gazdag régészeti emlékek tanúskodnak. Szakemberek feltártak kőkori, bronz- és vaskori leleteket, a II - IV. századból való igen ritka korai szarmata halomsírokat (horgásztó környéke), továbbá avar és honfoglalás kori sírokat is (vadászház mellett). Az ősi település a Via Magna (nagy Sóút) mentén feküdt, a dolinai részen az avarok lakta Sikond, a monorierdei részen Újfalu, a Gerje természetvédelmi területen Wyfalu néven laktak kisebb közösségek.

Az utóbbi területen épült fel az 1300-as évek előtt a kora középkori Szentlélek templom, amely a jelenlegi település ősi magját képezi. Régészeti leletek bizonyítják, hogy a tatárdúlás után újjáépítették.

Pilis. Mit is takar ez a szó, mi volt a névadónk?

Az 1851-ben kiadott Fényes Elek Magyarország geographiai szótára bőséges adatokkal írja le, hogy akkoriban még négy falu szerepelt ezen a néven. Az Országos Községi Törzskönyv Bizottság határozata értelmében 1900. év óta csak a mi községünk tarthatta meg eredeti nevét.

A jelenleg ismert, 1326-ban keltezett első írásos emlékünk - egy öröklésről szóló okirat - már Pilis néven említi a települést. Karácsony János: A magyar nemzetségek c. munkájában olvasható egy Pylis nevű nemzetség, akik Árpád fejedelemmel jöttek az újhazába. A Pylis nemzetség megszállás jogán bírta ezt a vidéket. A község első ismert birtokosa - ahogyan több írásos emlék is bizonyítja - a Pylisi család volt, innen kapta településünk a nevét.

A falu a török időket hosszú évekig átvészelte, a budai Szandzsákhoz tartozott adózni. Az 1592-es évben elpusztult és hosszú időre lakatlanná vált.

Pilis 1722 utáni újratelepítése Beleznay János nevéhez fűződik. Az öröklés jogán idekerülő Beleznay feleségül vette Grassalkovich Zsuzsannát és 1710 körül emeletes kastélyt építtet olasz építőmesterekkel. Feleségével 1720 táján kezdenek hozzá a község újratelepítéséhez. A Nyitra megyei Ürmény községben 1722. május 24-én - feleségével együtt - személyesen írják alá azt a megállapodást, melynek nyomán tömegesen jöttek az új, szlovák ajkú betelepülők Pilisre. Ezt követően megindul a betelepülés a közeli pusztákról, Dunántúl és Délvidék irányából is, amely megindítja a település fejlődését.

Már 1724-ben evangélikus iskola kezdi meg működését. Ez idő tájt is működtek iparosok, ezek azonban nem tartoztak még céhek kötelékébe. Szárazmalom, mészárszék, fogadó, borbély és egyben felcser is működött. A szőlőtermesztés a dolinai dombok lankáin jellegzetes tevékenysége volt a helybelieknek, ahogyan ezt egy 1768-as felmérés adataiból tudjuk.

Az 1770-es évektől Beleznay Miklós tábornok és felesége, Podmaniczky Anna Mária is jelentős építkezésbe kezdett. A település több pontján jó minőségű agyag volt található, amelyből ún. "tyehlónyákban", téglaégető kemencékben állítottak elő a pilisi téglát. Ebből a téglából épült fel hazánk második legnagyobb, 1000 ülőhellyel rendelkező evangélikus temploma, ebből bővítették az iskolát, készült a lelkészlak és a csodálatos új Beleznay épület, az ún. Sárga kastély.

Beleznay-Nyáry-kastély

A megye egyik legrégebbi kastélya, melyet az itteni földesúr, Beleznay János építtetett 1710 körül. Az U-alakú, barokk stílusú kastélyt itáliai mesterrel építtette.

Az épület a Mária Terézia kori barokk kastélyépítészet egyik kiemelkedő példája. A még jelentős méretű park közepén álló, barokk stílusú emeletes főépületet kétoldalt tornyok fogják közre, melyekhez földszintes oldalszárnyak csatlakoznak és alkotnak hangulatos belső udvart.

A kastélyban, számos író vendégeskedett, köztük Kármán József, aki itt írta a Fanny hagyományai című művét, a leánylélek finom ábrázolását.

A II. világháború után először leányotthon, majd nevelőintézet került az épületbe, ma Általános Iskola és Diákotthon.

A városban található az ország ötödik legnagyobb evangélikus gyülekezete.

A barokk templom több lépcsőben épült a XVIII. század végén, jórészt a Beleznay család költségén. Boltozatos belsejében íves nyíláson nyugvó karzatok vannak. Szószékkel egybeépített oltára 1903-ban készült klasszicista elemek felhasználásával.

Tekintse meg a Pilisi Evangélikus Gyülekezet honlapját, a Pilisi Evangélikus Hálót és a pilisi IZSÓP énekkar életét és híreit is.

A városnak ma több mint tizenkétezer lakosa van, infrastruktúrája folyamatosan gazdagodik.

Pilisi hírek és programok

Aktuális hírek
Igazgatási szünet a Pilisi Polgármesteri Hivatalban
Igazgatási szünet a Pilisi Polgármesteri Hivatalban
Igazgatási szünet a Pilisi Polgármesteri Hivatalban
2024.07.16. | Hírek

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Pilisi Polgármesteri Hivatal 2024. július 22. napjától - július 26. napjáig (hétfőtől-péntekig) igazgatási szünet miatt ZÁRVA TART, az elektronikus ügyintézés szünetel.

Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap: 2024. július 18. (csütörtök) 08.00-1200 és 12.30-15.30 óráig. Eddig benyújtott kérelmeket van lehetőség érdemben elbírálni.

Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 2024. július 29. (hétfő) 08.00-12.00 és 13.00-17.30 óráig.

Lakossági tájékoztató
Lakossági tájékoztató
Lakossági tájékoztató
2024.07.08. | Hírek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Egészségházban működő Mintavételi labor 2024. július 22-től – 2024. július 29-ig szabadság miatt SZÜNETEL.

Az utolsó munkanap 2024. július 19-én, pénteken, az első munkanap 2024. július 30-án, kedden lesz.

Álláspályázat
Álláspályázat
Álláspályázat
2024.07.19. | Önkormányzati pályázatok
Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet munkaviszony (Mt.) keretében a Kármán József Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) munkakör/feladatkör betöltésére.
A DAKÖV Kft. téjékoztatója
A DAKÖV Kft. téjékoztatója
A DAKÖV Kft. téjékoztatója
2024.07.11. | Közérdekű információk

A DAKÖV Kft. a kánikula idejére a vízhiány kialakulásának megelőzése érdekében kéri a településen élő felhasználóit a felelős ivóvízhasználatra és együttműködésre.

Áramszünet
Áramszünet
Áramszünet
2024.07.09. | Közérdekű információk

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tájékoztatta Hivatalunkat, hogy szolgáltatásuk minőségének javítása érdekében hálózati munkákat végeznek, így 2024. július 24-én 8:00-15:00 óra között áramszünet várható az alábbi területeken:

 • Homoki szőlő II. dűlő 6866 hrsz., 1;
 • Szabadkai szőlő;
 • Széchenyi utca 54, 55.
Felhívás TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS kérelem benyújtásának lehetőségéről
Felhívás TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS kérelem benyújtásának lehetőségéről
Felhívás TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS kérelem benyújtásának lehetőségéről
2024.07.04. | Hírek
Pilis Város Önkormányzata évente egy alkalommal, a tanévkezdéssel járó többletkiadások enyhítése érdekében támogatásban részesíti azt a kérelem benyújtása előtt legalább 24 hónapja pilisi bejelentett életvitelszerű lakóhelyű vagy életvitelszerű bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolai vagy középiskolai tanulmányokat folytató gyermeket (kivéve a magántanulókat), akinek a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 171.000.- Ft-ot.
Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság változásáról
Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság változásáról
Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság változásáról
2024.07.04. | Hírek

2024. június 18-án kihirdetésre került a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2024.évi XXX. törvény, mely 2024. július 1-jei hatályba lépéssel két ponton módosította a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság szabályozását...

Pilisi Társasjáték Klub
Pilisi Társasjáték Klub
Pilisi Társasjáték Klub
2024.07.26. | Kármán József Városi Könyvtár
Közös játék, sok izgalom!
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit 30. heti rendeléséről
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit 30. heti rendeléséről
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit 30. heti rendeléséről
2024.07.21. | Hírek

Kérjük Önöket, hogy a járványügyi készültség előírásainak betartása érdekében a rendelőbe érkezésük előtt szíveskedjenek előzetesen telefonon időpontot kérni!

Telefonszám: 06-70/161-5570

Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi 30. heti rendelés helyettesítéséről
Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi 30. heti rendelés helyettesítéséről
Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi 30. heti rendelés helyettesítéséről
2024.07.21. | Hírek

Kérjük Önöket, hogy a rendelőbe érkezésük előtt szíveskedjenek előzetesen telefonon időpontot kérni!

Telefonszám: 06-29/696-884, 06-20/414-4209

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
2024.07.16. | Közérdekű információk

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek című, VP1-1.1.1-23 kódszámú felhívás alapján a program a „KÉPZÉSRE KÖTELEZETTEK” részére.

A Vidékfejlesztési Program pályázathoz kapcsolódó képzések országszerte, minden vármegyében 2024.08.01-től indulnak. További információk a www.felnottkepzes.hu oldalon.

Képviselő-testületi határozatok
Képviselő-testületi határozatok
Képviselő-testületi határozatok
2024.07.11. | Határozatok

rendes ülés ideje: 2024.06.27. (csütörtök) 17.00

Ítélkezési szünet
Ítélkezési szünet
Ítélkezési szünet
2024.07.11. | Közérdekű információk

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ítélkezési szünet a bíróságokon a nyári időszakban valamennyi szervezeti egységnél 2024. július 16. napjától augusztus 16. napjáig tart.

A Monori Járásbíróság az ítélkezési szünet ideje alatt valamennyi ügyszakban ügyeletet tart.

Hírnök - XXX. évfolyam 3. szám, 2024. május-június
Hírnök - XXX. évfolyam 3. szám, 2024. május-június
Hírnök - XXX. évfolyam 3. szám, 2024. május-június
2024.07.10. | Hirnök
 • Polgármesteri köszöntő
 • Beszámoló az önkormányzat elmúlt két hónap beruházási, fejlesztési eseményeiről
 • Bizottsági beszámolók
 • Helyi adók befizetéséről
 • Óvodai hírek
 • Gálaszezon a Gubányiban
 • Nyári táborok Pilisen
 • A Kármán József Városi Könyvtár hírei
 • Sztárok és hagyományőrző programok a Csepiben
 • Foci hírek
 • Akikre büszkék vagyunk, mert öregbítik városunk hírnevét!
DTkH Hírmondó - 2024. június
DTkH Hírmondó - 2024. június
DTkH Hírmondó - 2024. június
2024.07.09. | Közérdekű információk
Megjelent a DTkH Hírmondó 2024. június havi kiadványa, melyből megtudhatjuk, hogy miért fontos, hogy a megfelelő helyre kerüljenek az elromlott, kidobásra kerülő elektronikai hulladékok és hogy milyen újabb környezetvédelmi szigorításra kell készülnünk a levehetetlen kupakok után.
Ablak galéria
Ablak galéria
Ablak galéria
2024.07.04. | Kármán József Városi Könyvtár

Kiss Andrea gyöngyökből készített képeinek kiállítása.

A kiállítás megtekinthető 2024. július 4. és augusztus 5. között.

Vigyázzunk az autónkra! - a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
Vigyázzunk az autónkra! - a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
Vigyázzunk az autónkra! - a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
2024.07.03. | Közérdekű információk

Az autó nem biztonságos tárolóeszköz! A gépjárműlopás megelőzhető!

A gépjármű eltulajdonításához a legegyszerűbb módszert azonban azzal adhatják meg, ha az indító kulcsot akár csak egy pár percre is a nyitott autóban hagyják. A saját vagyonáért, vagyontárgyáért, így gépjárművéért mindenki maga felelős!

Végre itt a nyár! - a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
Végre itt a nyár! - a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
Végre itt a nyár! - a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
2024.07.02. | Közérdekű információk

Egyre többen gondolják úgy, hogy a zsúfolt strandok, valamint a Velencei-tó és a Balaton helyett valami eldugottabb, kevésbé látogatott helyet keresnek. Pest vármegyében közel negyven bányató van és ezek közül kilencben bizony legálisan meg is mártózhatunk.

A nyári szünidő, a szabadságok idején kiemelten fontos felhívni a pihenni, kikapcsolódni vágyók figyelmét a fürdőzés szabályainak fontosságára, a bányatavak veszélyeire, valamint a szabadvizek biztonságos használatára, hiszen ezek a vizek jóval több veszélyt rejtenek az ellenőrzött strandoknál.

Ingyenes nappali képzés 2024. szeptemberétől
Ingyenes nappali képzés 2024. szeptemberétől
Ingyenes nappali képzés 2024. szeptemberétől
2024.07.02. | Közérdekű információk

A monori CSZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola a 2024. szeptemberétől ingyenes, 2 éves nappali képzést indít 18-23 éves érettségizett fiatalok számára a következő szakokon:

 • pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • logisztikai technikus
 • mechatronikai technikus
Hasznos tanácsok utazás előtt - a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
Hasznos tanácsok utazás előtt - a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
Hasznos tanácsok utazás előtt - a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója
2024.07.01. | Közérdekű információk

Mit tehet a gondtalan és nyugodt kikapcsolódás, pihenés érdekében? Néhány fontos lépéssel a betörés megelőzhető és garantálhatja értékei biztonságát utazása ideje alatt.

Ne tegye közhírré, hogy elutazik, nyaralni megy! A nyaralás során készített szelfiket se ossza meg azonnal, várjon vele addig, amíg hazaér.

Diákként dolgozni, diákként adózni
Diákként dolgozni, diákként adózni
Diákként dolgozni, diákként adózni
2024.06.19. | Közérdekű információk
A nyári munkát vállaló diákok bejelentésére, adózására – a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével – ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra. Sőt, esetükben igénybe vehető a 25 év alattiak kedvezménye is.
Tájékoztató vasúti menetrend változásról
Tájékoztató vasúti menetrend változásról
Tájékoztató vasúti menetrend változásról
2024.06.12. | Közérdekű információk
2024. június 22-től augusztus 18-ig a Cegléd - Abony állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 100a sz. Budapest - Cegléd - Szolnok vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek
Ablak galéria
Ablak galéria
Ablak galéria
2024.05.07. | Kármán József Városi Könyvtár

Textilvarázs Paverpol Péteriné Sedon Irén paverpol technikával készült alkotásainak kiállítása

A kiállítás megtekinthető 2024. június 3-áig

Tájékoztató a Pilisi Játékország Óvoda és tagintézményei várható nyári zárva tartásáról
Tájékoztató a Pilisi Játékország Óvoda és tagintézményei várható nyári zárva tartásáról
Tájékoztató a Pilisi Játékország Óvoda és tagintézményei várható nyári zárva tartásáról
2024.03.01. | Hírek
 • Pilisi Játékország Óvoda: 2024. június 24. – július 19.
 • Pilisi Játékország Óvoda Meserét tagintézménye: 2024. július 22. – augusztus 16.
 • Pilisi Játékország Óvoda Gesztenyéskert tagintézménye: 2024. július 22. – augusztus 16.
Programnaptár